Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 2

Mátthêu - Chương 2

 

Các Hiền Sĩ viếng thăm.

1Khi Chúa Giêsu đã sinh tại Bêlem xứ Giuđê thời vua Hêrôđê, thì các Hiền Sĩ từ Phương Ðông đến Giêrusalem 2nói rằng: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài ở Phương Ðông và chúng tôi đến thờ lạy Ngài”. 3Nghe vậy vua Hêrôđê hoảng hốt và cả thành Giêsusalem cũng thế; 4vua triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư§ trong dân, hỏi cho biết Ðấng Kitô§ phải sinh ra ở đâu. 5Họ thưa: “Tại Bêlem xứ Giuđê. Vì đã có lời ngôn sứ viết:

6“Và ngươi, Bêlem đất thuộc Giuđa,

ngươi không phải nhỏ bé nhất

trong các thành của chi tộc Giuđa;

vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện Vị Thủ Lãnh,

Đấng chăn dắt Israel dân Ta” ’’.

 

7Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu các Hiền Sĩ tới, hỏi tỉ mỉ về thời giờ ngôi sao xuất hiện, 8rồi phái họ đi Bêlem và nói: "Các ông hãy lên đường và hỏi kỹ lưỡng về Con Trẻ; rồi khi đã tìm thấy cũng xin cho trẫm biết, để cả trẫm cũng đến thờ lạy Ngài". 9Nghe lời nhà vua, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Phương Đông lại hiện ra trước họ, dẫn đường cho họ và dừng lại trên chỗ Con Trẻ đang ngụ. 10Họ hết sức vui mừng thấy ngôi sao dừng lại. 11Và họ vào nhà gặp thấy Con Trẻ cùng với Maria Mẹ Ngài, họ liền sấp mình xuống thờ lạy Ngài; rồi mở tráp đựng lễ vật ra, họ đã dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và một dược§. 12Và được mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã theo đường khác mà về xứ sở mình.

 

Trốn sang Ai Cập.

13Khi các Hiền Sĩ ra về, thì này đây thiên thần Chúa hiện đến cùng Giuse trong giấc mơ và bảo: “Hãy trỗi dậy đem Con Trẻ và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập và ở đó, cho đến khi ta báo lại; vì Hêrôđê sắp tìm bắt Con Trẻ để giết hại”. 14Ông liền trỗi dậy đem Con Trẻ và mẹ Ngài đang lúc ban đêm trốn qua Ai Cập 15và ở đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu ứng nghiệm Lời Chúa nói qua vị Ngôn Sứ rằng: “Từ Ai Cập, Ta sẽ gọi Con Ta về”.

 

Tàn sát các ấu nhi.

16Bấy giờ Hêrôđê nghĩ mình bị các Hiền Sĩ đánh lừa, ông giận dữ ra lệnh tàn sát hết các nam ấu nhi tại Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã xác định với các Hiền Sĩ. 17Như thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia nói xưa rằng:

18"Văng vẳng từ Rama,

tiếng khóc lóc và tiếng than van:

bà Rakhen khóc thương các con mình,

bà từ chối không để ai an ủi,

vì chúng không còn nữa”.

 

Từ Ai Cập trở về.

19Khi Hêrôđê băng hà, thì này đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập 20và bảo: “Hãy trỗi dậy đem Con Trẻ và Mẹ Ngài về đất Israel; vì những kẻ tìm giết hại Con Trẻ đã chết”. 21Ông trỗi dậy đem Con Trẻ và mẹ Ngài về đất Israel. 22Nhưng khi nghe biết Arkhêlaô cai trị xứ Giuđê thay cha mình là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó; và vì đã được cảnh báo trong mộng, ông lui về miền Galilê 23và ở nơi thành gọi là Nagiarét, hầu ứng nghiệm điều các ngôn sứ đã nói: “Ngài sẽ được gọi là người Nagiarét”.

 

===========

§ Mt 2, 4 “Tư Tế”: là người lo việc phụng tự. “Thượng Tế” là địa vị cao nhất mà con người có thể đạt tới về đạo cũng như về đời. “Kinh Sư” là những bậc thầy giảng dạy giáo lý trong đạo Do Thái.

+ Từ “Kitô” hay “Đấng Kitô” được phiên âm từ chữ “Khristos” trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “Đấng Được Xức Dầu” hay “Đấng Thiên Sai”, dịch từ chữ “Messia” trong tiếng Hipri. Từ “Kitô Hữu” có nghĩa là “người có Chúa Kitô hiện hữu” (ở trong), hay “người thuộc về Chúa Kitô”.

§ Mt 2, 11 “Một dược”: (tiếng Latinh: myrrha) là dược liệu quý, thơm và có nhiều công dụng, chữa được nhiều thứ bệnh, cũng được dùng để liệm xác.