Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

35- Trinh thai

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

TRINH THAI

 

Chúng ta đã nói trong bài giáo lý trước toàn thể “mầu nhiệm Chúa Kitô” có thể giải thích được nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh. Bởi thế, việc học hỏi thấu đáo và chính đáng “mầu nhiệm Chúa Kitô” và những giai đoạn khác nhau của cuộc đời Ngài dẫn chúng ta tới sinh lộ toàn hảo để đạt tới kiến thức đầy đủ về Chúa Thánh Linh. Chúng ta học được chân lý về Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh, cách đặc biệt trong cuộc đời Đấng Thiên Sai, Đấng “được thánh hiến bằng Thánh Linh” (tc. Cv 10:38). Giai đoạn đầu tiên là chính việc Nhập Thể, nghĩa là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thế. Ngài mặc (nhận lấy) nhân tính trong việc bẩm thai và sinh ra bởi Đức Maria do quyền năng Chúa Thánh Linh: “Conceptus de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,” như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính.

 

   Tín điều huyền nhiệm đó tiềm ẩn trong biến cố mà chúng ta biết được trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu và Luca. Chúng ta căn cứ vào hai tường thuật đó vì rất giống nhau và cũng là những nguồn bổ sung cho nhau. Chúng ta nên bắt đầu bằng Phúc Âm theo Thánh Luca để nghiên cứu các sự kiện theo thứ tự niên đại. Nhưng vì mục đích giáo huấn của chúng ta thì điều thích hợp là mở đầu bằng bản của Thánh Matthêu. Thánh Matthêu giải thích rõ ràng về sự bẩm thai và giáng sinh của Chúa Giêsu (có lẽ ngài muốn đáp lại những lời đồn đại đầu tiên loan truyền trong giới Do Thái khắt khe). Thánh Matthêu viết: “Đây là sự việc Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Khi Trinh Nữ Maria, Mẹ Ngài, đã đính hôn với ông Giuse nhưng hai người chưa chung sống, Trinh Nữ đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Linh”  (Mt 1:18). Thánh Sử nói thêm rằng thánh Giuse biết sự kiện này qua lời thiên sứ: “Thiên thần của Chúa hiện ra nói với ông Giuse trong mộng, ‘Này Giuse, con vua David, đừng sợ đón Maria vợ ông về nhà (về chung sống), bởi vì chính do quyền năng Chúa Thánh Linh mà Người mang thai” (Mt 1:20). 

 

   Bởi thế, ý định của Thánh Matthêu là minh xác nguồn gốc thần linh của biến cố Ngôi Lời nhập thể mà ngài cho là Chúa Thánh Linh can thiệp. Và lời giải thích trong Mt 1:20 trở thành bài Kinh Thánh của các cộng đồng Kitô Giáo trong những thế kỷ đầu. Và các Sách Phúc Âm, kinh Tin Kính, các định nghĩa có tính cách Công Đồng và truyền thống Giáo Phụ đều phát xuất từ những cộng đồng tiên khởi này. 

 

   Đoạn Phúc Âm theo Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ thời điểm chính xác và thể thức trong đó thiên chức làm mẹ toàn vẹn trinh khiết của Đức Maria bắt nguồn từ Chúa Thánh Linh (tc. Lc 1:26-38). Thánh Luca nhắc lại lời thiên sứ báo tin: “Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên (bao phủ) Trinh Nữ. Vì thế Con Trẻ sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa” (Lc. 1:35).

 

    Bây giờ chúng ta ghi nhận tính cách đơn sơ, chính xác và ngắn gọn, súc tích, theo đó Thánh Matthêu và Luca tường thuật những giây phút xác thực Việc Nhập Thể của Ngôi Lời. Đoạn mở đầu Phúc Âm thứ bốn về sau cống hiến một khoa thần học đầy đủ hơn. Khoa thần học này giúp chúng ta thấy niềm tin vào Chúa Kitô của chúng ta vượt xa khỏi bầu không khí huyền hoặc, huyền thoại, mà một số nhà giải thích tôn giáo, ngay cả những người thời nay, hạ thấp quan niệm về một Vị Thiên Chúa làm người. Trong chính căn cốt các văn bản Phúc Âm đó có giá trị sự thật lịch sử trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào các nhân chứng và hơn hết là Đức Maria, Người là nguồn gốc chính của lời tường thuật này. Nhưng đồng thời, các nhân chứng đó giúp cho các thánh sử và các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên kiên tín vào sự hiện diện của một huyền nhiệm, hoặc đúng hơn phải nói là một chân lý được mạc khải, mà trong đó xảy ra biến cố Ngôi Lời nhập thể “do quyền năng Chúa Thánh Linh.”

