Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

41- Chúa Thánh Linh và Chúa Hài Đồng Giêsu

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Thánh Linh và Chúa Hài Đồng Giêsu

 

   Thánh Luca kết thúc “Phúc Âm về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu” bằng hai đoạn văn bao gồm trọn vẹn thời thơ ấu và niên thiếu của Chúa. Giữa hai đoạn văn này là trình thuật biến cố lạc mất và tìm lại được Chúa Giêsu trong Đền Thờ trong chuyến Thánh Gia đi hành hương. Không đoạn nào trong hai đoạn này nói rõ ràng đến Chúa Thánh Linh. Nhưng sự liên ý và trình thuật của thánh Luca giúp bất cứ ai, theo dõi lời tường thuật về những biến cố lúc ấu thơ và tiếp tục đọc chương kế tiếp về Gioan Tiền Hô rao giảng và Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan, đều thấy rõ Chúa Thánh Linh là chủ chốt vô hình (tc. Lc 3:16,22). Phần này kết thúc những năm thơ ấu của Chúa Giêsu trong hành động của Chúa Thánh Linh. Những năm đó Chúa sống ẩn dật tại Nazareth. Thần học về ân sủng và ơn Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thấu triệt mầu nhiệm này, chiều kích chính xác nhất về nhân tính của Chúa Giêsu.

 

 Sau khi cho chúng ta biết những sự việc xảy ra trong Đền Thờ, và nghi lễ dâng hiến hoàn tất, thánh sử ghi thêm: “các ngài trở lại Galilee, về thị trấn quê hương Nazareth. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ tráng kiện, khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa ở với Ngài” (Lc 2:40). Lại một lần nữa, vào cuối phần tường thuật cuộc hành hương lên Đền Thờ và trở về Nazareth, thánh sử nói: “... Và Chúa Giêsu trưởng thành khôn ngoan và thêm ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Lc 2:52). Từ những đoạn Phúc âm này chúng ta thấy có sự phát triển nhân tính thực sự nơi Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng hữu (của Chúa Cha), đã mặc bản tính nhân loại qua việc Đức Maria bẩm thai và sinh hạ. Tuổi sơ sinh, ấu thơ, niên thiếu và thanh niên là những giai đoạn tăng trưởng thể chất (“theo tuổi tác”), đúng y như những người được “sinh ra bởi người nữ,” theo lời Thánh Phaolô (tc. Gal 4:4).

 

 Theo lời Thánh Luca, cũng có sự trưởng thành tinh thần trong Chúa Giêsu. Vốn là một lương y từng học biết về con người, ngài cố gắng ghi lại toàn thể thực tại dữ kiện biến chuyển của con người, bao gồm việc phát triển của các hài nhi, trong trường hợp Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy giả. Thánh Luca viết về Thánh Gioan Tẩy giả: “con trẻ lớn lên và tinh thần mạnh mẽ” (Lc 1:80). Thánh Luca nói đặc biệt nhiều hơn về Chúa Giêsu “Con Trẻ lớn lên, tráng kiện và tràn đầy khôn ngoan”; “Con Trẻ càng lớn càng khôn ngoan ... và đẹp lòng Thiên Chúa và người ta” và ông nói tiếp, “ân sủng Thiên Chúa ở trên Ngài” (Lc 2:40, 52).

 

    Theo thuật ngữ của thánh sử, việc “(Chúa Thánh Linh) ngự trên” một người mà Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành sứ mệnh được quy chiếu vào Chúa Thánh Linh, như trong trường hợp Đức Maria (tc. Lc 1:35) và cụ già Simeon (tc. Lc 2:26). Điều này khai triển siêu việt tính, uy quyền và hành động thâm sâu bao la của Đấng chúng ta tuyên xưng là Dominum et vivificantem (Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống). Vẫn theo Thánh Luca, ân sủng “ở trên” Chúa Giêsu và trong đó Ngài “lớn lên,” dường như nói về sự hiện diện và hành động huyền nhiệm của Chúa Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã sống trong đó, theo lời tuyên xưng của vị Tẩy Giả mà cả bốn Phúc Âm đều tường thuật (tc. Mt 3:11; Mc 1:8; Lc 3:16; Jn 1:33).

 

 Truyền thống giáo phụ và thần học giúp chúng ta hiểu và giải thích lời Thánh Luca về “sự trưởng thành” của Chúa Giêsu “trong sự khôn ngoan và ân sủng” liên quan tới Chúa Thánh Linh. Khi nói về ân sủng, rất nhiều lần Thánh Thomas gọi đó là gratia Spiritu Sancti (tc. Suma Theol., I-II, q. 106, a. 1), một ân được ban nhưng không (mà ơn đó) diễn tả và củng cố ân sủng Thiên Chúa dành cho thụ tạo được Thiên Chúa Cha yêu thương từ thuở đời đời (tc. Summa Theol., I, q. 37, a. 2; .110, a. 1). Khi nói về căn nguyên ân sủng, ngài nói cách mạch lạc: “căn nguyên chính là Chúa Thánh Linh” (tc. Summa Theol., I-II, q. 112, a. 1, ad 1,2). 

