Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhật ký facebook: Tâm hồn và sự nên thánh

Tác giả: 
Vũ Thắng

Nhật ký facebook: Tâm hồn và sự nên thánh

 

1. Cách tốt nhất để diệt cỏ dại trong mảnh đất tâm hồn là trồng thật nhiều hoa vào để thế chỗ...

 

2. ĐÔI MẮT
Dân gian có câu, "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", Kinh Thánh cũng nói, "Đèn của thân thể là con mắt, nếu mắt anh sáng thì toàn thân thể sẽ sáng láng còn nếu mắt anh tối thì toàn thân sẽ tối tăm"... Chúng ta phải hiểu đôi mắt ở đây không có nghĩa là con mắt xác thịt nhưng chính là cặp mắt tinh thần, mắt tư tưởng - đó là cách nhìn nhận của chúng ta về những vấn đề, những khía cạnh của cuộc sống - chính tư tưởng, cách nhìn nhận và quan điểm của chúng ta về từng vấn đề trong cuộc sống mà người ta có thể biết được tâm hồn anh ta hay cô ấy sáng hay là tối...

 

3. Đau khổ là chất liệu, chất xúc tác để nên thánh còn vui vẻ trong những đau khổ mà Thiên Chúa gửi đến lại là niềm vui của những người thánh.

 

4. Quá trình nên thánh của mỗi tín hữu Ki-tô trong mọi bậc sống là một quá trình tiệm tiến đi lên từ từ. Đường nên thánh không phụ thuộc vào tài năng, học vấn, địa vị, chủng tộc, nguồn gốc xuất xứ mặc dù Đức Khôn Ngoan đóng một vai trò khá quan trọng. Nói một cách chính xác, quá trình nên thánh phụ thuộc vào khả năng từ bỏ bản thân nhanh hay chậm. Anh càng từ bỏ bản thân nhanh thì anh càng tiến xa trên đường nên thánh, anh càng từ bỏ bản thân nhanh thì anh càng tấn tới trên đường trọn lành, rất trọn lành.

 

5. Bạn hãy chỉ cho tôi thấy một tín hữu Ki-tô nào mà không có thập giá và không từng phải chịu cám dỗ, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy rằng không có một người nào như vậy ở trên đời.

 

6. Khi bạn ở dưới đáy sâu của vực thẳm, bạn đừng quá tuyệt vọng! - vì đây là phương cách mà Thiên Chúa muốn cho bạn nếm trải, trải nghiệm kinh nghiệm tâm linh của các thánh. Các thánh hầu như ai cũng đều phải trải qua đêm tối của linh hồn: đó là cảm nhận về sự vắng mặt của Thiên Chúa dẫn đến sự dày vò, hoài nghi về tình yêu và ân sủng của Ngài, đó là điều mà Thiên Chúa muốn cho con người nhận biết nếu không có ơn Chúa trợ giúp thì mọi cố gắng của con người là vô ích. Một người muốn chinh phục đỉnh núi của bậc trọn lành thì đều được trải nghiệm độ sâu của vực thẳm nhờ đó mà biết được chiều cao của ngọn núi mình chinh phục.

 

Vũ Thắng