Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

53- Chúa Thánh Linh “thấu suốt mọi sự”

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

 

Bài 53: Chúa Thánh Linh  “Thấu Suốt Mọi sự”  

 

   Bài giáo lý trước trong các thư Thánh Phaolô cho chúng ta thấy mạc khải về Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa trong hiệp nhất Thiên Chúa Ba Ngôi với Chúa Cha và Chúa Con được mô tả nhiều cách tuyệt vời và linh động. Hôm nay chúng ta tiếp tục học hỏi những điểm khác dựa trên đề tài căn bản mà chúng ta đã thấy trong các thư Thánh Phaolô. Những thư này thấm nhuần đức tin sống động vào Ngôi Ba Thiên Chúa và các hoạt động ban sự sống của Ngài.

 

 Chúa Thánh Linh ở trong các tín hữu, những người là đền thờ của Ngài, là một trong những diễn tả tuyệt vời đáng chú ý nhất về đức tin dưới ngòi bút của Thánh Phaolô và trở nên việc truyền thông chân lý (được) mạc khải cho Giáo Hội. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu tại Corinth: “Anh chị em không biết anh chị em là đền thờ Thiên Chúa, và Thánh Linh Thiên Chúa ngự trong anh chị em sao!” Thông thường chỉ có con người mới “cư ngụ.” Vấn đề ở đây là câu hỏi về “việc cư ngụ” của một Ngôi Thiên Chúa trong con người. Sự kiện này có bản chất thần thiêng, một ân sủng huyền nhiệm và tình yêu hằng hữu mà chính vì lý do này được quy kết cho Chúa Thánh Linh.

 

Nếu Chúa Thánh Linh cư ngụ trong người nào thì ảnh hưởng người đó, một ảnh hưởng vững chắc tổng quan trong người nam hay người nữ đó, mà nhiều lần Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại như một “thân thể.” Cũng trong Thư I Corinth, sau đoạn này một chút, như thể ngài thúc giục những người đọc các thư của ngài cũng với câu hỏi: “Anh chị em không biết thân xác anh chị em là đền thờ Chúa Thánh Linh ở trong anh chị em, mà anh chị em nhận được từ Thiên Chúa, và anh chị em không phải là của riêng mình sao?” (1 Cor 6:19). Trong đoạn này lời nói về “thân xác” còn có ý nghĩa hơn nữa là cho thấy quan niệm của Thánh Phaolô đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh nơi toàn thể con người!

 

  Như thế chúng ta có thể giải thích và hiểu rõ hơn đoạn khác trong Thư gửi giáo đoàn Roma về “cuộc sống theo Thánh Linh.” Ngài nói: “Nhưng anh chị em không sống trong xác thịt; mà trái lại, anh chị em sống trong Thánh Linh, chỉ có Thánh Linh ngự trong anh chị em” (Rom 8:9). “Nếu Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh chị em, thì Đấng làm cho Chúa Giêsu phục sinh sẽ ban sự sống cho thân xác phải chết của anh chị em, nhờ Thánh Linh của Ngài ngự trong anh chị em” (Rom 8:11).

 

Bởi thế, ảnh hưởng của việc Thánh Linh cư ngụ trong một người tỏa rộng khắp toàn thể con người đó. Việc Thánh Linh cư ngụ trong con người nới rộng tới toàn thể cuộc đời con người, toàn thể mọi yếu tố cấu tạo và các hành động của con người được đặt dưới hoạt động của Chúa Thánh Linh: Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Con, và vì thế cũng là của Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể. Nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn cá nhân, cũng như toàn thể mọi người nhận biết và đón tiếp Ngài ngự trị.

 

Thánh Phaolô quy chiếu một đặc tính khác cho Ngôi Chúa Thánh Linh là đặc tính “thấu suốt (tìm kiếm)” mọi sự, như ngài viết cho giáo đoàn Corinth: “Vì Thánh Linh thấu suốt  mọi sự, cả đến những sâu thẳm của Thiên Chúa” (1 Cor 2:10). “Ai biết những gì thuộc về một người ngoại trừ thần khí ở trong chính người đó? Cũng tương tự, không ai biết những gì thuộc về Thiên Chúa ngoại trừ Thánh Linh Thiên Chúa” (1 Cor 2:11).

 

“Sự thông suốt” này có nghĩa là một tri thức rõ ràng và sâu sắc về thiên tính trong đó Thánh Linh đồng hằng hữu với Chúa Con, Ngôi Lời, trong hiệp nhất Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi thế Ngài là Thánh Linh sự sáng, thầy dạy chân lý cho nhân loại, như Chúa Giêsu Kitô đã hứa (tc. Jn 14:26).

 

Nhất là, giáo huấn của Thánh Phaolô liên quan đến những điều về Thiên Chúa, mầu nhiệm Thiên Chúa trong chính Thiên Chúa, nhưng cũng liên quan đến những lời dạy dỗ và ân sủng của Ngài cho nhân loại. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta không nhận thần khí (tinh thần) thế gian nhưng đón nhận Thánh Linh từ Thiên Chúa, để chúng ta có thể hiểu những điều được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta” (1 Cor 2:12). Giáo huấn trên đây là một quan điểm thần linh trong thế giới, cuộc đời và lịch sử, mà Chúa Thánh Linh ban cho các tín hữu. Giáo huấn trong I Cor 2:12 là một “tri thức tràn đầy lòng tin” giúp chúng ta có thể nhìn xa hơn những chiều kích thực tại hữu hình về con người và vũ trụ, hầu khám phá ra trong vạn vật sự hiện diện hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, công việc của Đấng Quan Phòng và suy niệm về vinh quang Nhất Tam (Ba Ngôi mà Một Thiên Chúa) của Ngài.     

