Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

47- Thân xác phục sinh

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Thân Xác Phục Sinh

 

  Trong Thư I của ngài, Thánh Phêrô viết: “(Vì) Chúa Kitô chịu đau khổ vì tội lỗi chỉ một lần, Đấng Công Chính chịu đau khổ vì kẻ không công chính, hầu dẫn anh chị em đến với Thiên Chúa. Thân xác Ngài đã chết, nhưng Ngài đã phục sinh nhờ Thánh Linh” (1 Pet 3:18). Thánh Tông Đồ Phaolô cũng nói cùng một chân lý đó trong phần mở đầu Thư gửi tín hữu Roma, ngài tự giới thiệu là tiếng kêu của Tin Mừng Thiên Chúa. Ngài tiếp thêm: “Tin Mừng nói về Con Thiên Chúa, mặc xác phàm xuất thân từ dòng dõi David, nhưng nhờ Thánh Linh và qua việc phục sinh từ cõi chết, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền uy” (Rom 1:3-4). Trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem, cha đã viết về sự kiện này: “Cũng nói được rằng ‘việc sống lại’ có tính cách thiên sai của Chúa Kitô trong Chúa Thánh Linh đạt tới tột đỉnh trong việc phục sinh, nơi đó Chúa Giêsu cho thấy chính Ngài là Con Thiên Chúa, ‘đầy quyền uy’” (số 24).

 

Các học giả cho rằng đoạn trích dẫn thượng của Thư gửi các tín hữu Roma, cũng như đoạn trích Thư I của Thánh Phêrô (1 Phêrô 3:18, 4:6), gồm có lời tuyên xưng đức tin từ thời sơ khai mà hai vị tông đồ đã tìm thấy trong nguồn sinh động của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Trong những yếu tố tuyên tín trên đây có lời tuyên xưng: Chúa Thánh Linh hoạt động trong việc phục sinh là “Thần Khí sự thánh thiện.” Bởi thế chúng ta có thể nói từ giây phút bẩm thai trong lòng Đức Maria do quyền năng Chúa Thánh Linh, Chúa Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa, “được đặt” làm nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện trong việc phục sinh, “đầy tràn sức mạnh thánh hóa,” do cũng quyền năng của cùng một Chúa Thánh Linh.

 

Như thế ý nghĩa đầy đủ của hành động mà Chúa Giêsu đã thi hành trong đêm phục sinh, “ngày thứ nhất sau ngày sabbath,” đã được giải thích rõ ràng. Khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh cho các ông coi tay và cạnh sườn Ngài, hà hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh” (Jn 20:22).

 

Thư  I của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu tại Corinth lưu ý đến điểm này một cách đặc biệt. Trước kia, chúng ta đã thấy trong các bài giáo lý về Kitô học, thư này bao gồm dữ kiện lịch sử đầu tiên về những người đã chứng kiến việc Chúa Kitô phục sinh. Theo quan điểm của Thánh Tông Đồ, dữ kiện này thuộc về truyền thống Giáo Hội: “(Vì) trước tiên tôi truyền lại cho anh chị em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận được: ‘là Chúa Kitô đã chết vì tội chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh; Ngài đã được mai táng; ngày thứ ba Ngài đã phục sinh đúng theo lời Kinh Thánh; Ngài đã hiện ra với ông Cephas, rồi với Nhóm Mười Hai” (1 Cor 15:3-5). Kế đó Thánh Phaolô kể lại rằng Chúa Kitô hiện ra nhiều lần khác nhau sau khi phục sinh, sau cùng nói về lần Chúa Kitô hiện ra với chính ngài (tc. 1 Cor 15:4-11).

 

Văn bản dẫn thượng vô cùng  quan trọng không phải vì chỉ ghi lại niềm tin của các Kitô hữu đầu tiên vào việc Chúa Giêsu phục sinh, nhưng cũng chép lại việc rao giảng của các tông đồ, việc phát triển truyền thống, cùng nội dung Thánh Linh học và thế mạt học của đức tin thuộc Giáo Hội sơ khai.

