Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cộng đoàn và đức tin

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN II PS/ A 3

Bài đọc 1: ( Cv 2:42-47). Bài đọc 2 : ( 1Pr 1:3-9). Tin Mừng : (Ga 20:19-31)

 

CỘNG ĐOÀN VÀ ĐỨC TIN

 

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hai lần chính thức hiện ra với nhóm các môn đệ như một cộng đoàn đức tin bé nhỏ lúc ban đầu. Lần thứ nhất, “ Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngài lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga. 20: 19-23)

 

Sau khi Thầy Giêsu chết, có lẽ ông Tôma cũng rất đau khổ vì thất vọng; ông đã tự tách ra khỏi các tông đồ;vì thế, khi nghe các tông đồ khác bảo: “ Chúng tôi đã được thấy Chúa!” ông đã tuyên bố: “ Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Ông muốn kiểm chứng những gì các tông đồ khác nói. Ông đặt nghi vấn như thế cũng là chuyện thường tình, vì ông muốn nắm chắc những gì ông tin. Ông không mơ hồ nghe tin đồn. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra. Lần này ông đã quay trở lại với anh em,  và ông đã được thỏa mãn yêu sách của ông. Ông đã thấy và đã tin. Ông đã tuyên xưng:“ Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.” Chỉ đến khi quay lại với cộng đoàn, ông Tôma mới gặp được Đức Giêsu sống lại, và từ đó ông đã tìm lại được đức tin. Ông là  biểu tượng cho nhiều người trong chúng ta hôm nay khi muốn chứng minh đức tin bằng khoa học; ngược lại, Chúa lại chúc phúc cho người không thấy mà tin.( Ga 20:24-29) .

 

Sau khi sống lại, Đức Kitô phục sinh đã chính thức hiện ra với các tông đồ vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày các Kitô hữu tiên khởi họp nhau để cử hành phụng vụ; đây là thời điểm đặc biệt để Thiên Chúa hiện diện với cộng đoàn của Ngài, và mỗi khi tập họp để bẻ bánh cũng là mỗi lần đón nhận bình an và Chúa Thánh Thần để rồi ra đi làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Nhưthế, ngày thứ nhất trong tuần đã trở thành ngày của công đoàn, ngày của gặp gỡ. Ngày Chúa nhật ngày nay là ngày hát mừng niềm vui phục sinh, ngày đón nhận ơn bình an của Thiên Chúa , đón nhận Chúa Thánh Thần để rồi lại ra đi làm chứng cho Thiên Chúa khắp thế gian như lời Đức Kitô phục sinh đã truyền dạy: “ Như Chúa Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”

 

Ba công việc mà Chúa Giêsu phục sinh làm trước khi về trời là đem lại bình an cho các môn đệ, củng cố niềm tin của họ nhờ ơn Chúa Thánh Thần để rổi mạnh dạn  tiếp tục công việc của Ngài ở trần gian: Từ bất an đến bình an, từ bình an đến vững tin, từ vững tin để ra đi làm chứng nhân.

 

Nhờ sống với cộng đoàn mà đức tin chúng ta không bị cô độc, lung lay. Đức tin của chúng ta cần được cộng đoàn nâng đỡ. Chính  nhờ công đoàn mà chúng ta giải quyết được nghi ngờ, và duy trì được đức tin của mình. Chúng ta sống với tư cách là thành viên của một cộng đoàn của những kẻ tin. Đức tin chung của cộng đoàn giúp củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta. Cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi là một cộng đoàn luôn biết nâng đỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa, và sống phục vụ nhau trong tình yêu thương như sách Công Vụ Tông Đồ đã viết: “ Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơnsơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm nhưng người được cứu độ.” ( Cv 2:46-47)

 

Biến cố Đức Kitô phục sinh là nền tảng và là trung tâm của đời sống đức tin của Ki tô giáo, và chính Đức Giêsu chỉ cho chúng ta con đường đi tới.