Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gioan làm chứng

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

GIOAN LÀM CHỨNG

 

Gio-an Tẩy giả là người

Chúa Cha sai đến sống đời chứng nhân

Các thầy tư tế xa gần

Thầy Lê-vi cũng ân cần hỏi han

Ông là Đấng Chúa hứa ban?

Muôn dân mong đợi từ ngàn năm qua.

Gioan làm chứng thật là

Tôi không phải Chúa để mà đợi trông.

Ê-li-a đó phải không?

Gio-an cũng trả lời không sẵn sàng.

Vậy là ngôn sứ rõ ràng?

Gio-an cũng nói mọi đàng tôi không

Tôi đây đến với các ông

Hô hào dân chúng dọn thông con đường

Phá đi cả những bức tường

Không còn ngăn cản đoạn trường Chúa đi

Để mà đón Chúa từ bi

Người nay sắp đến không trì hoãn đâu

Anh em hãy lấp vực sâu

Đón chờ Chúa đến, cho dầu gian nan

Anh em hãy nhớ tiên vàn

Dọn cho quang đãng, sạch làn đường mau

Người còn đang đến đàng sau

Tôi đây không đáng cúi lau chân Người.

 

Jos. Hồng Ân