 

  Ơn công chính hóa và thánh hóa đưa con người trở về làm bằng hữu với Thiên Chúa, trong nước trời (tc. Summa Theol., I-II, q. 111, a. 1). “Chính nhờ hồng ân này mà chúng ta hiểu sứ mệnh của Chúa Thánh Linh và việc Ngài ở trong con người” (I, q. 43, a. 3). Do việc kết hiệp nhân tính với Ngôi Lời Thiên Chúa và tính chất tuyệt đối cao quí của linh hồn cực thánh Chúa Kitô cùng sứ mệnh thánh hóa và cứu độ toàn thể nhân loại, mà Chúa Thánh Linh tuôn đổ ân sủng tràn đầy nhân tính Chúa Kitô. Thánh Thomas xác nhận điều này dựa trên căn bản lời ngôn sứ Isaiah nói về Đấng Thiên Sai: “Thần Linh của Chúa sẽ ngự trên Ngài” (Is. 11:2): “Thánh Linh ở trong con người nhờ thường sủng (hoặc ơn thánh hóa)” (Summa Theol., III,q.7,a.1, sed contra); và dựa trên văn bản khác trong Phúc Âm Thánh Gioan: “(Và) chúng tôi đã thấy vinh quang Ngài; vinh quang của Con Một Thiên Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý” (Jn 1:14) (Summa Theol., III, q. 7, aa. 9-10). Tuy nhiên, ân sủng sung mãn trong Chúa Giêsu luôn luôn tràn đầy và càng ngày càng đầy lên theo tuổi tác.

 

  Chúng ta có thể nói được như thế về sự khôn ngoan tràn đầy mà Chúa Kitô sở hữu ngay từ thuở ấu thời. Ngài càng lớn tuổi thì sự sung mãn của Ngài càng tăng tiến. Sự tăng tiến này không phải chỉ là sự thông minh trác tuyệt của nhân thế, mà là Thiên Chúa tuôn đầy thần linh vào nhân tính Chúa Kitô qua việc hiệp thông Ngôi Lời ở trong nhân tính của Ngài. Và trên hơn hết, chúng ta cũng coi ơn khôn ngoan là đặc ân của Chúa Thánh Linh: đặc ân vĩ đại nhất trong tất cả mọi đặc ân, ơn đó là “sự toàn thánh các khả năng của linh hồn, đặt những khả năng đó dưới sự chuyển động hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Bây giờ chúng ta biết rất rõ tại sao Phúc Âm nói rằng linh hồn Chúa Kitô được Chúa Thánh Linh hướng dẫn chuyển động cách toàn hảo nhất. Thánh Luca cho biết ‘Chúa Giêsu, được tràn đầy Chúa Thánh Linh, lên khỏi sông Jordan và được Chúa Thánh Linh hướng dẫn đi vào hoang địa’ (Lc 4:1). Vì thế, những đặc ân đó ở trong Chúa Kitô cách trọn vẹn nhất” (Summa Theol., III, q. 7, a. 5). Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Linh là đặc sủng thượng thặng trong mọi ân sủng.

 

  Chúng ta muốn nói tiếp về những văn phẩm tuyệt vời của Thánh Thomas, cũng như của các thần học gia khác đã nghiên cứu sự cao cả tột đỉnh của linh hồn Chúa Giêsu, nơi mà Chúa Thánh Linh hiện diện và họat động cách toàn hảo từ thuở ấu thơ và suốt thời gian phát triển của Chúa. Ở đây chúng ta chỉ có thể nói đến lý tưởng huyền diệu của sự thánh thiện mà Chúa Giêsu ban tặng cho cuộc đời của toàn thể nam phụ lão ấu. Mọi người được kêu gọi “lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta,” như Thánh Luca viết về Chúa Giêsu lúc niên thiếu tại Nazareth. Cũng Thánh Luca sau này viết trong Công Vụ Tông Đồ về Giáo Hội sơ khai “được xây dựng và bước đi trong sự kính sợ Chúa, và được Chúa Thánh Linh an ủi” (Cv 9:31). Sự kiện trên đây là một so sánh tuyệt vời, không những chỉ là một lặp lại theo ngữ học, nhưng cũng là một ý niệm, về mầu nhiệm ân sủng mà Thánh Luca nhìn thấy hiện diện cả nơi Chúa Giêsu và nơi Giáo Hội như là một sự tiếp nối không ngừng của cuộc sống và sứ mệnh của Ngôi Lời Nhập Thể trong lịch sử. Lịch sử và khoa tầm tích hiển thánh (lịch sử các thánh) cho chúng ta thấy nhiều con cái Giáo Hội được soi sáng và tác động đặc biệt để chia sẻ và có vai trò hàng đầu trong việc Giáo Hội phát triển dưới linh hướng của Chúa Thánh Linh. Trong thời đại chúng ta, Giáo Hội cũng hân hoan chào mừng các ngài và giới thiệu các ngài là những hình ảnh rực sáng đặc biệt của Chúa Giêsu lúc thanh xuân, được tràn đầy Chúa Thánh Linh.

 

                    Buổi gặp chung ngày 27 tháng Sáu, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net