Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chính anh em hãy cho họ ăn

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XVIII TN / A

Bài đọc 1 : ( Is 55:1-3). Bài đọc 2 : (Rm 8:35.37-39). Tin Mừng : ( Mt 14: 13-21)

 

“ CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN “

 

Cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và các môn đệ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đã hé mở cho chúng ta nhiệm vụ của Giáo Hội và  Kitô hữu hôm nay là  biết chạnh lòng thương, sống liên đới trách nhiệm, yêu thương phục vụ tha nhân về đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất.

 

Suốt một ngày đi theo Thầy cùng với đám đông, có lẽ các môn đệ cũng đã thấm mệt và đói; nên chiều đến, các ông đã đề nghị với Thầy:“ Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Lời đề nghị ấy phải chăng nói lên một thái độ thoái thác, thiếu trách nhiệm! Có lẽ các ông nghĩ rằng Thầy và các ông chỉ có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, kêu gọi sám hối trở về với Thiên Chúa, còn về vật chất như ăn uống thì không phải nhiêm vụ của họ.

 

Nhưng Đức Giêsu không ưng thuận với cách giải quyết đó; ngược lại, Ngài  ra lệnh:“ Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”Mệnh lệnh ấy nói lên trách nhiệm liên đới của các môn đệ với đám đông. Và Ngài cũng thầm nói rằng : không phải anh em chỉ có bổn phận chăm lo cho dân chúng về đời sống thiêng liêng mà còn có nhiệm vụ lo cuộc sống vật chất của họ. Mệnh lệnh đó xem ra là một điều không thể thực hiện được với khả năng của các môn đệ, nhưng trong câu nói ấy, Ngài cũng hàm ý rằng: có Thầy đây, tại sao anh em lại tỏ ra bất lực.Thiên Chúa không muốn hoạt động một cách riêng lẻ, nhưng cần có sự cộng tác của con người.

 

Tiếp đó, các môn đệ thưa với Thầy: “: “ Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” Nhưng Ngài bảo: “Đem lại đây cho Thầy.”  Rồi “ Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám dông.”Những cử chỉ “ cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám dông.” cũng hướng tới việc Chúa thiếp lập Bí Tích Thánh Thể vào bữa Tiệc Ly để nuôi sống nhân loại trong tương lai.

 

Từ cái ít ỏi, Thiên Chúa đã hóa ra nhiều cho hàng người ăn no nê mà còn dư được 12 giỏ. Sau khi hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu trao các môn đệ và các môn đệ lại trao cho đám đông. Thiên Chúa muốn chúng ta trao ban, đóng góp, chia sẻ với tha nhân trong tinh thần liên đới quảng đại, vì chúng ta đã đón nhận từ Thiên Chúa không biết bao nhiêu là ân huệ.

 

Có một câu chuyện rằng: Một người giàu có kia thắc mắc về giáo lý Chúa Giêsu dạy về sự cho đi, và ông ta rất lấy làm chán nản về điều ấy. Ông cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa cho ông có thể chấp nhận giáo lý ấy, nhưng càng cầu nguyện , ông càng cảm thấy thất vọng.

 

Một ngày nọ, khi ông đã gần đến chỗ tuyệt vọng, một thiên thần hiện đến an ủi ông. Thiên thần lên tiếng hỏi: “ Tại sao ông lại buồn bã thế?” Ông đáp: “ Tôi cay cực với giáo lý Thầy Chí Thánh dạy về sự cho đi. Như thế, tôi cứ phải cho đi, cho đi hoài hoài, không bao giờ được giảm bớt hay sao?” Thiên thần giải thích: “ Ông chỉ phải cho đi bao lâu Thiên Chúa còn ban phát cho ông. Nếu Thiên Chúa ngưng không ban phát cho ông nữa, thì khi ấy không buộc ông phải trao ban cho người khác. Nhưng giả như ông vẫn cho đi nhiều hơn nữa, thì Thiên Chúa sẽ tiếp tục ban cho ông hơn nữa.”

 

Cộng tác với Thiên Chúa trong đời sống vật chất và đời sống thiêng liêng là nhiệm vụ của Giáo Hội trần gian và là nhiệm vụ của người Kitô hữu hôm nay.Trong Thánh Lễ chúng ta nếm hưởng tình yêu của Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể được gọi là  “Bữa tiệc chia sẽ tình yêu”, ở đó người tham dự đón nhận được sức sống, tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa để rồi lại ra đi chia sẻTin Mừng, chia sẽ nổi khổ với tha nhânnhư Đức Giêsu trở nên tấm bánh tình yêu nuôi dưỡng nhân loại và kiến tạo thế giới.