Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

37- Chúa Thánh Linh và tân “nhân chủng học”

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Thánh Linh và  “Tân Nhân Chủng Học”

 

   Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Con  đồng bản tính với Chúa Cha, đã trở nên con người do quyền năng Chúa Thánh Linh. Trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem, cha đã viết: “việc bẩm thai và giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô thực tế là kỳ công vĩ đại nhất do Chúa Thánh Linh hoàn thành trong lịch sử tạo dựng và cứu độ: ân sủng siêu việt ‘ân sủng hiệp nhất’ là  nguồn mạch mọi ân sủng khác, như thánh Thomas đã giải thích (tc. Summa Theol. III, q.7, a.13). Vì “thời gian viên mãn” hợp với sự sung mãn đặc biệt của việc Ba Ngôi Thiên Chúa truyền thông cho nhau trong Chúa Thánh Linh. “Do quyền năng Chúa Thánh Linh, mầu nhiệm ‘ngôi hiệp’ được thể hiện, nghĩa là hiệp nhất thiên tính và nhân tính, của việc kết hiệp thiên tính và nhân tính trong Ngôi Lời-Chúa Con”  (số 50).

 

    Việc ngôi hiệp này đề cập đến mầu nhiệm Nhập Thể. Từ lúc khởi đầu giao ước mới, mầu nhiệm Chúa Thánh Linh đã nối kết với mạc khải về Ngôi Lời Nhập Thể. Chúng ta đã thấy điều này trong những bài giáo lý trước và cho phép chúng ta minh họa chân lý này trong nhiều khía cạnh khác nhau, bắt đầu bằng việc bẩm thai trinh khiết của Chúa Giêsu Kitô, như chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Luca về biến cố loan báo thiên ý (mầu nhiệm Truyền Tin: tc. Lc 1:26-38). Khó mà giải thích nguồn gốc văn bản này nếu không nhắc đến lời tường thuật về Đức Maria, vì chỉ một mình Người có thể biết điều gì đã xảy ra trong chính Người vào giây phút bẩm thai Chúa Giêsu. Những trường hợp tương tự đã từng được nêu lên giữa trình thuật này và những lời tường thuật khác từ thời xa xưa, đặc biệt là trong các Sách Cựu Ước không khi nào nói tới sự việc quan trọng nhất và có tính cách quyết định đó, nghĩa là việc trinh thai. Hẳn nhiên việc trinh nữ thụ thai tạo thành một yếu tố hoàn toàn mới mẻ. 

 

   Thực vậy chúng ta đọc đoạn văn song hành trong Phúc Âm Thánh Matthêu: “Tất cả sự việc này đã xảy ra là để hoàn tất điều Chúa đã nói qua các tiên tri: ‘Này, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, và người ta gọi người con đó là Emmanuel’” (Mt 1:22-23). Tuy nhiên kết quả luôn luôn vượt xa những mong cầu. Đoạn Phúc Âm Matthêu 1:22-23 trên đây bao gồm những yếu tố mới đã không đề cập đến trong lời tiên tri. Như thế lời ngôn sứ Isaiah về trinh nữ sẽ thụ thai (tc. Is. 7:14) vẫn chưa trọn vẹn và vì thế người ta giải thích lời đó bằng nhiều cách khác nhau.

 

   Biến cố Nhập Thể hoàn tất việc trinh nữ thụ thai cách tuyệt hảo vô tiền khoáng hậu. Một việc trinh thai thực sự đã được thể hiện do quyền năng Chúa Thánh Linh. Chúa Con Đấng được sinh ra đích thực là “Thiên Chúa ở với chúng ta.” Chúng ta không còn nói cách giới hạn về một giao ước với Thiên Chúa, nhưng nói về Thiên Chúa thực sự hiện diện giữa dân Ngài do Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa hằng hữu. Sự kiện này là một yếu tố hoàn toàn mới.

 

    Vì thế việc trinh thai là một phần toàn vẹn của mầu nhiệm Nhập Thể. Thân thể Chúa Giêsu mà Đức Maria thụ thai cách trinh khiết là sở hữu của Ngôi Lời Thiên Chúa hằng hữu. Chính Chúa Thánh Linh làm việc này khi ngự xuống trên Đức Trinh Nữ thành Nazareth. Chúa Thánh Linh thực hiện việc này để con người đó (Con Người, Chúa Giêsu) mà Đức Maria thụ thai đích thực là Con Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha sinh ra Ngài từ thuở đời đời, Ngài đồng bản tính với Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Cha hằng hữu là Cha duy nhất của Ngài. Trong khi được sinh ra bởi Đức Maria như một con người, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn là Chúa Con của cùng một Chúa Cha mà Ngài được sinh ra từ thuở đời đời. Sự trinh khiết của Đức Maria nhấn mạnh cách đặc biệt rõ ràng Chúa Con mà Người thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Linh là Con Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu.

