Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

45- Thánh Linh cầu nguyện là nguồn lực cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Thánh Linh Cầu Nguyện Là Nguồn Lực Cuộc Đời Hoạt Động của Chúa Giêsu

 

     Sau bốn mươi ngày chay tịnh và chiến thắng cám dỗ trong hoang địa, Chúa Giêsu khởi đầu hoạt động thiên sai giữa quần chúng. Thánh Luca viết “Rất nhiều đám đông đến nghe lời Ngài và được chữa lành bệnh tật” (Lc 5:15). Hoạt động của Chúa Cứu Thế bao gồm việc Ngài đi từ thị trấn (làng) này đến thị trấn khác rao giảng Tin Mừng và giảng dạy về nước Thiên Chúa, tuyển chọn và huấn luyện các tông đồ, chữa lành người bệnh tật, và giảng dạy tại các hội đường (tc. Lc 4:43-44). Hoạt động của Chúa cam go vất vả, kèm theo “những dấu lạ và phép lạ” (tc. Cv 2:22). Toàn thể những dấu lạ và phép lạ này tuôn ra từ việc xức dầu trong Chúa Thánh Linh mà thánh sử nói tới từ lúc khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Linh luôn luôn hiện diện vì Ngài là sự sung mãn ân sủng, mặc dầu chỉ được nói đến trong một vài trường hợp. 

 

Vì Chúa Giêsu phải rao giảng Tin Mừng cho dân chúng để chuẩn bị họ đón nhận ơn cứu chuộc, Ngài đã được phái đến sống với họ, mà không phải là nơi hoang địa hoặc chốn hẻo lánh nào khác. Chỗ ở của Ngài là giữa quần chúng, như Emigius of Auxerre (+908) ghi nhận, và Thánh Thomas trích dẫn. Nhưng chính Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần nhận xét: “Việc Chúa Kitô trở lại cuộc sống bình thường sau khi chay tịnh trong hoang địa đã không xảy ra nếu không vì sứ mệnh thiên sai. Môi trường đó thích hợp cho việc nhập thế của một người truyền thông cho người khác những kết quả cuộc chiêm niệm của mình, một sự cam kết dấn thân mà Chúa Kitô đã nhận lãnh: có nghĩa, trước hết là sự quyết tâm dâng hiến chính mình để cầu nguyện, và kế đến là xuất hiện hoạt động nơi công chúng bằng việc sống với họ” (Summa Theol., III, q, a. 2. ad 2).

 

Mặc dầu hòa mình giữa quần chúng, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn miệt mài cầu nguyện. Thánh Luca cho biết Chúa “lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện” (Lc 5:16). Chúa Giêsu sống trong hoàn cảnh luôn luôn đối thoại với Cha Ngài và chuyển đổi những lời đối thoại đó thành những hành động tôn giáo tuyệt vời. Các thánh sử tô đậm một vài biến cố này, như lời cầu nguyện trước khi hiển lộ vinh quang trên núi Tabor (tc. Lc 9:29) và trong cơn phiền sầu u uất ở vườn Gethsemane. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu thắm thiết tình phụ tử và hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa Thánh Linh đạt tới cách diễn tả tuyệt vời bằng những lời: “Abba, Cha ơi! Cha có thể làm mọi sự, xin cất chén đắng này khỏi Con! Nhưng không phải theo ý Con mà xin theo ý Cha” (Mc 14:36).

 

Có một trường hợp thánh sử quy dẫn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho Chúa Thánh Linh. Điều này cho thấy tình trạng thường xuyên chiêm niệm phát ra lời cầu nguyện. Việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong Chúa Thánh Linh xảy ra trên đường đi Jerusalem trước khi Ngài nói với các môn đệ và chọn ra nhóm bảy mươi hai (người). Sau khi cẩn thận chỉ dạy các ông, Ngài phái các ông đi rao giảng tin mừng cho dân chúng tại những nơi Ngài sắp đến (tc. Lc 10:1). Trở về sau khi hoàn tất sứ mệnh, bảy mươi hai môn đệ hân hoan tường trình với Chúa Giêsu những việc các ông đã làm, gồm cả việc nhân danh Ngài mà trừ ma quỉ (tc. Lc 10:17). Sau khi nói cho các ông biết Ngài đã thấy “Satan như lửa từ trời rớt xuống” (Lc 10:18), Chúa Giêsu hân hoan trong Chúa Thánh Linh và nói: “Con tạ ơn Cha, lạy Cha là Chúa trời đất, Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan thông thái mà tiết lộ (những điều này) cho những kẻ bé nhỏ. Vâng, lạy Cha, đó là thánh ý nhân từ của Cha” (Lc 10:21).

