Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nói với con tim (kỳ 8)

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt

 

 

Chương 8

 

 

NHỮNG HỒNG ÂN CỦA

ĐỨC TIN, HY VỌNG, VÀ VUI MỪNG

 

 

 

 

Đức Tin Chiếu Sáng Con Đường Của Chúng Ta

 

 

Một nhu cầu cấp bách… để nhìn lại một lần nữa, đức tin đó là ánh sáng, một khi ngọn lửa của đức tin bị tắt, tất cả ánh sáng khác bắt đầu lịm tắt. Ánh sáng của đức tin thì đặc thù, vì nó có khả năng chiếu sáng mọi trạng huống của đời sống con người. Vì ánh sáng trở nên sức mạnh này, nó không thể đến từ chính chúng ta, nó phải đến từ một nguồn mạch từ nguyên thủy: Tóm lại, nó phải đến từ Thiên Chúa. Đức tin phát sinh từ một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Đấng mời gọi chúng ta và mặc khải tình yêu Ngài, một tình yêu có trước chúng ta, và từ đó, chúng ta có thể cậy dựa an toàn và xây dựng đời sống chúng ta. Được chuyển hoán bởi tình yêu này, chúng ta có được cái nhìn mới, cặp mắt mới để nhìn, chúng ta nhận ra rằng nó chứ đựng việc hoàn tất của lời hứa trọng đại, và rằng một viễn ảnh về những tương lai mở rộng trước chúng ta. Đức tin, được lãnh nhận từ Thiên Chúa như một tặng ân siêu việt, trở thành ánh sáng cho con đường chúng ta đi, hướng dẫn chúng ta qua mọi lúc trên hành trình của chúng ta.

 

 

Phúc Lộc Của Đức Tin

 

 Thomas đã kêu lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” (Gioan 20:28). Vì vậy, Chúa Giêsu đã nói: “Con đã tin vì con đã thấy Thầy? Phúc cho những ai không thấy mà tin” (20:29), và ai là những người không nhìn thấy mà tin? Những môn đệ khác, những người đàn ông, đàn bà ở Giêrusalem, là những người tin vào lời chứng của các Tông Đồ và các người phụ nữ, đã tin mặc dù họ không thấy Chúa Giêsu Phục Sinh. Đây là lời rất quan trọng về đức tin, chúng ta có thể gọi nó là phúc lộc của đức tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin: đây là cái phúc của đức tin! Qua mọi thời đại và ở mọi nơi, phúc cho những ai mà sức mạnh lời của Thiên Chúa được loan truyền trong Giáo Hội và được chứng từ do những Kitô hữu, tin rằng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu của Thiên Chúa nhập thể, Lòng Thương Xót nhập thể. Và điều này áp dụng cho mỗi người chúng ta!

 

 

Đức Tin Liên Kết Với Hy Vọng

 

Đau khổ nhắc nhở chúng ta rằng việc phục vụ của đức tin đối với thiện ích chung luôn luôn là một hành động của hy vọng - một hy vọng ngay cả nhìn về phía trước trong hiểu biết rằng chỉ phát xuất từ Thiên Chúa, từ tương lai mà nó đến từ Chúa Giêsu Phục Sinh, xã hội của chúng ta mới có thể tìm được nền tảng chắc chắn và bền vững.  Trong ý nghĩa này, đức tin được liên kết với hy vọng, vì mặc dù nơi ở dưới đất của chúng ta đang tiêu tan đi, chúng ta cũng có một nơi ở trên trời do Thiên Chúa đã chuẩn bị trong Đức Kitô, trong thân thể của Người (x. 2 Cor 4:16-5:5).

 

Một Tặng Ân Đòi Hỏi Đáp Trả

 

 

Đức tin là tặng ân đầu tiên trong các ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận. Nhưng để sinh hoa trái, ân huệ của Thiên Chúa luôn luôn đòi hỏi sự mở lòng của chúng ta đối với Ngài, sự đáp trả tự do và cụ thể của chúng ta. Đức Kitô đến để mang cho chúng ta, những người Ngài cứu độ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đòi hỏi để tín thác nơi Người, cộng tác với ân huệ của tình yêu Người, bằng một đời sống tốt lành, đem lại những hành động được thúc đẩy bởi đức tin và lòng yêu mến.

 

 

Vui Mừng Được Chúa Giêsu Bồng Ẵm

 

 

Chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu! Chúng ta đồng hành, chúng ta đi theo Chúa Giêsu, nhưng trên tất cả, chúng ta biết rằng Người đi với chúng ta và vác chúng ta trên vai của Người. Đây là niềm vui của chúng ta. Đây là hy vọng mà chúng ta phải mang đến cho thế giới này. Đừng để mình bị tước mất hy vọng! Đừng để hy vọng bị người khách đánh cắp  - niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta!

