Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống chung hay loại trừ?

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XVI TN / A

Bài đọc 1 : (Kn 12:13,16-19). Bài đọc 2 : (Rm 8:26-27). Tin Mừng : ( Mt 13:24-43)

SỐNG CHUNG HAY LOẠI TRỪ?

 

Để nói về Nước Trời, Đức Giêsu đưa ra ba dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột.  Nước Trời giống như một hạt cải bé nhỏ nhất trong các thứ hạt,  nhưng khi đã mọc lên lại là thứ lớn nhất đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên đó, hay như một chút men đã làm cho ba đấu bột dậy men. Cả hai hình ảnh này nói lên sức mạnh của Nước Trời.  Giáo Hội mà Đức Giêsu thiết lập, khởi đầu từ một nhóm ngưới ít ỏi, dần dần đã quy tụ mọi dân mọi nước trên thế giới. Đó là sự phát triển tiệm tiến. Trong dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu muốn ám chỉ những thần dân nào trong Nước Trời?

 

Do yêu cầu của các môn đệ, Đức Giêsu đã giải thich dụ ngôn cỏ lùng như sau: “ Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.”

 

Thiên Chúa là người gieo giống, đã gieo  những hạt giống tốt vào thửa ruộng của mình là thế giới, là Giáo Hội, là tâm hồn mỗi ngưới. Hạt giống tốt Ngài gieo là Lời Chúa, là thiện tâm,là những ý ngay lành trong tâm hồn con người. Nhưng ma quỷ đã lén lút gieo vào những thửa ruộng ấy những hạt cỏ lùng.

 

Mỗi một người trong chúng ta đều có hạt giống tốt và cỏ lùng. Tất cả chúng ta đều là một hỗn hợp giữa điều tốt và xấu. Người mà theo nhãn quan chúng  ta cho là người tốt, thì có thể lại là một người có những ý thâm độc trong  lòng họ; và với những người theo nhãn quan của chúng ta, họ là những người xấu, nhưng thực tế họ là những người tốt.Chúng ta dễ dàng đánh giá những sai sót của người khác hơn là đáng giá và nhận ra sai sót của chính bản thân mình.  Không ai là người hoàn hảo, vậy thì cũng không ai có quyền xét đoán người khác ngoại trừ Thiên Chúa.

 

Giữa con cái của Nước Trời và con cái của Ác Thần, giữa thiện và ác, chúng ta phải có thái độ đối xử như thế nào? Đầy tớ của ông chủ thì muốn ra đi nhổ bỏ cỏ lùng, nhưng thái độ của ông chủ lại khác:  “ Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”Thiên Chúa là người gieo giống. Ngài vẫn kiên nhẫn và bao dung. Ngài kiên nhẫn đợi chờ những người tội lỗi ăn năn sám hối. Ngài tôn trọng tự do của con người.

 

Một linh mục nọ nhờ thầy phó tế của mình huy động 10 người đến cầu kinh xin ơn phục hồi cho một bệnh nhân. Khi tất cả đã đến, có người rỉ tai nói thầm với thầy phó tế: “ Trong số những người này, có vài tên trộm rất nổi tiếng đó, thưa thầy.” Thầy phó tế trả lời: “ Càng tốt! Nếu các cánh cổng ơn Chúa bị đóng lại, thì họ là chuyên viên mở ra.”

 

Thiên Chúa muốn lúa mì và cỏ lùng sống chung, vì cả hai có thể nhìn thấy nhau, sống chung với nhau mà biến đổi. Người tốt có thể qua người xấu  mà thăng hoa cuộc sống của mình, và người xấu cũng có thể qua người tốt mà biến đổi cuộc sống. Đừng phán xét kẻ khác mà hãy để sự phán xét cho Thiên Chúa vào ngày tận thế.

 

Đi vào cuộc sống thực tế hôm nay, dụ ngôn cỏ lùng và  sống theo gương Đức Giê su, chúng ta phải sống khoan dung, nhân hậu,tha thứ và quảng đại đối với bất cứ họ là ai, là người như thế nào. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét con người. Ngài gay gắt lên án những người giả hình, mù quáng, nhưng lại thương xót, cảm thông với người yếu đuối, tội lỗi biết ăn năn sám hối.

 

Cho đến ngày tận thế, Nước Trời vẫn sẽ là một sự trộn lẫn giữa người tốt và người xấu. Giáo Hội cũng là một sự trộn lẫn giữa thiện và ác.Giáo Hội phải noi gương Đấng Sáng Lập. Không có gì cao cả và yêu thương cho bằng sự giúp đỡ những người tội lỗi trong một cộng đoàn.