Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẫu yêu thương

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN V PS / C

Bài đọc 1 : (Cv 14:21-27). Bài đọc 2 : (Kh 21:1-5). Tin Mừng : (Ga 13:31-35)

 

MẪU YÊU THƯƠNG

Khi  một nhóm người Pharisiêu hỏi Chúa Giêsu: “ Thưa Thầy, trong sách luật Mô sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?  Chúa Giêsu đã  trả lời: “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí không ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. ( Mt 22:36-40)

 

Như thế luật yêu thương là luật quan trọng nhất và bao hàm các luật lệ khác. Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn liên kết tình yêu Thiên Chúa với tình yêu đồng loại. Yêu Chúa thì phải yêu người và yêu người là yêu Thiên Chúa.

 

Nhưng ai là người thân cận của tôi? Phải chăng chỉ là những người tôi yêu thương hay những người yêu thương tôi? là những người thân thiết, quen thuộc với tôi, những người đồng đạo với tôi, những người cùng phe nhóm với tôi? Người thân cận là tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều là anh em trong gia đình Thiên Chúa.

 

Yêu bằng cách: điều gì mình không muốn anh em làm cho mình thì cũng đừng làm cho anh em hay ngược lại. Yêu như thế là lấy mình làm thước đo lòng thương yêu của mình với anh em. Tình yêu sòng phẳng!

 

Cải tiến luật yêu thương cũ, Chúa lại đưa ra một điều răn yêu thương mới có mức độ yêu thương cao hơn: yêu thương anh em như Thầy yêu anh em, từ yêu thương người thân cận như chính mình đến yêu thương anh em như Thầy yêu anh em. Như một lời di chúc trước khi bước vào con đường tử nạn, Chúa Giêsu đã trối: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”( Ga 13: 34)

 

Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã rời bàn ăn và đi rửa chân cho các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ngài hỏi các ông: “Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không?”  Sau khi xác nhận với các môn đệ về cách gọi là Thầy là Chúa, Ngài nói với các ông: “ Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Dù biết Giuđa là tên phản bội mà Chúa vẫn rửa chân cho anh ta, còn âu yếm trao cho bánh cho anh. Chúa không phân biệt đối xử với kẻ phản bội mình. Ngài coi anh cũng như những môn đệ khác. Ngài tôn trọng tự do của anh. Rồi  dù biết trước Phêrô sẽ chối Ngài ba lần trước khi gà gáy, Chúa Giêsu cũng không nghi ngờ oán giận gì ông. Ngài xem như không có chuyện gì xảy ra. Yêu như Thầy yêu quả là khó khăn! 

 

Yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình đó là chuyện thường tình. Mắt phải đền mắt, răng phải đền răng! Nhưng luật lệ yêu thương của Chúa lại khác: làm ơn cho kẻ làm hại mình. Tha thứ cho kẻ lỗi phạm đến mình không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy! Yêu như Ngài yêu không phải chỉ tiêu cực chấp nhận những vất ưng của người anh em mang đến cho mình mà còn hy sinh cả mạng sống vì anh em như Chúa đã hy sinh mạng sống của mình để vì hạnh phúc của nhân loại.

 

Một nhà báo Mỹ khi nhìn thấy mẹ Têrêxa chăm sóc một người bị bệnh hoại thư đã nói: “ Tôi sẽ không làm việc đó để lấy một triệu Mỹ kim.” Mẹ Têrêxa đáp: “ Tôi cũng không làm việc ấy để lấy món tiền ấy. Nhưng tôi sẵn sàng làm việc ấy vì tình yêu Thiên Chúa.”

 

Yêu thương anh em là dấu hiệu để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa.Thiếu sót duy nhất trong đời sống một Kitô hữu là thiếu sót yêu thương. Thể hiện lòng yêu thương anh em là chúng  ta trở thành con đường dẫn người ta đến nhận biết Thiên Chúa tình yêu.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh