Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạc bản: Maria Trinh Vươnng

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
MARIA TRINH VƯƠNG
 
by Trầm Thiên Thu
 
+ Mẹ rực rỡ huy hoàng hơn trăng rằm,
  Mẹ được Chúa ban tràn muôn Thánh Ân.
  Maria Trinh Vương, ôi Mẹ kiều diễm khôn lường,
  Maria Trinh Vương chút gợn Tộn Nguyên không vướng.
  Chính Cứu Chúa xuống trong Cung Lòng Mẹ trong trắng,
  Muôn dân muôn thế hệ ca mừng Mẹ Maria Trinh Vương.
 
– Mẹ là hương thơm ngát lừng tình trời,
  Mẹ là gương soi thắm xinh tình người.
  Cho con sống trinh trong,
  Luôn luôn sống yêu thương,
  Mong như đóa hoa tươi bên Mẹ muôn đời.
 
+ Mẹ rực rỡ huy hoàng hơn trăng rằm,
  Mẹ được Chúa ban tràn muôn Thánh Ân.
  Maria Trinh Vương, ôi Mẹ kiều diễm khôn lường,
  Maria Trinh Vương chút gợn Tộn Nguyên không vướng.
  Chính Cứu Chúa xuống trong Cung Lòng Mẹ trong trắng,
  Muôn dân muôn thế hệ ca mừng Mẹ Maria Trinh Vương.