Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

40- Hiến dâng trong Đền Thánh

 

CHÚA THÁNH LINH


ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU
Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Hiến Dâng trong Đền Thánh

 

      Theo trình thuật của Thánh Luca “Phúc Âm về những ngày thơ ấu của Chúa Giêsu”, Chúa Thánh Linh đã được nói đến không phải chỉ vào lúc truyền tin và khi Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth, như chúng ta đã thấy trong các bài giáo lý trước. Thánh sử cũng nói đến Chúa Thánh Linh trong cuộc dâng hiến Chúa Hài Đồng Giêsu trong Đền Thờ khi giáng sinh được bốn mươi ngày (tc. Lc 2:22). Những sự kiện trên là phần thứ nhất trong toàn thể những biến cố suốt cuộc đời Chúa Kitô, trong đó chân lý về mầu nhiệm Nhập Thể nối dài chân lý về sự hiện diện tích cực của Chúa Thánh Linh.

 

     Thánh sử viết “khi tới ngày thi hành việc thanh tẩy theo luật Moses, ông bà đưa hài nhi lên Jerusalem hiến dâng lên Thiên Chúa” (Lc 2:22). Người Do Thái dâng lễ vật kèm theo việc hiến dâng con đầu lòng của mình trong Đền Thờ (tc. Lc 2:24) tượng trưng chuộc lại hài nhi đó, để hài nhi đã được dâng hiến, rồi chuộc lại, trở về sống với gia đình và dân mình. Điều này được mô tả (hoặc ít nhất là khuyến cáo) bởi luật Moses phải thi hành trong thời Cựu Ước (tc. Xh 13:2, 12-13, 15; Lev 12:6-8; Ds 18:15). Những người Do Thái đạo đức thực hành nghi lễ cổ xưa này.

 

    Theo Thánh Luca, nghi lễ được cha mẹ Chúa Hài Đồng Giêsu cử hành theo luật là một cơ hội mới cho việc can thiệp của Chúa Thánh Linh, Đấng đã ban cho biến cố hiến dâng này ý nghĩa thiên sai, đưa vào đó mầu nhiệm Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Người trung gian được chọn cho mạc khải mới này là một cụ già thánh thiện, Thánh Luca viết về cụ như sau: “Lúc này có một người ở Jerusalem tên là Simeon. Cụ (Simeon) là một người chính trực và đạo đức, hằng trông chờ sự an ủi cho dân Israel, và Chúa Thánh Linh ở với cụ” (Lc 2:25). Vì thế, việc này xảy ra trong thành thánh và trong Đền Thờ mà toàn thể lịch sử Israel hướng về (nơi đó), và tại đó những niềm hy vọng dựa trên các lời hứa và tiên tri xưa hợp nhất làm một.

 

    Cụ già Simeon hằng trông chờ “niềm an ủi cho Israel,” tức là Đấng Thiên Sai, đã được Chúa Thánh Linh chuẩn bị cách đặc biệt cho việc gặp “Đấng sẽ đến.” Chúng ta đọc lời Thánh Luca: “Chúa Thánh Thần ở trên ông,” nghĩa là hoạt động trong ông theo lối thông thường hằng ngày, và “đã cho ông biết ông sẽ không chết trước khi ông nhìn thấy Đấng Thiên Sai của Chúa” (Lc 2:26).

 

    Theo lời Thánh Luca, giai đoạn trông chờ Đấng Thiên Sai, trong lòng cụ già Simeon chất chứa đầy ước mong, hy vọng và vững tin, cụ sẽ nhìn thấy Đấng Thiên Sai tận nhãn tiền là một chỉ dẫn về hoạt động của Chúa Thánh Linh linh hướng, soi sáng và chuyển động. Vào ngày Đức Maria và Dưỡng Phụ Giuse đưa Chúa Hài Đồng Giêsu lên Đền Thờ thì cụ già Simeon cũng tới, vì  cụ “được Chúa Thánh Linh tác động” (Lc 2:27). Ơn linh hướng của Chúa Thánh Linh không những cho biết trước việc cụ Simeon gặp Đấng Thiên Sai, và không phải chỉ khuyên cụ lên đền thờ, nhưng cũng chuyển động và thúc giục cụ ra đi. Khi cụ tới Đền thờ, sự linh hướng đó giúp cụ nhận ra Đấng mà cụ đang trông chờ nơi Chúa Hài Đồng Giêsu, Con Đức Maria.

 

 Thánh Luca viết “khi cha mẹ đưa hài nhi Giêsu vào để thực hành tục lệ (thi hành điều lề luật dạy) liên quan đến Ngài, ông (Simeon) ẵm hài nhi trong tay và chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 2:27-28). Tới đây thánh sử kể lại cụ già Simeon ứng khẩu ca vịnh Nunc Dimittis (ca vịnh Simeon, Lc 2:29-32) mà mọi người đều biết. Phụng vụ dạy chúng ta hằng ngày nhắc lại lời đó vào cuối Thánh Lễ khi ý tưởng về thời gian viên mãn được đặc biệt cảm thấy. Những lời rất xúc động của cụ già Simeon, người đã gần lúc “ra đi bình an,” mở ra cánh cửa hy vọng luôn luôn mới mẻ trông chờ ơn cứu độ hoàn thành trong Chúa Kitô: “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, Chúa đã chuẩn bị trước mắt muôn dân, ánh sáng mạc khải cho Dân Ngoại và vinh quang cho dân Israel của Chúa” (Lc 2:30-32). Lời của lão trượng Simeon tiên báo việc rao giảng tin mừng khắp hoàn vũ, lớn tiếng loan báo ơn cứu độ xuất phát từ Jerusalem, từ Israel, do quyền năng Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế, mà dân Ngài và muôn dân trông đợi.