 

 

Hy Vọng Chúng Ta Được Bảo Đảm

 

 Chúa Phục Sinh là hy vọng không bao giờ tàn lụi, không bao giờ thất vọng (x Romans 5:5). Hy vọng không làm cho chúng ta sụp đổ - hy vọng của Chúa! Trong đời sống của chúng ta, hy vọng thường xuyên tiêu tan như thế nào; biết bao nhiêu điều chúng ta kỳ vọng trong tâm hồn đã trở nên hư ảo! Hy vọng của chúng ta như những người Kitô thì mạnh mẽ, an toàn, và âm vang trên trái đất này ở đó Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta bước đi, và nó mở ra dẫn tới bất diệt, bởi vì nó được đặt nền tảng trên Thiên Chúa, Đấng luôn luôn trung tín. Chúng ta không được quên: Thiên Chúa luôn luôn trung thành với chúng ta. Được sống lại với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Tẩy, với hồng ân đức tin, một thừa hưởng không bị chia cắt, nhắc bảo chúng ta thường xuyên hơn tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa, thường xuyên nghĩ đến Ngài nhiều hơn, và thường xuyên cầu xin với Ngài nhiều hơn.

 

 

Niềm Vui Được Làm Con Thiên Chúa

 

Chúng ta hãy chỉ Chúa Giêsu cho những người đang hỏi chúng ta để muốn biết niềm hy vọng đang ở trong chúng ta (x. 1 Peter 3:15). Chúng ta hãy chỉ Người qua việc tuyên xưng bằng lời, nhưng trên tất cả bằng cuộc sống của chúng ta như những con người đã được sống lại. Chúng ta hãy cho thấy niềm vui được làm con Thiên Chúa của chúng ta, tự do được sống trong Đức Kitô đã ban cho chúng ta, sự tự do giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho sự dữ, cho tội lỗi, và cho sự chết! Hãy nhìn lên quê hương trên trời, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng mới, sức mạnh mới, cả hai trong đòi hỏi cũng như trong những nỗ lực hàng ngày của chúng ta.

 

 

Nhớ Lại Những Gì Chúa Đã Làm Cho Chúng Ta

 

 

Để nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm và đang tiếp tục làm cho tôi, cho chúng ta, để nhớ lại con đường chúng ta đã đi qua: Đây là những gì mở cõi lòng chúng ta cho hy vọng của tương lai. Ước gì chúng ta nhớ lại mọi việc mà Thiên Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta.

 

 

Can Đảm bơi Ngược Dòng

 

Hãy giữ lòng trung kiên trên hành trình đức tin với hy vọng vững chắc vào Chúa. Đây là bí quyết của cuộc lữ hành của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta can đảm để bơi ngược dòng… để đi  ngược với trào lưu. Đây là điều tốt cho tâm hồn, nhưng chúng ta cần can đảm để bơi ngược dòng. Chúa Giêsu ban cho chúng ta can đảm này!

 

 

Một Kitô Hữu Không Bao Giờ Buồn

 

 

Đừng là những người đàn ông, đàn bà buồn bã. Một Kitô hữu không thể buồn! Không bao giờ cho cơ hội để nản lòng! Việc chúng ta được sinh ra là một vui mừng không vì những gì chúng ta sở hữu, nhưng để gặp gỡ một Người: Chúa Giêsu, giữa chúng ta. Sinh ra từ sự hiểu biết rằng với Người chúng ta không bao giờ bị cô đơn, ngay cả trong những giây phút khó khăn, ngay cả khi cuộc lữ hành cuộc sống gặp những vấn nạn, những ngãng trở xem như không thể vượt qua, và nhiều những điều như thế!

 

 

Phục Sinh Mở Cửa Hy Vọng Cho Chúng Ta

 

Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là tâm điểm hy vọng của chúng ta. Tông đồ (Phaolô) đã nói: “Nếu Đức Kitô không sống lại, đức tin của anh em là vô ích và anh em vẫn còn trong tội của anh em” (1 Cor 15:17). Bất hạnh thay, những nỗ lực thường xuyên đang làm lu mờ niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu và những nghi ngờ đã lẻn vào ngay trong những người tin theo. Nó mong manh tương tự như chúng ta nói, đức tin “nước hoa hồng”, nó không phải là đức tin vững mạnh. Và điều này do nông cạn và một đôi khi do thờ ơ, bận rộn khi chúng ta đối với hàng ngàn thứ được cho là quan trọng hơn đức tin, hoặc bởi vì chúng ta có một cái nhìn về cuộc sống mà nó là đường chân trời duy nhất. Tuy nhiên, nó là một sự phục sinh tự nó, một sự phụ sinh mở cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao hơn, vì nó mở cuộc đời chúng ta và đời sống thế giớ đến một tương lai đời đời của Thiên Chúa, đến hạnh phúc sung mãn, đến sự tin tưởng chắc chắn mà ngay cả sự dữ, tội lỗi, và sự chết cũng có thể thắng được.