Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhật ký Facebook thứ 6, Chúa Nhật XXI TN

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Nhật ký Facebook thứ 6, Chúa Nhật XXI TN

 

1.Có hai phương cách dẫn người ta đến với sự khôn ngoan, một là chịu khó học hỏi những điều khôn ngoan của các bậc hiền nhân sau đó kế thừa và phát triển, hai là tìm phương pháp để dẫn người ta đến với ánh sáng minh triết và để nó soi rọi trong suy tư và thinh lặng.


Loại thứ nhất có thể trở nên một bậc thông thái
Loại thứ hai có thể trở nên một nhà hiền triết

2. Con người cầu nguyện, và đầu tiên anh ta tưởng cầu nguyện là lên tiếng. Nhưng anh ta càng ngày càng khẽ khàng cho tới khi cuối cùng anh ta nhận ra cầu nguyện là lắng nghe.


A man prayed, and at first he thought that prayer was talking. But he became more and more quitet until in the end he realized prayer is listening.


(Soren Kierkegaard - triết gia, nhà thần học, nhà thơ, nhà phê bình xã hội, và tác gia người Đan Mạch thế kỷ 19)

 

3. Một người dù tốt hay xấu thì họ vẫn muốn đi bên cạnh những người mà họ tin tưởng là tốt, vì bên cạnh họ người ta có cảm giác được an toàn. Và tất cả những người tốt trong xã hội này là tổng hòa lương tâm của nhân loại, họ chính là tiếng nói lương tâm của nhân loại.

 

4. Khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa không hề muốn họ trở nên những con người tầm thường, Ngài muốn sáng tạo họ để trở nên những nhà bác học: bác học trong nhận thức và bác học trong tình yêu.

 

5.Thực ra là Đức Maria hay các thánh hay bất cứ nhà thần học nào cũng vậy, mục đích tối hậu của họ là muốn mọi người nhận biết Trái Tim Nhân Hậu của Chúa Giê-su và yêu mến Ngài. Để rồi Thiên Chúa Giê-su ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha là thầy tế lễ thượng phẩm đủ tư cách thay mặt cho nhân loại, thay mặt cho những người yêu mến Ngài suy tôn, chúc tụng và tôn vinh THIÊN CHÚA GIA-VÊ - Đấng tối cao của vũ trụ, đó là mục đích tối hậu của mọi mục đích trong niềm tin Ki-tô giáo!

 

6. Tôi chỉ muốn nói nói với những người anh em, những người bạn Ki-tô giáo của tôi một điều thế này: Chúng ta chỉ nên tin tưởng một mình Kinh Thánh là chân lý mà thôi. Còn những thông điệp, những mạc khải tư thì nên có thái độ hoài nghi và theo tôi thì không nên tin như chân lý thậm chí là không nên tin, nếu có tò mò đọc thì đọc khơi khơi cho vui vậy thôi chứ không nên đặt niềm tin nơi nó. Bởi vì Kinh Thánh hàng ngàn đời nay được các giáo hội Ki-tô tin tưởng là chân lý mạc khải vững vàng đủ cho niềm tin, còn các mạc khải tư thì không có một thẩm quyền nào trong giáo hội khẳng định là chân lý mặc dù giáo hội dễ dãi cho phép tìm hiểu không ép buộc ai phải tin. Nếu các bạn xin lời khuyên của những nhà lãnh đạo Ki-tô giáo uy tín, tôi tin họ cũng sẽ nói như tôi mà thôi...

 

Vũ Thắng