Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy tư về sự từ bỏ và Nước Trời

Tác giả: 
Vũ Thắng

 

 

Suy tư về sự từ bỏ và Nước Trời

 

1. Từ bỏ bản thân không hẳn là bỏ đi tất cả những thứ mình có nhưng nhiều khi là dùng chính những thứ mình có để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Nước Trời. Thật vậy, từ bỏ đơn giản chỉ là bỏ đi những điều xấu gây nguy hại cho linh hồn, và giữ lại những thứ mình có là những tài năng mà Thiên Chúa đã sẵn ban để phục vụ Nước Chúa.

 

2. Thập tự giá của người Ki-tô nặng hay nhẹ là do người Ki-tô từ bỏ ý riêng nhanh hay chậm. Nếu cứ mải sống theo ý riêng của con người thì thập tự giá trở nên nặng nề nhưng nếu sống theo thánh ý của Thiên Chúa thì thập tự giá trở nên nhẹ nhàng.

 

3. Có hai loại thập tự giá: thập tự giá của Thiên Chúa và thập tự giá của ma quỷ. Thập tự giá của Thiên Chúa được đúc bằng “gỗ mục” sằn sùi, xấu xí và nhìn không bắt mắt, còn thập tự giá của ma quỷ được đúc bằng “vàng ròng” trên đó có gắn kim cương óng ánh nhìn rất bắt mắt. Ai không vác thập tự giá của Thiên Chúa thì sẽ vác thập tự giá của ma quỷ.

 

4. Chúa Giê-su nói ‘Nước Thiên Đàng giống như viên ngọc quý chôn trong thửa ruộng mà một thương gia nọ phát hiện liền bán hết gia tài để mua thửa ruộng đó để có thể chiếm đoạt được viên ngọc quý’ -  Thật vậy, thiên đàng là nơi ở cao quý, nó không phải là nơi dành cho những con người tầm thường sống không có lý tưởng; đó là nơi ở của những lý tưởng sống cao đẹp, của những vĩ nhân của Thiên Chúa, và của những đôi đầu gối chai sạn vì quỳ lạy, bái lạy Thiên Chúa.

 

5. Vĩ nhân của Thiên Chúa là người sống theo tinh thần Phúc Âm của Chúa Ki-tô, họ là những con người có đời sống biến hóa thay đổi từ con người cũ thành con người mới ngang qua thập tự giá mà Thiên Chúa trao cho họ.

 

6. Có nhiều loại vĩ nhân của Thiên Chúa, anh ta có thể là một người một người nông dân đạo đức có tư tưởng thánh thiện hơn người, hoặc có khi là người khá giả có tư tưởng bác ái hơn người, hay là một nhà thần học có tư tưởng luận lý về những điều mầu nhiệm,… Mẫu số chung của các vĩ nhân của Thiên Chúa đó là lòng sốt mến Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

 

Vũ Thắng