 

Trong Tông Huấn Dominum et vivificantem, cha đã ghi nhận: “Chúa Giêsu mừng rỡ thâm tình phụ tử của Thiên Chúa: Chúa Giêsu reo mừng vì Thiên Chúa đã ban cho Ngài sự hân hoan đó để mạc khải quan hệ cha con; sau cùng Chúa Giêsu hoan hỉ vì quan hệ cha con thần linh này được ban dồi dào cho ‘những kẻ bé mọn.’” Và thánh sử mô tả tất cả những điều này là ‘reo vui trong Chúa Thánh Linh ...’ Chúng ta có thể nói sự vui mừng vào dịp thần hiển tại sông Jordan xảy ra ‘từ bên ngoài,’ từ trời cao, còn ở đây xảy ra ‘từ bên trong,’ tức là từ nội tâm của Đấng là Chúa Giêsu. Lời reo vui này của Chúa Giêsu là một mạc khải khác nữa về Chúa Cha và Chúa Con, kết hiệp với Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu chỉ nói về liên hệ phụ tử của Thiên Chúa và Quyền-Tử-Tức của chính Ngài – Chúa Giêsu không nói trực tiếp về Chúa Thánh Linh Đấng là Tình Yêu kết hiệp Chúa Cha và Chúa Con. Vả lại, những điều Chúa Giêsu nói về Chúa Cha và chính Ngài, Chúa Con, phát xuất từ sự sung mãn Thánh Linh (Đấng) ở trong Chúa Giêsu, đầy ắp trái tim Ngài, tỏa khắp “Cá Thể (Cái Tôi)” của Ngài, khởi hướng và sinh động các hành động của Ngài từ trong tâm khảm. Như thế đó là sự hân hoan ‘vui mừng trong Chúa Thánh Linh’” (DViv. các số 20-21).  

 

Đoạn Phúc Âm Thánh Luca 10:21, thêm vào với đoạn của Thánh Gioan nói về những lời từ biệt tại căn phòng trên lầu (tc. Jn 13:31; 14:31), có ý nghĩa đặc biệt về mạc khải Chúa Thánh Linh trong sứ mệnh thiên sai của Chúa Kitô.

 

Tại hội đường ở Nazareth, Chúa Giêsu đã áp dụng cho chính Ngài lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah: “Thần Linh Chúa ở trên tôi” (Lc 4:18). Việc Thánh Linh “ở trên Ngài” trải rộng khắp các “việc Ngài làm” và “lời Ngài giảng dạy” (Cv 1:1). Thánh Luca chép: “Chúa Giêsu (từ hoang địa) trở về Galilee trong quyền năng của Thánh Linh, và tin tức về Ngài lan tràn khắp miền đó. Chúa giảng dạy tại các hội đường của họ và mọi người ca tụng Ngài” (Lc 4:14-15); “Tất cả mọi người đều ca tụng Ngài và ngạc nhiên về những lời tốt lành từ miệng Ngài nói ra” (Lc 4:22). Cũng những lời ca tụng đó nói về các phép lạ và sức hấp dẫn vô song của tự thân Ngài. Mọi người “đã từ khắp nơi tuốn đến để nghe lời Ngài và được chữa lành mọi tật bệnh ... tìm cách chạm vào Ngài, vì sức mạnh từ Ngài phát ra chữa lành tất cả” (Lc 6:17-19). Làm cách nào chúng ta lại không nhìn nhận đây cũng là một hiển lộ sức mạnh của Chúa Thánh Linh, được ban tràn đầy cho Chúa Giêsu với tư cách là một con người, để tăng quyền lực cho lời nói và việc làm của Chúa Giêsu? 