 

Huyền nhiệm thần linh can thiệp trong Việc Nhập Thể là một sự kiện thực, chính xác từng nét, mặc dầu không cách nào chúng ta có thể kiểm chứng, ngoại trừ theo “dấu chỉ” (tc. Lc 2:12) cho loài người, cho “nhục thể,” như thánh Gioan nói: Ngôi Lời Nhập Thể là một dấu chỉ được ban cho những người khiêm tốn rộng lòng đón nhận ơn Thiên Chúa mạc khải (tc. Jn 1:14).

 

Việc Ngôi Lời nhập thể là một biến cố lịch sử theo truyền thống Kitô có văn bản từ thời các thánh tông đồ và thời đại sau các ngài, chứ không phải là huyền thoại hoặc câu chuyện kể lại có tính cách biểu tượng, dã sử.

 

Việc Ngôi Lời nhập thể là một biến cố đích thực, mà “vào thời viên mãn” (tc. Gal 4:4) đem lại điều mà ngay cả trong một số huyền thoại thời cổ đại có thể đã hàm ngụ như là một sự ước mơ, hoặc như là một tiếng vang hoài cổ hoặc có thể cũng là lời tiên đoán về sự truyền thông tuyệt hảo giữa con người và Thiên Chúa. Chúng ta quả quyết việc Ngôi Lời nhập thể và Chúa Thánh Linh can thiệp như các tác giả Phúc Âm trình bày là sự kiện lịch sử vào thời các ngài, đồng thời là sự huyền nhiệm, là chân lý mạc khải và đối tượng của niềm tin. 

 

    Xin các bạn ghi nhận những yếu tố mới và tính chất độc đáo của biến cố Ngôi Lời nhập thể liên quan với các tác phẩm Cựu Ước, những tác phẩm này chỉ nói đến việc Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Đấng Thiên Sai trong tương lai: “Một chồi sẽ phát xuất từ nhánh Jesse, và từ rễ của ông, chồi lộc sẽ mọc lên. Thánh Linh Chúa sẽ ngự xuống trên Ngài” (Is 11:1-2). “Thánh Linh Chúa ngự trên tôi vì Ngài đã xức dầu cho tôi” (Is 61:1).

 

Nhưng Phúc Âm Thánh Luca nói về Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Đức Maria, khi Người trở nên mẹ Đấng Thiên Sai. Giá trị của yếu tố mới này cũng quan trọng vì lần này việc Chúa Thánh Linh ngự xuống liên quan tới một phụ nữ, mà phần đóng góp đặc biệt của Người vào công cuộc cứu độ của Đấng Thiên Sai được minh họa. Như thế vai trò của Đức Maria trong việc Ngôi Lời nhập thể và sự liên kết giữa Đức Maria với Chúa Thánh Linh trong việc Chúa Kitô đến nổi bật vào cùng thời gian đó. Lời ngôn sứ Isaiah (11:1-2; 61:1) cũng soi sáng sự huyền nhiệm về Đức Maria. Điều huyền nhiệm về người phụ nữ liên quan đến Đức Maria cần phải được nghiên cứu và minh họa thêm suốt dòng lịch sử, nhưng cũng trong những hậu quả lâu dài của sự kiện đó đối với địa vị và sứ mệnh của toàn thể phụ nữ.     

 

Chúng ta tìm thấy một yếu tố mới nữa trong trình thuật Phúc Âm khi đối chiếu yếu tố việc sinh hạ Đấng Thiên Sai với những tường thuật về những cuộc sinh sản lạ lùng mà Cựu Ước ghi nhận (tc. 1 Sam 1:4-20; Đnl 13:2-24). Những việc sinh sản này xảy ra theo sinh hoạt truyền sinh thông thường của nhân loại, mặc dầu có chút khác thường, và trong lời tường thuật những lần sinh sản đó không nói tới Chúa Thánh Linh. Trái lại, trong lúc thông báo thiên ý cho Đức Maria ở Nazareth, lần đầu tiên được nói cho biết rằng việc bẩm thai và sinh hạ Con Thiên Chúa làm con Đức Maria sẽ xảy ra do quyền năng Chúa Thánh Linh. Đây là điểm chủ chốt của việc trinh thai và chào đời trinh khiết; trình thuật của Thánh Luca cho thấy lời Đức Maria hỏi thiên sứ: “Việc này xảy ra thế nào được? Vì tôi không biết nam nhân (không sinh hoạt việc vợ chồng)” (Lc 1:34). Bằng những lời này Đức Maria minh xác sự trinh khiết của Người, và không phải chỉ là một sự kiện, mà cũng còn hàm ý minh xác quyết tâm (giữ trinh khiết) của Người.

