Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Lễ Tạ ơn 16 năm hồng ân linh mục – 60 năm tuổi đời của Cha Hier. Nguyễn Văn Ngọ

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Thánh Lễ Tạ ơn 16 năm hồng ân linh mục – 60 năm tuổi đời của Cha Hier. Nguyễn Văn Ngọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos. Tú Nạc, NMS