Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

50- Chúa Thánh Linh là Đấng chủ động công việc của Chúa Giêsu

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Thánh Linh Là Đấng Chủ Động Công Việc của Chúa Giêsu

 

     Trong Tân Ước, Chúa Thánh Linh cho thấy chính Ngài là một Ngôi Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con trong hiệp nhất Thiên Chúa Ba Ngôi, qua những hành động mà các tác giả được thần hướng quy chiếu cho Ngài. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chuyển từ hành động sang “đặc tính” của một Ngôi Vị theo nghĩa thần học thuần túy. Nhưng lời lẽ trong những bài giáo lý của chúng ta đủ cho chúng ta hiểu Chúa Thánh Linh là gì trong thực thể Thần Linh qua các hoạt động của Ngài. Ngoài ra, đây là con đường mà các thánh Giáo Phụ và Tiến sĩ Giáo Hội đã theo (tc. Summa Theol., I, q. 30, aa. 7-8).

 

Trong bài giáo lý này, chúng ta giới hạn trong những lời của Phúc Âm Nhất Lãm. Sau đó chúng ta cũng nhắc tới những sách khác trong Tân Ước. Chúng ta đã thấy, trong tường thuật về biến cố Truyền Tin, Chúa Thánh Linh tỏ hiện chính mình là Đấng chủ động, thiên sứ nói với Đức Maria: “Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Trinh Nữ” (Lc 1:15). Vì thế chúng ta có thể nhận biết Chúa Thánh Linh là nguyên lý hành động, đặc biệt trong việc Ngôi Lời nhập thể. Đúng như thế, vì Chúa Thánh Linh là Tình Yêu Hằng Hữu (đặc tính của Ngôi Thứ Ba), là sức mạnh hành động, sức mạnh tình yêu, được quy cho Ngài.  

 

Những chương đầu trong Phúc Âm theo Thánh Luca nhiều lần nói về Chúa Thánh Linh hoạt động nơi những người có liên quan mật thiết với mầu nhiệm Nhập Thể. Sự việc này xảy ra cho bà Elisabeth, bà đã được tràn đầy Chúa Thánh Linh khi Đức Maria tới thăm viếng. Nhờ thần hướng, bà chào đón người em họ được chúc phúc của bà (tc. Lc 1:41-45). Điều đó xảy ra còn mãnh liệt hơn đối với cụ già thánh thiện Simeon khi Chúa Thánh Linh đã mạc khải riêng cho cụ và báo cho cụ biết cụ sẽ nhìn thấy “Đấng Thiên Sai của Chúa” trước khi lìa đời (tc. Lc 2:26). Nhờ  Chúa Thánh Linh hướng dẫn và thúc đẩy, cụ đã ẵm Con Trẻ (Chúa Hài Đồng) trong vòng tay và nói những lời tiên tri bao gồm một tổng quan (synthesis) trọn vẹn đầy xúc động về toàn thể sứ mệnh thiên sai của Con Đức Maria (tc. Lc 2:27 ff.). Hơn bất cứ người nào khác, Đức Trinh Nữ Maria ở trong vòng ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh (tc. Lc 1:35). Hiển nhiên Chúa Thánh Linh đã ban cho Đức Maria sự hiểu biết sâu xa mầu nhiệm Nhập Thể và khuyến khích Người chấp nhận sứ mệnh trao phó, và vui mừng hát lên khi suy gẫm chương trình quan phòng về ơn cứu độ (tc. Lc 1:26 ff.).

 

Những nét đan thanh phác họa về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong những người thánh thiện này, vì  Chúa Thánh Linh là Tình Yêu toàn năng, ban ánh sáng, sức mạnh, an ủi và khuyến khích tích cực cho các vị ấy. Nhưng gương mẫu đó còn rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời chính Chúa Giêsu. Cuộc đời Chúa Giêsu sống hoàn toàn dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, do việc thể hiện trong chính Chúa (Giêsu) lời ngôn sứ Isaiah về sứ mệnh Đấng Thiên Sai: “Thánh Linh Chúa ngự trên Tôi vì Ngài đã xức dầu Tôi để đem tin mừng cho người nghèo khó. Ngài đã phái Tôi loan báo tự do cho người bị tù đày, hồi phục ánh sáng cho người mù lòa, giải phóng người bị áp bức và loan báo một năm hồng ân của Chúa” (tc. Lc 4:18; Is 61:1). Chúng ta biết Chúa Giêsu lớn tiếng đọc những lời tiên tri này tại hội đường Nazareth và tuyên bố từ lúc đó trở đi những lời này được hoàn tất trong Ngài (tc. Lc 4:21).

