Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Đứng Vững Trong Chúa - Mừng Đức Cha Phương Canada

Tác giả: 
Duy Hân

Đứng vững trong Chúa, Phạm Trung, Bích Huyền, Đức Cha Nguyễn Thế Phương, PPS: Duy Hân