Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ki-tô hữu, người là ai?

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN V TN / A

Bài đọc 1 : (Is 58:7-10). Bài đọc 2 : ( 1Cr 2:1-5). Tin Mừng : ( Mt 5:13-16)

 

KITÔ HỮU, NGƯƠI LÀ AI?

 

Sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Đức Giêsu đòi hỏi các môn và những người đi theo Ngài: “ Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”Hai hình ảnh muối và ánh sáng cũng là một, và cả đều nói lên vài trò của các môn đệ và của các Kitô hữu hôm nay là truyền bá lý tưởng chân lý mà Ngài đã truyền dạy. Khi nói: “ Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em la ánh sáng cho thế gian”, Đức Giêsu không muốn nói lên một niềm mong ước phải làm; nhưng Ngài khẳng định với các môn đệ và những người đi theo Ngài phải trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Nhưng muối và ánh sáng phải như thế nào để ướp cho đời, để chiếu sáng cho trần gian?

 

Muối thì phải còn vị mặn; muối mà nhạt đi thì lấy gì làm cho nó mặn lại; nó đã trở thành vô dụng. Ánh sáng thì phải đặt trên cao để có thể chiếu sáng cho cả nhà; đèn thắp sáng mà đặt dưới đáy thùng thì chẳng chiếu sáng được bóng tối chung quanh; vì thế, muối phải còn vị mặn, ánh sáng phải tỏa sáng để xóa tan bóng tối, phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để cho họ thấy những công việc tốt đẹp của các môn đệ và của chúng ta làm để tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

 

Muối và ánh sáng mà Đức Giêsu muốn nói đến là những công việc tốt lành, đặc biệt là những công việc bác ái và yêu thương. Khi bảo chúng ta hãy để ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước mặt mọi người, Ngài không bảo chúng ta quảng cáo, phô trương những việc tốt chúng ta làm; nhưng qua đó, chúng ta làm chứng cho thế gian về Thiên Chúa. Khi sống đạo mà phân cách đạo khỏi đời sống thì chẳng khác nào muối đã nhạt, ánh sáng đã bị che khuất. Sống và thực hành lý tưởng tôn giáo,người ta đem đến cho đời, cho tha nhân một chứng từ của niềm tin. Khi mối và ánh sáng trở nên chúng từ để tôn vin Thiên Chúa thì tự chúng đã trở thành một lời công bố Tin Mừng

 

Một ngày nọ, có một vị khách đến thăm ngôi nhà mà Mẹ Têrêsa dành cho người nghèo và người hấp hối ở Calcutta. Khi ông vừa tới thì các nữ tu đưa vào một vài người đang hấp hối từ ống cống về, mình dính đầy bụi đất và đang đau đớn. Một chị đang chăm sóc cho người sắp chết mà không để ý đến người đang quan sát mình. Chị tắm rửa và mỉm cười với người ấy.

 

Nhìn thấy thế, ông khách quay lại với Mẹ Têrêsa và nói: “ Hôm nay, khi đến đây, tôi đã không tin Thiên Chúa, vì lòng tôi đầy thù hận. Nhưng giờ đây, tôi ra về với lòng tin Thiên Chúa. Tôi đã thấy tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động. Qua đôi bàn tay của chị nữ tu kia, qua sự dịu dàng, qua cử chỉ đầy thương yêu của chị đối với người bất hạnh ấy, tôi đã nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa xuống trên người ấy. Bây giờ thì tôi tin.”

 

Sau khi truyền cho các môn đệ và những người đi theo phải trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, Đúc Giêsu đã đưa ra một số công việc nhân đức mà những ai tin và theo Ngài phải làm là sống theo những gì Ngài truyền dạy, phải ăn ở theo đức công chính, không giận ghét, không trả thù, phải yêu kẻ thù, bố thí, cầu nuyện, ăn chay cách kín đáo...Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã cho biết cách ăn chay đẹp lòng Ngài nhất là“chia cơm cho người đói, rước vào nhà nhưng người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.”(xem Is 58:7-8) Đó là muối, là ánh sáng cho đời.

 

Thực thi những nhân đức ấy là thực hành Tám Mối Phúc Thật, là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Đức Giêsu là muối cho đời, là ánh sáng thế gian, thì đến lượt các môn đệ và những ai tin và theo Ngài cũng phải là muối, là ánh sáng cho thế gian. Muối và ánh sáng là đức tin thể hiện qua hành động và cuộc sống.