 

Những lời rao giảng và việc làm của Chúa Giêsu đều là việc trải mở ra sứ mệnh thiên sai trong đó Thánh Linh Thiên Chúa hoạt động, như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Hành động tiềm ẩn của Chúa Thánh Linh trong việc bộc lộ toàn thể sứ mệnh này được Chúa Giêsu thể hiện cách hữu hình, công khai và lịch sử. Như thế việc đó cũng đủ làm chứng và cho thấy hành động và Ngôi Vị của Chúa Thánh Linh theo những lời của Chúa Giêsu mà các thánh sử và các tác giả Sách Thánh tường thuật.

 

Đôi lần các thánh sử cũng nhấn mạnh sự hiện diện tích cực của Chúa Thánh Linh một cách đặc biệt trong Chúa Kitô, như khi các ngài nói về việc Chúa Kitô ăn chay và chịu cám dỗ trong sa mạc: “Chúa Giêsu được Thánh Linh dẫn vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ” (Mt 4:1; tc. Mc 1:12). Cách diễn tả mà thánh sử sử dụng mô tả về Thánh Linh là Đấng hướng dẫn người khác tới điều gì. Các thánh sử quy chiếu viễn ảnh này cho hoạt động của Chúa Thánh Linh trong sứ mệnh thiên sai mà Chúa Kitô đã thể hiện để chiến thắng ma quỉ, từ lúc khởi đầu cuộc chiến đấu chống lại tên là “kẻ dối trá và cha sự dối trá” (Jn 8:44): kẻ khước từ nước Thiên Chúa. Chúa Kitô chiến thắng Satan vào lúc khởi đầu hoạt động thiên sai của Ngài là sự kiện mở đầu và loan báo chiến thắng cuối cùng của Chúa trên thánh giá và phục sinh.

 

Chính Chúa Giêsu quy chiến thắng này cho Chúa Thánh Linh trong mỗi giai đoạn thuộc sứ mệnh của Ngài. Chúa Giêsu nói “Tôi nhờ Thánh Linh Thiên Chúa mà trừ quỉ” (Mt 12:28). Quyền năng của Chúa Thánh Linh được minh họa trong cuộc chiến đấu và vinh thắng của Chúa Kitô. Đây là sức mạnh nội tâm vô địch và liên tục tạo ra chiến thắng chống lại ma quỉ. Đó là lý do Chúa Giêsu mạnh mẽ khuyến cáo những người nghe Chúa giảng về tội mà chính Chúa gọi là “tội phạm thượng chống lại Chúa Thánh Linh” (Mt 12:31-32; theo Mc 3:29; Lc 12:10). Cả ở đây nữa những cách diễn tả mà các thánh sử dùng đều mô tả Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa. Cũng phải kể đến điểm song song giữa những kẻ nói phạm đến Con Người và ngôi  vị Chúa Thánh Linh (the person of the Holy Spirit: tc. Mt 12:32; Lc 12:10). Lời nói phạm đến Chúa Thánh Linh được tuyên bố là nghiêm trọng hơn. “Phạm tội chống lại Chúa Thánh Linh” có nghĩa là tự đặt mình vào phía thần tối tăm với kết quả là kẻ đó tự mình cắt đứt hành động thánh hóa của Thánh Linh Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu mới nói thứ tội này không thể được tha thứ “cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12:32). Khước từ Chúa Thánh Linh là khước từ chính nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện. Như thế, một cách tự do con người tự ý loại mình ra khỏi các hành động cứu độ của Thiên Chúa.

