Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

42- Chúa Thánh Linh chỉ dạy Đức Maria

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Thánh Linh chỉ dạy Đức Maria

 

 Trong Phúc Âm Thánh Luca, chúng ta tìm thấy một mẫu mực về đức khôn ngoan và ân sủng khi Thiếu Niên Giêsu thảo luận với các vị tiến sĩ trong Đền Thờ. Thánh Luca đề cập câu chuyện này giữa hai đoạn về Chúa Giêsu lớn lên “trước mặt Thiên Chúa và mọi người.” Thánh sử cũng không nói rõ về Chúa Thánh Linh trong đoạn này, nhưng hành động của Ngài dường như rực sáng xuyên thấu những sự việc xảy ra trong biến cố đó. Thánh sử nói “tất cả mọi người nghe Cậu nói đều ngạc nhiên vì sự hiểu biết và những đối đáp của Cậu” (Lc 2:47). Những người đó ngạc nhiên vì ơn khôn ngoan từ trên ban xuống (tc. Tl 3:15, 17; Jn 3:34), nghĩa là do Chúa Thánh Linh.

 

  Sau khi tìm kiếm Thiếu Niên Giêsu ròng rã ba ngày, cha mẹ Cậu đã tìm thấy Cậu trong Đền thờ đang ngồi giữa các vị tiến sĩ. Lời các ngài hỏi Thiếu Niên Giêsu cũng có ý nghĩa quan trọng. Đức Maria âu yếm than phiền với Thiếu Niên Giêsu: “Này con, sao con làm cho cha mẹ như thế này? Con có biết cha con và mẹ đã lo lắng ròng rã ngày đêm tìm con?” Thiếu Niên Giêsu đáp lại bằng câu hỏi quan trọng khác: “Cha mẹ tìm Con làm chi? Cha mẹ không biết Con phải ở nhà Cha Con sao?” (Lc 2:48-49). Trong câu nói: “cha mẹ không biết ...” có thể hàm ngụ một dẫn chiếu tới điều cụ già Simeon đã tiên báo cho Đức Maria trong khi dâng hiến Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ. Điều đó dường như báo trước trước sự chia ly sau này về vết thương đầu tiên lưỡi gươm bén xuyên thấu trái tim hiền mẫu. Có thể nói những lời cụ già thánh thiện Simeon đã được Chúa Thánh Linh soi dẫn, một lần nữa lại vang lên vào thời điểm Thánh Gia hiện diện trong Đền Thờ, nơi các ngài đã được báo cho biết mười hai năm trước.

 

  Nhưng lời Chúa Giêsu đáp lại cũng biểu lộ rõ ràng Ngài ý thức mình là “Con Thiên Chúa” (tc. Lc 1:35) và  như thế nhiệm vụ của Ngài “ở” Đền Thờ là “nhà của Cha Ngài” để “lo việc của Cha Ngài” (theo một bản chuyển ngữ khác về câu Phúc Âm Lc 1:35). Như thế có lẽ đây là lần thứ nhất Chúa Giêsu công khai tuyên bố địa vị Thiên Sai và Thần Linh của Ngài. Sự kiện quan trọng này xảy ra nhờ uy lực tri thức và khôn ngoan, mà ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh đã tưới rót vào linh hồn Ngài, hằng kết hợp với Ngôi Lời Thiên Chúa. Vào lúc đó Ngài nói như người “được tràn đầy Chúa Thánh Linh.”

 

  Thánh Luca nhắc đến sự kiện Đức Maria và Dưỡng Phụ Giuse “không hiểu điều Thiếu Niên Giêsu nói với các ngài” (Lc 2:50). Các ngài ngạc nhiên về những gì các ngài mục kích và cảm thấy là vì các ngài chưa thoát ra khỏi “tình trạng bối rối”. Nhưng chúng ta phải chú ý nhiều hơn nữa là Thánh Giuse và đặc biệt là Đức Maria đang đứng trước mầu nhiệm Nhập Thể và cứu độ. Mặc dầu các ngài đã tham gia vào mầu nhiệm đó, nhưng không có nghĩa là các ngài đã thấu triệt lắm. Tuy nhiên các ngài cũng ở trong ánh sáng và bóng mờ của đức tin. Đức Maria là người đầu tiên đi trên con đường hành trình đức tin (tc. Redemptoris Mater, các số 12-19). Đức Maria là người được soi sáng nhất, nhưng cũng là người phải đương đầu với thử thách nhiều nhất trong việc chấp nhận mầu nhiệm. Nhiệm vụ của Người là trung thành với chương trình của Thiên Chúa mà Người thờ lạy và âm thầm chiêm niệm. Thánh Luca nói thêm: “Thân mẫu Ngài ghi nhớ những điều này trong lòng” (Lc 2:18-19).