 

Trong thư Thánh Phaolô, ngài liên kết việc Chúa Kitô phục sinh với đức tin vào sự sống lại của thân xác phổ quát, và thiết lập mối tương quan giữa Chúa Kitô và ông Adong bằng những lời sau đây: “Con người thứ nhất, ông Adong, trở nên một nhân sinh, còn Adong cuối cùng là linh khí ban sự sống” (1 Cor 15:45). Khi viết về Adong trở nên “sinh khí,” Thánh Phaolô viện dẫn lời Sáng Thế Ký, theo đó ông Adong trở nên một “sinh vật” nhờ “hơi thở sự sống” mà Thiên Chúa “hà vào mũi ông” (St 2:7). Kế đến Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô siêu vượt ông Adong vì Ngài là Đấng đã phục sinh. Đấng Kitô thừa hưởng trọn vẹn Chúa Thánh Linh, mà trong một thế cách nào đó ban cho nhân loại sự sống để làm cho họ trở thành con người tinh thần (spiritual being). Nếu Adong mới trở nên “một linh khí ban sự sống,” thì điều đó không có nghĩa là bản thân Ngài đồng hóa với Chúa Thánh Linh Đấng “ban sự sống (thần linh).” Trái lại điều đó có nghĩa: với tư cách là con người, Chúa Kitô thừa kế sự sung mãn Thánh Linh, Ngài ban Thánh Linh cho các tông đồ, cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. “Chúa Thánh Linh ban sự sống” qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, hoặc là qua hy lễ hiến dâng trên thánh giá.

 

Thư gửi tín hữu Roma là phần chỉ dạy chính yếu lời Thánh Phaolô về số phận thân xác nhân loại mà nguyên lý cội rễ của thân xác là linh hồn (tiếng Hy Lạp là psyche, tiếng Do Thái là nefesh: tc. Stk 2:7). Linh hồn là nguyên lý tự nhiên. Thân xác dường như bị linh hồn bỏ quên vào lúc chết. Biến cố này đặt ra câu hỏi về sự bất tử như là một vấn đề về căn cốt trước khi là đề tài suy luận triết học.

 

Theo Thánh Tông Đồ Phaolô, việc Chúa Kitô phục sinh đã trả lời nghi vấn này với niềm xác tín. Thân xác Chúa Kitô, tràn đầy Chúa Thánh Linh khi phục sinh, là nguồn mạch sự sống mới cho các thân xác được phục sinh: “(Thứ gì được) gieo xuống là thể phách (thân xác tự nhiên); thứ gì phục sinh là “tinh anh (thân thể linh thiêng)” (1 Cor 15:44a). Thân xác “tự nhiên” (được linh hồn, psyche - làm cho sinh động) phải biến đi để nhường chỗ cho “thân xác linh thiêng” mà pneuma, Thần Khí (Thánh Linh) làm cho linh hoạt. Thánh Linh là nguyên lý của sự sống mới đã hiện diện sẵn trong sự sống vốn phải chết (tc. Rom 1:9; 5:5), nhưng sau lâm tử nó đạt tới toàn vẹn hiệu năng. Khi đó Thánh Linh sẽ làm cho thân xác tự nhiên phục sinh trong thực tại trọn vẹn của thân thể linh thiêng nhờ kết hiệp với Chúa Kitô phục sinh (tc. Rom 1:4; 8:11), vì Ngài là con người thiên đàng và “Thần Linh ban sự sống” (1 Cor 15:45-49).

 

Vì thế, sự phục sinh thân xác chúng ta trong tương lai nối kết với việc tinh thần hóa thân thể của chúng ta cũng tương tự như thân xác Chúa Kitô, mà quyền năng Chúa Thánh Linh làm cho sinh động. Lời thánh Tông Đồ giải đáp về nghi vấn chính ngài nêu ra như sau: “Người chết được phục sinh thế nào? Họ sống lại bằng nhục thể nào?” (1 Cor 15:35). Thánh Phaolô thốt lên: “Đồ ngốc! Thứ anh em gieo xuống thì thứ đó phải chết đi mới đem lại sự sống. Thứ anh em gieo xuống không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng chỉ là hạt lúa trơ trụi, có thể, hoặc một thứ nào khác; nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Ngài muốn ... Việc người chết sống lại cũng vậy  ... được gieo xuống là thân xác tự nhiên; được làm cho sống lại là thân xác linh thiêng” (1 Cor 15:36-44).