 

Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về tội chống lại Chúa Thánh Linh bao gồm ít nhất cách không rõ ràng một mạc khải bổ sung về Ngôi Vị và hành động thánh hóa của Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa. Ngài là vai chính trong việc chiến đấu chống lại thần dữ và là vai chủ chốt quyết định trong chiến thắng của người lành.

 

Cũng vẫn theo các Phúc Âm Nhất Lãm thì việc làm của Chúa Thánh Linh là căn nguyên niềm vui nội tâm sâu xa nhất. Chính Chúa Giêsu trải qua “sự vui mừng hoan hỉ” đặc biệt này “trong Chúa Thánh Linh” khi Chúa nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con tạ ơn Cha, vì mặc dầu Cha đã giấu những điều này không cho những người khôn ngoan uyên bác biết, Cha đã mạc khải những điều này cho những kẻ bé nhỏ. Vâng, lạy Cha, đó là thánh ý nhân lành của Cha” (Lc 1:21; tc. Mt 11:25-26). Trong Phúc Âm Thánh Luca và Matthêu, sự kiện này nối tiếp bằng những lời Chúa Giêsu nói: Chúa Con hiểu biết về Chúa Cha và Chúa Cha biết về Chúa Con. Sự hiểu biết này được chính Chúa Con truyền thông cho những “người bé mọn” này.

 

Vì thế, Chúa Thánh Linh cũng ban cho các môn đệ Chúa Giêsu không những chỉ sức mạnh chiến thắng sự dữ, chiến thắng “thần dữ” (Lc 10:17), mà cũng ban cho các ngài niềm vui siêu nhiên về khám phá ra Thiên Chúa và đời sống trong Thiên Chúa qua Con của Ngài.

 

Sức mạnh hành động của Chúa Thánh Linh tràn đầy sứ mệnh của Chúa Kitô cũng sẽ đồng hành với các tông đồ và môn đệ trong công việc các ngài thi hành theo mệnh lệnh Thần Linh. Chính Chúa Giêsu nói với các tông đồ và môn đệ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên anh em và anh em sẽ làm chứng cho Thầy ... tới tận cùng trái đất” (Cv 1:8). Cho dù trong tiến trình làm chứng nhân cho Chúa Giêsu các ngài phải đương đầu với đàn áp, tù tội và tra khảo trước pháp đình, Chúa Giêsu bảo đảm với các ngài: “Vào lúc đó anh em sẽ được cho biết điều anh em phải nói. Vì không phải chính anh em nói, mà Thánh Linh của Cha anh em nói qua anh em” (Mt 10:19-20; tc. Mc 13:11). Chúng ta biết chỉ con người mới nói. Chứ những lực vô tính có thể chuyển động, đẩy tới và tiêu hủy, nhưng các lực đó không thể nói ra lời, không biết nói. Còn Thánh Linh mới nói. Ngài linh ứng và an ủi các tông đồ và Giáo Hội trong những lúc khó khăn. Đó là một đặc tính khác nữa của hành động của Chúa Thánh Linh, một tia sáng khác nữa chiếu trên mầu nhiệm về Ngôi Vị Thiên Chúa của Ngài.

 

Vì thế chúng ta có thể nói: trong các Phúc Âm Nhất Lãm Chúa Thánh Linh hiển lộ chính Ngài là một Ngôi Thiên Chúa hoạt động trong toàn thể sứ mệnh Chúa Kitô. Trong cuộc đời và lịch sử những người theo Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh giải phóng họ khỏi sự dữ, cho họ sức mạnh chiến đấu chống lại thần tối tăm, và tăng thêm niềm vui siêu nhiên về hiểu biết Thiên Chúa và làm chứng nhân cho Ngài ngay cả trong những thời gian thử thách. Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa hoạt động với sức mạnh thần linh,  nhất là trong sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu và sau đó trong việc dẫn dắt người ta đến với Chúa Kitô và hướng dẫn những người được gọi tham dự vào sứ mệnh cứu độ của Ngài.

 

Buổi gặp chung ngày 19 tháng Chín, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net