Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Mẹ cười

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Đức Mẹ cười

 

Nhiều người hay trưng khuôn mặt Đức Mẹ cho thế giới với những hình ảnh như bức tượng Mẹ Maria khóc ra máu, khóc ra dầu thơm hay nước mắt… nói chung phần lớn chúng ta quen thuộc với hình ảnh một Đức Maria tang thương và đau khổ vì nhân loại, thậm chí là đáng thương… Tôi thì lại muốn nói về một hình ảnh Đức Maria hoàn toàn khác, đó là: Đức Mẹ cười!

 

Kinh Thánh nói trên thiên đàng không có nước mắt, không có khổ đau,… chính vì vậy theo tôi thì Đức Mẹ đã ở trên thiên đàng gần 2000 năm nay rồi và thiên đàng là nơi tột đỉnh của hạnh phúc, không có lý do gì mà Đức Mẹ phải đau khổ, khóc lóc trên thiên đàng. Đức Mẹ đã hoàn thành công nghiệp của mình trong cuộc đời dương gian gần 70 năm, tột đỉnh đau khổ của Mẹ là cuộc tử nạn của Chúa Ki-tô, con Mẹ, và Mẹ đã đồng công với Chúa Ki-tô để cứu nhân loại là những người đặt niềm tin nơi Chúa. Mẹ Maria chỉ đau khổ dưới đất chứ không đau khổ trên thiên đàng. Thiên đàng là nơi hạnh phúc chứ không phải đau khổ.

 

Trong tác phẩm thần học kinh điển, cuốn “Thần đô huyền nhiệm”, thánh Catarina thành Sinea thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Mẹ Maria về việc cứu chuộc một tội nhân nào đó, Mẹ Maria hỏi Chúa Giê-su, “Mẹ có thể chịu đau khổ để cứu một tội nhân nào đáng hư mất không?” – Chúa Giê-su trả lời, “ Những người nào không kêu cầu Mẹ thì Mẹ không cần phải làm điều đó” – Đó là câu chuyện khi Mẹ Maria còn sống trên dương thế. Như vậy, rõ ràng là Đức Mẹ không cần thiết phải đau khổ thay cho những ai không cần đến Chúa và Mẹ. Và tất nhiên với những người thực sự yêu mến Chúa và Mẹ Maria thì Mẹ luôn mỉm cười. Đức Mẹ hiện đang sống trên thiên đàng gần 2000 năm nay và Ngài luôn cười mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng.

 

Ngày hôm nay, tôi muốn nói với thế giới, với những tội nhân rằng: Các bạn hãy sám hối và đau khổ vì tội lỗi của mình, hãy hoán cải để được vào Nước Trời. Các bậc chư thánh cũng phải trải qua đau khổ mới vào được nước thiên đàng. Chúng ta phạm tội, chúng ta phải đau khổ chứ không có thần thánh nào trên thiên đàng phải đau khổ thay cho chúng ta. Thiên Chúa là Đấng lạc quan vì mọi sự trong kế hoạch của Ngài sẽ phải xảy ra theo thánh ý Ngài, Mẹ Maria với tước phẩm “Mẹ Thiên Chúa” – không có lý do gì mà Mẹ không lạc quan cùng với Thiên Chúa và thần thánh trên thiên quốc về kế hoạch của Thiên Chúa trong công trình cứu độ nhân loại của Ngài.

 

“Đôi môi như hoa cười Mẹ Maria vui tươi 
Có biết bao lớp người gần xa đưa nhau bước tới
Lòng trút khỏi ngậm ngùi mắt khô đôi suối lệ đời 
Ngước trông về Mẫu Tâm sống bên tình Mẹ yên vui”

 

(Ca khúc “Lời Mẹ Nhắn nhủ”)

 

Vũ Thắng