Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gọi nhau là "Thánh"

Gọi nhau là "Thánh"
 
 
Ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, một cha xứ nảy ra sáng kiến mới. Cha nói:
 
- Các Thánh là những người như chúng ta. Các Ngài cũng có những yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi như chúng ta nhưng các Ngài biết trở về với Chúa. Vậy từ hôm nay, chúng ta nên gọi nhau là Thánh. Cha mẹ gọi con cái là Thánh và con cái gọi cha mẹ là Thánh.
 
Tối đến, cha xứ gọi điện thoại hỏi thăm một gia đình giữa lúc hai vợ chồng đang cãi nhau. Đứa con trả lời điện thoại, cha xứ nói:
 
- Cho cha gặp bố mẹ một chút.
 
Đứa bé đáp:
 
- Thưa cha, ông Thánh và bà Thánh đang bận việc ạ.
 
Nghe tiếng nói lớn phía sau, cha xứ hỏi:
 
- Bố mẹ đang làm gì mà nói lớn thế?
 
Đứa bé nhanh trí trả lời:
 
- Thưa cha, ông Thánh và bà Thánh đang giảng Phúc Âm cho nhau nghe.
 
Cha xứ cúp máy la to: Giêsu Ma, các Thánh tốt lành quá !
 
  
 
Mimosa phụ trách