Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

55- Xức dầu là biểu tượng Phúc Âm về Chúa Thánh Linh

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Xức Dầu Là Biểu Tượng Phúc Âm về Thánh Linh

 

   Trong lần giảng dạy tại hội đường ở Nazareth lúc khởi đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu áp dụng cho chính Ngài lời ngôn sứ Isaiah: “Thánh Linh (của) Chúa ngự trên Tôi vì Ngài đã xức dầu cho Tôi” (Is 61:1; tc. Lc 4:18). Xức dầu là một biểu tượng khác được chuyển từ Cựu Ước sang Tân Ước với ý nghĩa chính xác (hơn) và mới hơn. Biểu tượng này cũng xảy ra cùng với những biểu tượng: gió, chim bồ câu và lửa; mà chúng ta đã thấy những biểu tượng này nói tới hành động và Ngôi Vị của Chúa Thánh Linh trong bài giáo lý mới đây. Việc xức dầu cũng thuộc về truyền thống Cựu Ước. Trước nhất được xức dầu tấn phong là các vua, kế đến là các tư tế và đôi khi cả các ngôn sứ nữa. Biểu tượng xức dầu tiêu biểu cho sức mạnh cần thiết để thi hành chức vụ. Trong sách ngôn sứ Isaiah viết như sau: “việc thánh hiến qua hành động xức dầu” nói đến sức mạnh tinh thần cần thiết để thể hiện sứ mệnh Thiên Chúa trao cho một người Ngài đã chọn và phái đi. Chúa Giêsu cho chúng ta biết người được Thiên Chúa chọn này là chính Ngài, Đấng Thiên Sai. Tính cách sung mãn của sức mạnh được trao cho Ngài – tính cách dư đầy (ơn) Chúa Thánh Linh – thuộc về Chúa Kitô là Đấng Thiên Sai, tức là Đấng được Xức Dầu của Thiên Chúa.

 

Trong Công Vụ Tông Đồ, Thánh Phêrô nhắc lại: “Thiên Chúa đã  dùng Thánh Linh và quyền năng mà xức dầu Chúa Giêsu Nazareth; Ngài đi khắp nơi ban mọi ơn lành và chữa lành tất cả mọi người bị ma quỉ áp bức” (Cv 10:38). Như dầu thấm vào gỗ hoặc thứ vật liệu khác, nên Chúa Thánh Linh cũng thấm sâu vào toàn thể con người Đấng Thiên Sai Giêsu, ban cho Ngài quyền năng cứu độ để chữa lành thân xác và linh hồn cho mọi người. Qua việc xức dầu này bằng Chúa Thánh Linh, Chúa Cha đã thể hiện việc thánh hiến Chúa Con làm Đấng Thiên Sai.

 

Việc tham dự xức dầu trong Chúa Thánh Linh của nhân tính Chúa Kitô được chuyển trao cho tất cả mọi người tin yêu chấp nhận Ngài. Việc xức dầu trong Chúa Thánh Linh xảy ra nơi các nhiệm tích có nghi lễ xức dầu; nghi lễ xức dầu là phần không thể thiếu trong phụng vụ của Giáo Hội, đặc biệt là trong Phép Rửa và Thêm Sức. Thánh Gioan viết trong Thư I của ngài: những tín hữu lãnh nhận Phép Rửa và Thêm Sức “được Đấng Thánh xức dầu” và dầu xức đó sẽ “ở lại” trong họ mãi mãi (1 Jn 2:20, 27). Việc xức dầu Thánh Linh là nguồn mọi hiểu biết: “Anh chị em được Đấng Thánh xức dầu và tất cả anh chị em đều được ơn hiểu biết” (1 Jn 2:20), để “anh chị em không cần người nào khác chỉ dạy anh chị em ... vì việc xức dầu của Ngài chỉ dạy anh chị em mọi sự” (1 Jn 2:27). Theo thể cách này, lời Chúa Giêsu hứa với các tông đồ được trọn vẹn: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Linh đến trên anh em và anh em sẽ làm chứng cho Thầy” (Cv 1:8).

 

Nguồn mạch tri thức trong Chúa Thánh Linh là sức mạnh cần thiết để làm chứng chân lý thần linh. Theo Công Đồng Vatican II (LG 12), Thánh Linh cũng là nguồn mạch “cảm thức đức tin”, là sản nghiệp thừa hưởng siêu nhiên của dân Thiên Chúa, như lời Thánh Gioan: “Tất cả anh chị em mọi người đã nhận được ơn tri thức” (1 Jn 2:20).

 

Biểu tượng nước cũng thường xuất hiện trong Cựu Ước. Nói cách tổng quát, nước tiêu biểu sự sống được Thiên Chúa ban dư đầy trên mọi tạo vật và con người. Chúng ta đọc trong Sách Ngôn Sứ Isaiah: “Ta sẽ làm cho các sông ngòi chảy tràn những đồi trọc, và khe suối nơi những thung lũng bao la; Ta sẽ biến đổi sa mạc thành đất sũng nước và đất khô cằn sẽ trở thành những suối nước” (Is 41:18). Đây là một dẫn chiếu về tính chất của nước ban sự sống. Vị ngôn sứ áp dụng biểu tượng này vào Thánh Linh Thiên Chúa, đặt nước và Thánh Linh Thiên Chúa trong tương quan song hành khi loan báo lời tiên tri này: “Ta sẽ tuôn đổ nước tràn nơi đất nứt nẻ và suối chảy tràn nơi đất khô cằn; Ta sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ta trên con cháu các ngươi ... chúng sẽ lớn lên giữa đồng cỏ bên dòng nước chảy ...” (Is 44:3-4). Tính chất của nước đem lại sự sống tiêu biểu tính chất ban sự sống của Chúa Thánh Linh.