 

 Chúa Thánh Linh hoạt động trong cụ già Simeon cũng hiện diện và hoạt động trong những người, giống như cụ già thánh thiện đó, sống gần Thiên Chúa và tin tưởng nơi những điều Ngài hứa vào mọi thời đại. Thánh Luca cho chúng ta một thí dụ nữa về thực tại này và mầu nhiệm này. Thí dụ đó là nữ ngôn sứ Anna, bà đã sống góa bụa từ lúc còn trẻ, “không khi nào rời khỏi Đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện thờ phượng ngày đêm” (Lc 2:37). Vì thế bà là một phụ nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa và, trong ánh sáng Thần Linh Thiên Chúa, đặc biệt có khả năng hiểu được chương trình của Thiên Chúa và giải thích những điều Chúa truyền. Theo ý nghĩa này bà là một “nữ ngôn sứ” (tc. Xh 15:20, Tl 4:4; 2 Vua 22:14). Thánh Luca không nói rõ ràng về hành động của Chúa Thánh Linh ngự trong bà. Nhưng ngài liên kết bà với cụ già Simeon về lời chúc tụng Thiên Chúa và nói về Chúa Giêsu: “Và tiến lên vào chính lúc đó, bà tạ ơn Thiên Chúa và nói về hài nhi với tất cả mọi người đang trông chờ ơn cứu độ cho Jerusalem” (Lc 2:38. Cũng như cụ già Simeon, bà Anna hiển nhiên được Chúa Thánh Linh dẫn đưa tới gặp Chúa Giêsu.

 

  Những lời tiên tri của cụ Simeon (và của bà Anna) không những chỉ loan báo Đấng Cứu Thế đến trần gian và việc Ngài hiện diện giữa dân Israel, mà cũng nói về hy sinh cứu độ của Ngài. Phần thứ hai của lời tiên tri đã hướng trực tiếp vào Đức Maria: “Con trẻ được ấn định là sự trỗi dậy và vấp ngã của nhiều người trong dân Israel, và là dấu chỉ sẽ bị chống đối, và phần chính bà một lưỡi gươm bén sẽ xuyên thấu để tư tưởng của nhiều người có thể được phơi bày” (Lc 2:34-35).

 

   Chúng ta không thể không thấy Chúa Thánh Linh là Đấng linh ứng lời tiên tri dẫn thượng về Chúa Kitô chịu khổ nạn để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cụ già Simeon cũng nói về những thống khổ và cực hình Chúa Kitô sẽ chịu khi tập trung tư tưởng của cụ vào tâm hồn (trái tim) Đức Maria, mà Người luôn đồng hóa với Con của Người trong việc chịu những chống đối của người Israel và khắp thế giới. Cụ Simeon không đề cập rõ ràng đến việc hy sinh trên thập giá, nhưng chuyền lời tiên tri sang trái tim Đức Maria, sẽ bị “lưỡi gươm bén xuyên thấu (trái tim),” là người đồng chia sẻ những thống khổ với Con của Người.

 

Những lời linh ứng của cụ Simeon còn có giá trị quan trọng hơn nữa nếu suy gẫm trong bối cảnh toàn thể “Phúc Âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu” theo Thánh Luca mô tả. Những điều đó xảy ra suốt cuộc đời Chúa Cứu Thế theo hành động đặc biệt của Chúa Thánh Linh. Nhờ đó dễ hiểu hơn lời tường thuật của thánh sử khi ngài nhắc đến sự ngạc nhiên của Đức Maria và Dưỡng Phụ Giuse đối với những biến cố đó: “Cha mẹ của hài nhi ngạc nhiên về những điều được nói về hài nhi” (Lc 2:33).

 

 Thánh sử Luca, người tường thuật biến cố dâng hiến Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ và những lời tiên tri của cụ Simeon cũng là tác giả Công Vụ Tông Đồ, mô tả biến cố Lễ Hiện Xuống: Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ và môn đệ đang tụ họp trong căn phòng trên lầu cùng với Đức Maria sau khi Chúa về thiên đàng, như chính Chúa Giêsu đã hứa. Đọc “Phúc Âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu” cho thấy thánh sử cũng đặc biệt nhạy cảm đối với sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Linh trong mọi phương diện của mầu nhiệm Nhập Thể, từ giây phút đầu tiên tới giây phút cuối cùng cuộc đời Chúa Kitô.

 

Buổi gặp chung ngày 20 tháng Sáu, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net