 

    Các ảnh thánh truyền thống thời xưa trình bày Đức Maria ẵm Chúa Hài Đồng Giêsu mà không có Thánh Giuse đứng bên, tạo thành lời tuyên bố thầm lặng nhưng khẳng định về thiên chức trinh mẫu của Người, và như thế, nói về thiên tính của Chúa Con. Vì thế, bức ảnh này có thể được gọi là bức ảnh về thiên tính của Chúa Kitô. Chúng ta tìm thấy hình ảnh đó trong một bức tranh vẽ trên tường trong Hang Toại Đạo (Catacombs) ở Roma vào cuối thế kỷ thứ hai, và sau này còn thấy nhiều bản sao nữa. Bức tranh đó đặc biệt mô tả rất sâu sắc những nét vẽ nghệ thuật và ấn dấu đức tin trong các ảnh thánh miền Byzantine và Russia (Nga), các ảnh này liên hệ nhất với những nguồn đức tin nguyên thủy: Phúc Âm và truyền thống ban đầu của Giáo Hội.

 

   Thánh Luca tường thuật những lời thiên sứ loan báo về việc giáng sinh của Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Linh: “Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Trinh Nữ” (Lc 1:35). Thánh Linh mà thánh sử nói đến là Thần Khí, là “Đấng ban sự sống.” Thần khí không phải chỉ nói về “hơi thở (của) sự sống” là dấu chỉ của sinh linh, nhưng cũng nói về chính sự sống của Thiên Chúa: sự sống Thần Linh. Chúa Thánh Linh (Đấng ở trong Thiên Chúa) là hơi thở yêu thương, Ân Sủng tuyệt đối (không phải tạo thành) của các Ngôi Thiên Chúa; khi hành động trong Việc Nhập Thể của Ngôi Lời, Chúa Thánh Linh là hơi thở của tình yêu này dành cho nhân loại: dành cho chính Chúa Giêsu, cho bản tính nhân loại và cho toàn thể nhân loại. Hơi thở Thánh Linh (Thần Khí) diễn tả tình yêu của Chúa Cha. “Chúa Cha yêu thương thế gian quá đỗi đến độ đã ban chính Con một của Ngài...” (tc. Jn 3:16). Sự sung mãn của hồng ân sự sống thần linh dành cho nhân loại trong Chúa Con.

 

   Đây là điều, trong Tông Huấn Dominum et Vivifi- cantem, cha đã gọi là “sự viên mãn đặc biệt việc hiệp thông chính mình của Chúa Ba Ngôi trong Chúa Thánh Linh” (số 50). Sự kiện này là ý nghĩa sâu xa nhất của “ngôi hiệp (hypostatic union, việc kết hiệp thiên tính với nhân tính của Chúa Kitô)”. Đây là một công thức phản ánh tư tưởng các Công Đồng và Giáo phụ về mầu nhiệm Nhập Thể, những ý niệm về bản chất và ngôi vị, được trình bày chi tiết và sử dụng trên căn bản phân biệt giữa bản chất và chủ thể mà mỗi người cảm nghiệm (nhận thức) được trong chính mình. Ý tưởng về ngôi vị trước kia không khi nào được cá nhân hóa và định nghĩa rõ ràng như đã xảy ra trong công việc của các Công Đồng, chỉ một lần các thánh tông đồ và các thánh sử cho biết về biến cố và mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời “do quyền năng Chúa Thánh Linh.”

 

   Vì thế chúng ta có thể nói trong mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Thánh Linh đã đặt nền tảng cho một khoa nhân chủng học mới, rọi ánh sáng trên sự cao cả của bảnh tính nhân loại như được chiếu sáng trong Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, bản tính nhân loại đạt tới tột đỉnh trong việc kết hiệp với Thiên Chúa, “bẩm thai do quyền năng Chúa Thánh Linh theo cách mà cũng một chủ thể duy nhất đó có thể là Con Thiên Chúa và là Con người” (tc. Summa Theol., III. q, 2, a.12, ad 3). Không thể nào con người có thể vươn lên cao hơn tột đỉnh này, cũng không thể nào tư tưởng nhân loại có thể cưu mang sự kết hiệp thân mật hơn với thiên tính.

 

Buổi gặp chung ngày 23 tháng Năm, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net