 

Thêm nữa, nước làm cho đất khỏi hạn hán (tc. I Vua 18:41-45). Nước cũng làm cho người ta và các sinh vật hết khát (tc. Is 43:20). Khát khao Thiên Chúa ví như khát nước, chúng ta đọc trong Thánh Vịnh: “Như con nai khát nước mong tìm dòng suối chảy, hồn con khao khát tìm kiếm Ngài, Thiên Chúa của con. Hồn con khao khát Thiên Chúa, Thiên Chúa Hằng Sống; khi nào con mới được diện kiến Ngài?” (Tv 42:2-3; một đoạn khác không kém tha thiết là Tv 63:2).

 

Sau cùng, nước là biểu tượng sự thanh tẩy, như chúng ta đọc trong sách ngôn sứ Ezekiel: “Ta sẽ rảy nước tinh khiết trên các ngươi để thanh tẩy các ngươi khỏi mọi tì ố, và Ta sẽ tẩy sạch các ngươi khỏi mọi tà thần” (Ez 36:25). Cũng ngôn sứ Ezekiel loan báo khả năng ban sự sống của nước trong một thị kiến linh hoạt: “Kế đến ngài đưa tôi trở lại nơi cửa ra vào đền thờ và tôi thấy nước tràn ra từ phía dưới thềm cửa đền thờ chảy về hướng đông ... Ngài bảo tôi: ‘Đây là nước chảy vào miền đông xuống tới Arabah, và trút cạn ra biển, nước mặn được làm thành nước ngọt. Nước chảy tới đâu, mọi loài sinh vật sinh sôi nảy nở và sống ...” (Ez 47:1,8-9).

 

Trong Tân Ước sức mạnh thanh tẩy và ban sự sống của nước dùng làm nghi thức phép rửa đã được Thánh Gioan (Tẩy Giả) thực hành, ngài làm phép rửa để ăn năn thống hối ở sông Jordan (tc. Jn 1:33). Nhưng chính Chúa Giêsu cho thấy nước là biểu tượng của Chúa Thánh Linh khi mà vào một dịp lễ Ngài lớn tiếng nói với đám đông: “Hỡi ai khát hãy đến với Tôi mà uống. Ai tin Tôi, thì như lời Sách Thánh nói: ‘Những dòng nước hằng sống sẽ tuôn tràn từ nơi Ngài.’” Và thánh sử bình luận: “Ngài nói điều này về Chúa Thánh Linh mà những kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận; dĩ nhiên, họ chưa nhận được Thánh Linh vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh” (Jn 7:37-39).

 

Những lời này cũng giải thích tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samaria về nước hằng sống, thứ nước mà chính Ngài sẽ ban cho. Nơi con người nước này trở nên “một nguồn nước trào lên (tới) sự sống đời đời” (Jn 4:10,14).

 

Đây là những cách diễn tả chân lý Chúa Giêsu mạc khải về Chúa Thánh Linh, mà “nước hằng sống” là biểu tượng của Ngài. Trong Phép Rửa, điều này trở nên thực tại của việc được sinh ra bởi Chúa Thánh Linh. Ở đây nhiều đoạn khác trong Cựu Ước cũng quy lại với nhau, chẳng hạn như đoạn nói về nước mà ông Moses đã làm cho chảy ra từ tảng đá theo lệnh Thiên Chúa, (tc. Sh 17:5-7; Tv 78:16), và đoạn văn khác về suối nguồn được ban cho nhà David để tẩy sạch mọi tội lỗi và tì ố (tc. Zech 13:1; 14:8). Đoạn văn nổi bật nhất trong Sách Khải Huyền liên quan tới những dòng nước hằng sống trong vắt như pha lê tuôn chảy ra từ ngai tòa Thiên Chúa và Con Chiên. Ở giữa công viên thành phố và hai bên bờ sông có Cây Hằng Sống; lá cây đó dùng để chữa lành muôn dân (tc. Kh 22:1-2). Theo các nhà chú giải, nước hằng sống và ban sự sống tiêu biểu Chúa Thánh Linh, như Thánh Gioan đã nhiều lần nói trong Phúc Âm (tc. Jn 4:10-14; 7:37-38). Theo linh thị này trong Sách Khải Huyền, chúng ta thoáng thấy Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự chữa lành muôn dân theo dẫn chiếu cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt. Vì sự chữa lành này thực hiện qua lá cây sự sống, mà cây này được tưới nước Thánh Linh hằng sống tinh tuyền.

 

Cũng như dân Israel trong sa mạc, theo lời Thánh Phaolô, dân Thiên Chúa “uống nước thiêng liêng này ... từ tảng đá là Chúa Kitô” (1 Cor 10:1-4). Từ cạnh sườn Ngài bị đâm thủng trên thánh giá “máu và nước chảy ra” (Jn 19:34), là dấu chỉ kết quả đem lại ơn cứu độ do cuộc tử  nạn Chúa Cứu Thế đã chịu để cứu chuộc thế gian. Kết quả cuộc tử nạn cứu độ này là hồng ân Chúa Thánh Linh, mà Chúa Cứu Thế ban dồi dào cho Giáo Hội của Ngài.

 

Thật vậy “những suối nguồn nước hằng sống chảy tràn từ (bên trong)” mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô trở nên “một nguồn nước phun trào lên tới sự sống đời đời” trong linh hồn con người (Jn 4:14) là ân sủng từ Chúa Thánh Linh. Nhờ những lời Chúa Kitô và các tông đồ, chúng ta dễ dàng nhận ra Chúa Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa.

 

 Buổi gặp chung ngày 24 tháng Mười, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net