 

   Sự quyết tâm này phải được hiểu cách chính xác hơn là Đức Maria tự nguyện tận hiến sự trinh khiết của Người cho Thiên Chúa, bởi vì chúng ta coi sự trinh khiết của Người là kết quả của việc Chúa Thánh Linh hành động trong Người. Sự kiện đó có thể thấy trong chính lời chào thiên sứ nói trực tiếp với Người: “Kính mừng, Đấng được sủng ái, Chúa ở với Trinh Nữ” (Lc 1:28).  Thánh Sử cũng nói về cụ già Simeon “Chúa Thánh Linh ở với ông, một người công chính và nhiệt thành hằng trông chờ ơn an ủi cho dân Israel” (Lc 2:25). Nhưng những lời thiên sứ chào Đức Maria nói lên nhiều hơn nữa: những lời đó minh xác Người đã được “biến đổi nhờ ân sủng,” “được củng cố trong ân sủng.” Tình trạng tràn đầy ân sủng duy nhất này không thể là thứ gì khác mà chính là hoa trái của hành động khởi đầu của Chúa Thánh Linh trong việc chuẩn bị cho mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Thánh Linh bảo đảm chắc chắn Đức Maria được chuẩn bị hoàn hảo để trở nên mẹ của Con Thiên Chúa và, xét theo chức thiên mẫu này, Người là và vẫn luôn luôn là một trinh nữ. Sự kiện trinh mẫu là một yếu tố khác nữa trong huyền nhiệm Nhập Thể chiếu sáng xuyên suốt từ biến cố đã kể trong các Sách Phúc Âm.

 

    Nếu chúng ta cân nhắc truyền thống Cựu Ước trong đó Đức Maria sống và được giáo huấn, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về quyết định quí trọng đức trinh khiết của Người là do hành động của Chúa Thánh Linh. Theo truyền thống Cựu Ước liên quan tới việc thờ phượng và lề luật Thiên Chúa, những khát vọng của “trinh nữ Israel” cũng đã đi theo thiên hướng làm mẹ vì đức trinh khiết không phải là lý tưởng được ấp ủ theo đuổi. Người Israel đã bị cuốn hút hoàn toàn trong việc thiết tha trông đợi Đấng Thiên Sai. Các phụ nữ được hướng dẫn theo tâm lý về thiên chức làm mẹ cũng liên hệ với việc Đấng Thiên Sai đến. Khuynh hướng cá nhân mang mầu sắc dân tộc này được coi như lời tiên tri thấm vào lịch sử Israel, một dân tộc mà trong đó việc trông chờ Đấng Thiên Sai và chức năng sinh sản của phụ nữ nối kết chặt chẽ. Vì thế hôn nhân mang mầu sắc tôn giáo đối với “nhi nữ Israel.”

 

    Nhưng đường lối của Thiên Chúa khác hẳn. Chúa Thánh Linh dẫn dắt Đức Maria theo đúng hướng đức trinh khiết, trong đó Người đứng tại khởi nguồn lý tưởng mới của việc tận hiến – linh hồn và thân xác, tình cảm và ý chí, trí khôn và trái tim – trong tâm hồn Dân Thiên Chúa thuộc Tân Ước, theo lời Chúa Giêsu mời gọi: “Vì nước Thiên Chúa” (Mt 19:12). Cha đã nói về lý tưởng mới có tính cách Phúc Âm này trong Tông thư Mulieris Dignitatem (số 20).

 

     Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là một trinh nữ vẫn ở vị thế bất khả thay thế trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.  Mặc dầu thời nay, hầu như người ta đang chuyển hướng ngược chiều, lòng yêu mến sự trinh khiết (độc thân vì nước Thiên Chúa) mà Chúa Thánh Linh in vào cách rõ ràng trong huyền nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể không thể bị che mờ. Ngôi Lời Nhập Thể “bẩm thai bởi Chúa Thánh Linh và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria” mà sự chào đời và nhân tính của Ngài đòi phải có bà mẹ trinh khiết làm cho Đức Maria trở nên biểu tượng sống động của địa vị người phụ nữ, sự tổng hợp hai tính chất cao cả bất khả tương nhượng của nhân loại – chức làm mẹ và đức trinh khiết – và là nét đặc thù của chân lý về Việc Nhập Thể. Đức Maria là mẹ đích thực của Chúa Giêsu, nhưng một mình Thiên Chúa là Cha, do quyền năng Chúa Thánh Linh.

 

Buổi gặp chung ngày 4 tháng Tư, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net