 

Chúa Giêsu dạy cần vững tin khi cầu nguyện xin Chúa Cha ban Thánh Linh thì xin điều gì, điều đó sẽ được ban cho: “Nếu anh chị em ... biết cho con cái anh chị em những thứ tốt lành, thì lẽ nào Cha trên trời của anh chị em lại không ban Thánh Linh gấp muôn vàn lần cho những ai kêu xin Ngài”(Lc 11:13). Khi giảng dạy các môn đệ về những bách hại sẽ đến, cùng với tù đày và tra vấn, Chúa nói thêm: “Trước hết, anh chị em đừng sợ anh chị em phải nói gì. Mà hãy nói những điều sẽ được ban cho anh chị em vào lúc đó. Vì không phải anh chị em nói mà chính Chúa Thánh Linh nói” (Mc 13:11). “Chúa Thánh Linh sẽ dạy anh chị em phải nói gì vào lúc đó” (Lc 12:12).

 

Trong những điều Chúa Giêsu chỉ dạy các môn đệ, các Sách Phúc Âm Nhất Lãm kể lại một giáo huấn rất ý nghĩa khác nữa. Giáo huấn đặc biệt đó về “tội lộng ngôn xúc phạm Chúa Thánh Linh.” Chúa Giêsu nói: “Bất cứ người nào nói lời xúc phạm Con Người sẽ được tha thứ, nhưng người nào lộng ngôn xúc phạm Chúa Thánh Linh sẽ không được tha thứ” (Lc 12:10; tc. Mt 12:32; Mc 3:29). Chỉ sau khi đọc giáo huấn này (Lc 12:10) dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, chúng ta mới nhận ra giáo huấn này đề cập vấn đề thần học và đạo đức nghiêm trọng bao la hơn chúng ta thoạt nghĩ. “‘Lời lộng ngôn xúc phạm’ không chỉ gồm việc xúc phạm Chúa Thánh Linh bằng lời nói; hơn nữa ‘lời lộng ngôn’ gồm có việc khước từ không chấp nhận ơn cứu chuộc Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Thánh Linh, thể hiện nhờ quyền lực thập giá ... Chúa Giêsu nói rằng lộng ngôn xúc phạm Chúa Thánh Linh không thể được tha thứ ở đời này và đời sau, chính vì ‘tính cách không thể tha thứ này’ nối kết với nguyên do của nó là ‘không thống hối ăn năn,’ nói cách khác, là nối kết với căn nguyên việc từ chối cải đổi ... Như thế, lời lộng ngôn chống lại Chúa Thánh Linh là tội phạm bởi con người tuyên xưng có ‘quyền’ chai lì trong sự dữ (tội) ... trong bất cứ  sự dữ nào ... và như thế người đó khuớc từ ơn cứu chuộc. Người đó tự giam mình trong tội, như thế không thể nào làm cho người đó cải đổi, mà kết quả của việc cải đổi là ơn tha thứ mọi lỗi lầm” (DViv 46). Kiêu ngạo phạm thượng thực sự đối nghịch với lòng khiêm tốn vâng phục và hiệp thông với Chúa Cha; Mà hiệp thông với Chúa Cha là phương cách Chúa Giêsu hoạt động, cầu nguyện, giảng dạy và khuyến cáo mọi người nhận phương cách đó làm thái độ nội tâm và nguyên tắc hành động của họ.  

 

Toàn thể việc giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu Kitô đều phát xuất từ việc Ngài kết hiệp với Chúa Thánh Linh. Việc kết hiệp Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh bao gồm sự phong phú bao la của trái tim: “Anh chị em hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng và anh chị em sẽ tìm được an nghỉ cho linh hồn” (Mt 11:29). Nhưng đồng thời hiện hữu toàn thể sức mạnh chân lý về nước Thiên Chúa và lời mời gọi chúng ta liên tục rộng mở tâm hồn lãnh nhận Chúa Thánh Linh soi dẫn để được nhận vào nước Thiên Chúa mà không bị loại ra ngoài.

 

 Tất cả mọi điều này cho biết uy lực của Chúa Thánh Linh và chính Chúa Thánh Linh hiện diện và hành động với tư cách là Đấng Phù Trợ, Đấng an ủi nhân loại, Đấng xác nhận các chân lý thần linh, và là Đấng loại trừ “thủ lãnh thế gian.”     

 

Buổi gặp chung ngày 25 tháng Bảy, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net