 

    Ở đây chúng ta nghe vang lên những lời Đức Maria tuyên xưng niềm tin vững vàng. Chúng ta có thể gọi những lời đó là “những tiết lộ” của Người cho Thánh Luca và cho Giáo Hội sơ khai mà từ đó chúng ta nhận được “Phúc Âm về lúc sơ sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu.” Đức Maria nhớ thuộc lòng và tìm hiểu những sự kiện đó, nhưng hơn hết là Người tin và suy gẫm trong lòng. Đối với Đức Maria, việc chia sẻ mầu nhiệm Chúa Giêsu không phải chỉ gồm có việc chấp nhận và giữ mầu nhiệm đó cách thụ động. Đức Maria vận dụng nỗ lực của mình: “(Người) suy gẫm,” một từ ngữ gốc Hy Lạp là symballein, nghĩa đen là gộp chung lại với nhau, là so sánh. Đức Maria cố gắng nối kết, suy gẫm các biến cố và những lời nói để nắm vững được ý nghĩa những sự việc đó nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu.

 

 Những suy gẫm này, việc âm thầm học hỏi này, xảy ra dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh. Đức Maria là người đầu tiên hưởng linh quang mà một ngày kia Chúa Giêsu Nam Tử của Người hứa ban cho các môn đệ: “Đấng An Ủi, Chúa Thánh Linh mà Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy sẽ dạy anh em mọi sự và nhắc anh em nhớ mọi điều Thầy đã dạy anh em” (Jn 14:26). Chúa Thánh Linh, Đấng làm cho Giáo Hội và các tín hữu hiểu ý nghĩa và giá trị những lời Chúa Kitô, đã luôn luôn hoạt động trong Đức Maria, Đấng là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể là Sedes Sapientiae, Hiền Thê của Chúa Thánh Linh, người cưu mang và người nữ trung gian đầu tiên của Phúc Âm liên quan đến nguồn gốc Chúa Giêsu.

 

 Ngay cả trong những năm về sau ở Nazareth, Đức Maria ghi nhớ trong lòng mọi điều liên quan đến nhân vị, đến số phận Nam Tử của Người và âm thầm suy niệm. Có lẽ Người không nói những điều đó với ai. Có lẽ chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt nào đó Đức Maria hiểu được ý nghĩa của những lời nói và những ánh mắt của Chúa Con. Nhưng trong sâu thẳm linh hồn Đức Maria, Chúa Thánh Linh luôn luôn nhắc nhở Người ghi nhớ những điều Người đã thấy và trải qua. Trí nhớ của Đức Maria được soi sáng từ trời cao. Ánh sáng đó là uyên nguyên phần tường thuật của thánh Luca, và dường như muốn cho chúng ta hiểu bằng cách nhấn mạnh sự kiện Đức Maria ấp ủ những điều này và suy  gẫm. Dưới ảnh hưởng việc làm của Chúa Thánh Linh, Đức Maria có thể khám phá ra ý nghĩa cao cả hơn những lời nói và biến cố đó, qua suy niệm, để “tập hợp mọi thứ lại với nhau.” 

 

  Tóm lại Đức Maria đến với chúng ta như một tấm gương cho những người, tựa như hạt giống tốt (tc. Mt 13:23), để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Những người đó chấp nhận, ấp ủ trong lòng những điều mạc khải và tận lực tìm hiểu ý nghĩa những điều đó ngõ hầu thấm sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô.

 

 Buổi gặp chung ngày 4 tháng Bảy, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net