Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bước đi trong Thần Khí

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Bài đọc 1 : ( Cv 2:1-11). Bài đọc 2 : (1 Cr 12:3-7;12-13). Tin Mừng : (Ga 20:19-23)

 

BƯỚC ĐI TRONG THẦN KHÍ

 

Mười ngày sau khi Chúa Giêsu lên trời, vào ngày lễ Ngũ Tuần, “ mọi người đang tề tự ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.  Rồi  họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.”( Cv 2:1-4) Đó là ngày xuất hiện Đấng Bảo Trợ mà Chúa Giêsu đã hứa với các Tông Đồ: “ Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” Nhưng Đấng Bảo Trợ ấy là ai và hoạt động như thế nào?

 

Đấng Bảo Trợ là “Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.” Ngài ở giữa lòng Giáo Hội và ở trong tâm hồn mỗi người tin yêu Thiên Chúa.

 

Đấng Bảo Trợ “sẽ dạy” cho chúng ta mọi điều và sẽ làm cho chúng ta “ nhớ lại mọi điều” Chúa Giêsu đã dạy, đã nói. Như thế Đấng Bảo trợ là Trợ Lý, là Thầy dạy, là Đấng phát ngôn thay mặc Đức Kitô để cùng đồng hành với chúng ta.

 

Đấng Bảo Trợ là Thần Khí sự thật “ sẽ dẫn “ chúng ta đến sự thật toàn vẹn, “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.”, và “ Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi,về sự công chính và việc xét xử.”

 

Chúa Thánh Thần là Đấng thay mặt Chúa Giêsu tiếp tục công việc ở trần gian. Ngài là Đấng Thường Trực trong lòng Giáo Hội và nơi mỗi người Kitô hữu. Lịch sử Giáo Hội, từ những ngày tháng đầu đời của Chúa Giêsu cho đến ngày hình thành Giáo Hội sơ khai là một chuỗi dài những tác động của Chúa Thánh Thần. Từ các tông đồ nói riêng và Giáo Hội nói chung, luôn có sự hiện diện và sự tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài như một làn gió mạnh có sức lay động và biến đổi thế gian.

 

Chúa Thánh Thần đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Người Kitô hữu không thể sống đời sống của mình mà không có ơn phù trợ của Ngài. Chính Chúa Giêsu cũng cần có Thần Khí trong đời sống của Ngài. Thần Khí không chỉ ban cho Ngài một lúc mà còn ở với Ngài trong suốt sứ vụ công khai.  

 

Khi nhận được Thánh Thần, các tông đồ đã được thay đổi. Họ trở nên can đảm, vững mạnh hơn, không phải do tài sức của mình nhưng nhờ ơn và sự tác động của Ngài. Thần Khí  cũng xuống trên chúng ta khi chịu phép Thánh Tẩy và qua bí tích Thêm Sức. Chúng ta nhận được những ơn của Chúa Thánh Thần : ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Nhưng trong cuộc sống, dường như chúng ta quên vài trò của Đấng ấy. Khi mọi việc thành công, chúng ta tự đắc: đó là do sức lực tài năng của mình mà thành đạt, nhưng khi thất bại thì lại mỉa mai Thần Khí đâu mà để phải thất bại!

 

Sau khi liệt kê cách ân sủng mà Thần Khí ban cho mỗi người, thánh Phaolô kết luận: “ Chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của Người.”(1 Cr 12:11)  Tất cả cũng chỉ vì ích lợi chung trong một thân thể của Đức Kitô để mọi người đều được cứu rỗi.

 

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là cơ hội nhắc nhở mọi người suy nghĩ lại về thái độ và nhận thức của mình về sự hiện diện và vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã thực sự nhận ra Ngài và để cho Ngài hoạt dộng nơi mỗi người chúng ta chưa?