Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đường Thập Giá Của Con

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

Đường Thập Giá Của Con

 

Đường thập giá con đi

Chông gai và đau khổ

Giữa muôn ngàn cám dỗ

Với Chúa đâu sá gì.

 

Đường thập giá Chúa đi

Giữa Gia liêm tráng lệ

Toàn thân Ngài máu đổ

Lên đỉnh đồi Can vê.

 

Đường thập giá Chúa đi

Len qua bao phố nhỏ

Trong dòng người vô tận

Giữa khinh bỉ muôn người.

 

Ôi con đường Chúa đi

Yêu thương và dâng hiến

Cả một lòng yêu mến

Đến giọt máu cuối cùng.

 

Đường thập giá hôm nay

Can vê, lời mời gọi

Hồn ơi hãy tín thác

Đi theo Chúa mỗi ngày.

Tuần Thánh 2017

 

Nguyễn Thái Hùng