 

Theo Thánh Tông Đồ Phaolô, sự sống trong Chúa Kitô đồng thời cũng là sự sống trong Chúa Thánh Linh: “Nhưng anh chị em không ở trong xác thịt, trái lại anh chị em ở trong thần khí, nếu như Thánh Linh Thiên Chúa ngự trong anh chị em. Người nào không có Thần Linh Chúa Kitô thì không thuộc về Ngài” (Rom 8:9). Tự do đích thực chỉ tìm thấy trong Chúa Kitô và Thánh Linh của Ngài, “vì luật thần linh sự sống trong Chúa Giêsu Kitô giải phóng anh chị em khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (Rom 8:2). Thánh hóa trong Chúa Kitô đồng thời cũng thánh hóa trong Chúa Thánh Linh (chẳng hạn, theo I Cor 1:2; Rom 15:16). Nếu Chúa Kitô “cầu bầu cho chúng ta” (Rom 8:34), thì khi đó Chúa Thánh Linh cũng “cầu xin cho chúng ta với những tiếng rên rỉ khôn tả ... Ngài chuyển cầu cho những người thánh thiện theo đúng ý Thiên Chúa” (Rom 8:26-27).

 

Theo những văn bản này của Thánh Phaolô thì rõ ràng là Chúa Thánh Linh, Đấng đã làm cho Chúa Kitô sống lại, sẽ thông ban sự sống mới cho các Kitô hữu trong viễn ảnh phục sinh ngày thế mạt. Có sự liên tục giữa việc phục sinh của Chúa Kitô với sự sống mới của các Kitô hữu được giải phóng khỏi tội lỗi để trở nên những người chia sẻ mầu nhiệm Vượt Qua và tái tạo việc kết hiệp thân xác với linh hồn trong sự sống lại của kẻ chết. Chúa Thánh Linh tạo ra sự trưởng thành về đời sống mới trong Chúa Kitô.

 

 Chúng ta có thể nói sứ mệnh của Chúa Kitô thực sự đạt tới tột đỉnh trong mầu nhiệm Vượt Qua. Trong mầu nhiệm Vượt Qua, sự nối kết mật thiết giữa Kitô học và Thánh Linh học mở ra bầu trời thế mạt trước mắt các tín hữu và việc khảo cứu của các thần học gia. Nhưng viễn ảnh này cũng bao gồm chừng mực nào đó của môn Giáo Hội học; vì “Giáo Hội ... loan truyền Đấng ban ... sự sống là Chúa Thánh Linh: Giáo Hội loan truyền Thánh Linh và cộng tác với Thánh Linh trong việc ban sự sống. ‘Mặc dầu rằng thân xác anh chị em phải chết vì tội lỗi, thần khí của anh chị em hằng sống nhờ sự công chính’ (Rom 8:10), mà sự công chính sở dĩ hoàn thành được là nhờ Chúa Kitô chịu khổ hình thập giá và phục sinh. Và nhân danh Chúa Kitô phục sinh Giáo Hội kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Linh cùng khiêm tốn phục vụ sự sống mà chính Thiên Chúa ban cho” (DViv 68).

 

Tâm cốt của phụng vụ này là Nhiệm Tích Thánh Thể. Trong Nhiệm Tích này, ơn cứu độ của Chúa Kitô tồn tục (continues) và canh tân không ngừng. Nhiệm Tích Thánh Thể cũng còn bao gồm uy lực ban sự sống của Chúa Thánh Linh. Vì thế, Phép Thánh Thể là nhiệm tích mà trong đó Chúa Thánh Linh tiếp tục làm việc và “mạc khải chính Ngài” là nguồn gốc căn bản của loài người trong thời gian và vĩnh cửu. Theo lời Chúa Giêsu nói ở Capernaum thì Chúa Thánh Linh là nguồn sáng soi tâm trí và sức mạnh chỉ đạo: “Chính Thánh Linh là Đấng ban sự sống ... Những lời Tôi nói với anh chị em” (về bánh bởi trời”) “là thần linh và sự sống” (Jn 6:63).

 

 Buổi gặp chung ngày 8 tháng Tám, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net