Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Được sai đi

Tác giả: 
Cao Huy Hoàng

 

 

ĐƯỢC SAI ĐI

12/7/17 THỨ TƯ TUẦN 14 TN A

Mt 10, 1-7

 

 “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” (Mt 10, 6)

 

Điều mà thế gian không ngờ tới, không thể hiểu nổi, và cũng khó chấp nhận, đó là 12 ông mà Chúa chọn làm môn đệ toàn là những con người quá tầm thường, chẳng tài cán, chăng học vị, chẳng nổi trội gì hơn ai. Vài người lại có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng, chúng ta tin “Chúa không lầm” như Cha Kim Long đã từng suy niệm trong bài hát của Cha. Chúa đã chọn, rồi ban quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông. Chúa sai các ông đi và dặn ưu tiên đến với các con chiên lạc nhà Israel.

 

Việc Chúa làm luôn luôn là điều kỳ diệu. Mỗi chúng ta cũng đã được Chúa mời gọi và sai đi. Hãy nhớ rằng, chúng ta chẳng tài cán gì, dẫu có học vị, thì cũng chẳng đáng gì so với hồng ân Chúa. Hãy khiêm nhường nhận ra sự thiếu thốn hèn kém của mình, để có thể thấu cảm và hạ mình xuống với những con chiên lạc, hơn là đóng vai quan quyền trên ngai, trên ghế. Còn biết bao con chiên lạc. Lạc vì thất vọng trong cảnh đói nghèo, bệnh tật, thất bại…Lạc vì mê muội bã phù vân, lạc thú…Lạc vì kém tin sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Giáo hội, nơi những nhân chứng…Lạc vì cố tình loại trừ Thiên Chúa ra, để bằng lòng làm nô lệ cho con quỷ kiêu căng đang khống chế mình. Hãy Tạ ơn hồng ân được chọn và sai đi bằng chính việc thi hành đúng chuẩn mực lệnh truyền của Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa đã chon con làm môn đệ Chúa, và sai con đi từ gia đình ra xã hội, đến với tất cả mọi người để làm chứng cho tình yêu Chúa. Xin đốt lên trong con lửa mến Chúa, lửa yêu người. A men.

 

PM. Cao Huy Hoàng