 

Trong bài luân ca (ca tiếp liên) cổ xưa của Lễ Hiện Xuống, phụng vụ dạy chúng ta cầu xin: Veni, Sancte Spiritus, et emitte coelitus lucis tuae radium. “Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến, và từ ngai tòa thiên quốc của Chúa, xin chiếu rọi ánh sáng thần linh! Xin hãy đến, lạy Cha những kẻ khó nghèo! Xin hãy đến, nguồn mạch mọi kho tàng của chúng con! Xin hãy đến, chiếu soi lòng chúng con!”

 

Linh quang của Thánh Linh cũng ban đặc biệt cho các tông đồ và Giáo Hội khả năng giảng dạy những điều về Thiên Chúa và nới rộng cho mọi người. Chúng ta có thể nói về những điều Thiên Chúa ban “(nhưng) không” cho chúng ta, theo lời Thánh Phaolô: “không phải những lời giảng dạy do sự khôn ngoan của loài người, nhưng với những lời được Thánh Linh giảng dạy để mô tả các thực tại linh thiêng” (1 Cor 2:13). Những lời Thánh Tông Đồ, những lời của Giáo Hội từ sơ khai và qua mọi thời đại,  những lời các nhà thần học và giáo lý gia chân thực, nói về sự khôn ngoan không phải của trần gian, mà về “sự khôn ngoan huyền nhiệm của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa đã tiền định từ thuở đời đời để chúng ta được vinh hiển” (1 Cor 2:6-7).

 

Sự khôn ngoan này là ân sủng của Chúa Thánh Linh,  mà chúng ta cần phải nài xin Ngài ban cho các thầy dạy và nhà giảng thuyết thuộc mọi thời đại. Sự khôn ngoan giảng dạy là ơn mà Thánh Phaolô nói tới cũng trong Thư gửi giáo đoàn Corinth: “Người này được Thánh Linh ban ơn khôn ngoan để giảng dạy, người khác cũng được cùng một Thánh Linh ban ơn diễn tả điều hiểu biết” (1 Cor 12:8). Tất cả đều là ơn Chúa Thánh Linh: khôn ngoan, hiểu biết, khả năng diễn tả làm rúng động tâm hồn, một linh quang nội tâm mà, do việc rao giảng chân lý thần linh, ảnh hưởng tới người hiền lành và lo lắng cho vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Thánh Linh Đấng “thấu suốt mọi sự, cả đến những thẳm sâu của Thiên Chúa” và “dạy” sự khôn ngoan thần linh cũng là Đấng “hướng dẫn.” Trong Thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô nói: “Những ai được Thánh Linh Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rom 8:14). Ở đây chúng ta nhận thức được hướng dẫn nội tâm mà hướng dẫn ấy đề cập tới căn để của việc tạo dựng mới. Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta sống cuộc đời được thừa nhận là con cái Thiên Chúa. Để sống như thế, thần trí chúng ta cần phải nhận biết việc được thần linh thừa nhận này. “Chính Thánh Linh làm chứng cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rom 8:16). Việc Chúa Thánh Linh đích thân làm chứng tuyệt đối cần thiết để trong cuộc đời chúng ta sống theo mầu nhiệm mà chính Thiên Chúa đã an bài.

 

Theo lời Thánh Phaolô, đây là cách Chúa Thánh Linh đến giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, đặc biệt là trong lời cầu nguyện. Ngài viết, dĩ nhiên: “Thánh Linh đến giúp đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, như chính Thánh Linh cầu bầu cho chúng ta bằng những tiếng thở dài khôn tả” (Rom 8:26). Vì thế đối với Thánh Phaolô, Thánh Linh là tác giả nội tâm của lời cầu nguyện đích thực. Do ảnh hưởng thần linh của Ngài, Chúa Thánh Linh thấm sâu vào lời chúng ta, cầu nguyện từ đáy lòng, và đem lời cầu nguyện của chúng ta vào lòng Thiên Chúa.  

 

Trong chừng mực nào đó, lời diễn tả sâu sắc của Thánh Phaolô (Rom 5:3) bao gồm và tổng hợp tất cả mọi điều mà từ trước tới nay chúng ta đã đề cập tới chủ điểm của đề tài này. “Tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh Đấng đã được ban cho chúng ta”. Vì thế Chúa Thánh Linh là Đấng tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa vào trái tim chúng ta tới mức độ mênh mông, và làm cho chúng ta có thể trở nên những người chia sẻ tình yêu đó.  

 

Qua ngôn ngữ trong những lời trình bày mà chúng ta vẫn thường nghe của vị Tông Đồ Dân Ngoại, khiến chúng ta hiểu rõ hơn hoạt động của Chúa Thánh Linh và Ngôi Vị của Đấng hoạt động cách thần linh trong chúng ta.

 

 Buổi gặp chung ngày 10 tháng Mười, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net