Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cùng Mẹ đón Chúa

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

 

 Chúa Nhật IV Mùa Vọng (Dec 18, 2011)

CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA

 

Với trình thuật về việc thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai trong Tin Mừng hôm nay, Hội Thánh dạy chúng ta mặc lấy những tâm tình của Mẹ để đón mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Vì trước khi Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ Bêlem trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Chúa đã ngự xuống làm thai nhi trong lòng Đức Mẹ trong mầu nhiệm Truyền Tin.

 

Đâu là những tâm tình của Mẹ trong giây phút Chúa Giêsu ngự xuống làm người trong lòng Đức Mẹ, giây phút Ngôi Lời nhập thể, giây phút “đất với trời xe chữ đồng”?

 

Đó là tâm tình khiêm nhường thẳm sâu, yêu mến biết ơn và quảng đại hiến dâng.

 

Trứơc hết, tâm tình căn bản nơi Mẹ là một lòng khiêm nhường thẳm sâu. Sự khiêm nhượng này dựa trên việc Mẹ nhận biết sự thật về Chúa và chính mình. Mẹ hằng nhận biết Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn tri, toàn ái, là Đấng Tạo Thành vạn vật, là Thiên Chúa duy nhất mà các tổ phụ và ngôn sứ hằng tôn thờ kính yêu. Đồng thời, Mẹ chỉ là hư vô, là một tạo vật nhỏ bé , một nữ tì hèn mọn đã được Chúa yêu thương tác tạo. Tâm tình khiêm nhường thẳm sâu của Mẹ là căn nguyên cho sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ trước mọi ý định và chương trình của Chúa. Tâm tình này được diễn tả nơi lời Mẹ thưa với thiên thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1:38).

 

Tâm tình kế đến của Mẹ là lòng yêu mến biết ơn. Lòng yêu mến biết ơn của Mẹ là một cảm nhận sâu xa trước ân tình tràn đầy Thiên Chúa dành cho Mẹ. Không ai được Chúa ban ơn tràn đầy hơn Mẹ, và cũng không ai có lòng yêu mến biết ơn dành cho Chúa thẳm sâu hơn Mẹ. Mẹ nhận biết Chúa chính là Nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, và mọi điều thiện hảo nơi Mẹ đều được Chúa thương ban cách tràn đầy. Chắc hẳn Mẹ hằng xác tín rằng: Tất cả là hồng ân. Và khi Chúa ngự vào lòng Mẹ và trở nên thai nhi trong lòng Mẹ, Thiên Chúa đã trao ban trọn vẹn chính Người cho Mẹ và tôn phong Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một hồng ân vượt quá mọi suy tưởng của nhân loại. Vậy nên, cả đời Mẹ đã là một bài ca yêu mến biết ơn, ca ngợi chúc vinh lòng thương xót Chúa, như được biểu lộ trong bài Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1: 46-48). Mẹ đã thể hiện đúng như lời đáp ca trong Phụng Vụ hôm nay: “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời” (Tv 88:2a).

 

Tâm tình quảng đại hiến dâng nơi Mẹ chính là ước muốn đáp trả trọn vẹn ân tình Chúa dành cho Mẹ. Mẹ sẽ tận dụng mọi ơn Chúa ban để thực thi ý Chúa. Tâm tình quảng đại hiến dâng này của Mẹ có thể được hiểu theo cách nói của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm Đường Hy Vọng: “Chúa trao gì, con cũng nhận; Chúa đòi gì, con cũng dâng”. Thật vậy, trong mầu nhiệm truyền tin Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu ngự vào lòng Mẹ trong sự khiêm nhường thẳm sâu thế nào; thì trong ngày Mẹ dâng Chúa vào Đền Thờ và dưới chân Thánh Giá Mẹ cũng đã hiến dâng Chúa Giêsu trong sự quảng đại vô biên như thế. Tâm tình quảng đại hiến dâng này nơi Mẹ còn được thể hiện qua lòng tình thương ân cần Mẹ luôn dành cho mọi người thế, những người đã được chuộc bằng giá Máu châu báu của Con Mẹ.

 

Một phương thức giúp chúng ta biết cùng Mẹ sống mầu nhiệm Nhập Thể một cách tốt đẹp là chúng ta hãy trung thành giữ tập quán đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày ba lần sáng, trưa và chiều tối với ý lực như sau:

 

Khi đọc: “Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria-Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu thai nhi dâng mình cho Đức Mẹ và làm mọi việc nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và vì Mẹ.

 

Khi đọc: “Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời-Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền”, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ chuyên chăm việc đọc, nghe, ghi nhớ, suy niệm và thực hành Lời Chúa.

 

Khi đọc: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người-Và ở cùng chúng tôi”, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ rằng qua biến cố Nhập Thể Chúa đã liên kết với mỗi người chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ rằng ngày nay Chúa vẫn ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã ngự vào lòng Mẹ trong biến cố truyền tin và ngự xuống máng cỏ trong đêm giáng sinh thế nào, Chúa cũng ngự vào tâm hồn chúng ta trong lúc Hiệp Lễ như thế. Vậy nên, chúng ta cần gia tăng lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cũng xin ơn nhận biết Chúa hiện diện sống động nơi những người xung quanh để kính trọng, yêu thương và phục vụ họ. Hơn nữa, vì là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, chúng ta phải nỗ lực sống thánh để trở nên một “Kitô khác” cho tha nhân.

 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống đẹp lòng Chúa. Xin cho con luôn biết sống trong tâm tình khiêm nhừơng thống hối, yêu mến biết ơn và quảng đại hiến dâng, để luôn được có Chúa ở cùng chúng con. Amen.

 

Lm Phạm Quốc Hưng