Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Máccô

(Bản dịch của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam)

I. Chuẩn bị cho sứ vụ công khaicủa Chúa Giêsu
(1:1–13)

 

Chương 1

1Khởi đầu Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

 

Gioan Tẩy Giả rao giảng.

2Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng:

“Này đây, Ta sai sứ giả của Ta đến trước Con,

để dọn đường cho Con;

3có tiếng người hô trong sa mạc:

“Hãy dọn đường cho Chúa,

hãy làm ngay ngắn những nẻo đường Ngài đi!””,

4khi ấy Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong sa mạc, ông rao giảng phép rửa sám hối để được ơn tha tội. 5Mọi người ở vùng Giuđê và Giêrusalem đều kéo đến với ông. Họ thú nhận tội lỗi của mình và được ông làm phép rửa ở sông Giođan. 6Gioan khoác áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ông dùng châu chấu và mật ong rừng làm lương thực. 7Ông rao giảng rằng: “Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống xỏ giày cho Ngài. 8Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước; nhưng Ngài sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần”.

 

Chúa Giêsu chịu phép rửa.

9Trong những ngày ấy Chúa Giêsu từ Nagiarét vùng Galilê đến và được Gioan làm phép rửa cho ở sông Giođan. 10Vừa từ dưới nước bước lên, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Thần Khí§ ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu; 11đồng thời có tiếng vọng từ trời: “Con là Con rất yêu dấu của Ta: Ta hài lòng về Con”.

 

Chúa Giêsu chịu cám dỗ.

12Lập tức Thần Khí đưa Chúa Giêsu vào sa mạc. 13Ngài ở lại trong sa mạc chịu Satan cám dỗ bốn mươi ngày. Ngài sống giữa các thú hoang, và các thiên thần hầu hạ Ngài.

 

II. Mầu Nhiệm Chúa Giêsu
(1:14–8:26)

Khởi đầu sứ vụ tại Galilê.

14Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến Galilê loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa; 15và nói: “Giờ đã tới, Nước Thiên Chúa đã cận kề, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 

Gọi những môn đệ đầu tiên.

16Đang khi đi dọc theo bờ biển vùng Galilê, Chúa Giêsu thấy Simon và Anđrê em của Simon, đang thả lưới dưới biển, vì họ là ngư dân. 17Ngài nói với hai ông: “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những ngư phủ lưới người”. 18Ngay tức khắc, bỏ cả chài lưới, hai ông lên đường theo Ngài. 19Đi xa hơn một đoạn, Ngài thấy Giacôbê con của ông Dêbêđê và Gioan em ông, cả hai đang vá lưới dưới thuyền, 20và lập tức Ngài cũng đã gọi hai ông. Hai ông bỏ lại cha mình là ông Dêbêđê trên thuyền cùng với những người làm công, và đi theo Ngài.

 

Chữa một người bị quỷ ám.

21Tất cả cùng nhau vào thành Caphanaum. Vào ngày Sabát, Chúa Giêsu tới hội đường, và Ngài giảng dạy tại đó. 22Người ta kinh ngạc với giáo huấn của Ngài, vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền chứ không như những kinh sư. 23Khi ấy, trong hội đường, có một người bị quỷ ám bỗng la to lên 24rằng: "Thưa Ngài Giêsu thành Nagiarét, chúng tôi và Ngài có liên quan gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. 25Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: “Hãy im miệng và xuất ra khỏi người này!”. 26Thần ô uế làm anh ta bị co giật, nó thét lên một tiếng thật to rồi xuất ra. 27Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Cái gì thế nhỉ? Đây thực sự là một giáo huấn mới mẻ có uy quyền! Ngài ra lệnh cho thần ô uế và chúng phải vâng lời Ngài”. 28Danh tiếng của Ngài ngay tức khắc lan rộng khắp miền Galilê.

 

Chữa mẹ vợ ông Simon.

29Sau khi Chúa Giêsu rời khỏi hội đường cùng với Giacôbê và Gioan, các ngài đến nhà của Simon và Anđrê. 30Lúc ấy, bà mẹ vợ của Simon đang liệt giường vì cảm sốt. Người ta báo cho Chúa Giêsu biết về bệnh tình của bà. 31Ngài đến gần, cầm tay và đỡ bà dậy, cơn sốt biến mất. Và bà lo việc phục vụ các ngài.

 

Các chữa lành khác.

32Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta đưa đến với Chúa Giêsu tất cả những kẻ bị bệnh tật và những người bị quỷ ám; 33toàn thể dân trong thành chen chúc trước cửa nhà. 34Ngài chữa lành nhiều người mắc đủ mọi loại bệnh tật, và trục xuất nhiều thứ quỷ. Ngài cấm ngặt không cho chúng nói bởi chúng biết rõ Ngài là ai.

 

Chúa Giêsu rời Caphanaum.

35Sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đến sa mạc để cầu nguyện. 36Simon và các bạn đi tìm Ngài; 37họ gặp Ngài và thưa: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. 38Ngài nói với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng lân cận, để Thầy cũng rao giảng ở đấy nữa, vì Thầy đến chính là để làm việc đó”. 39Và Ngài đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và xua trừ Quỷ.

 

Chữa một người bệnh phong.

40Một người bệnh phong đến với Chúa Giêsu, anh quỳ xuống van xin và thưa với Ngài: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch”. 41Động lòng thương xót, Chúa Giêsu đưa tay đụng đến anh ta và nói: “Tôi muốn, anh hãy nên sạch!”; 42ngay lúc ấy, bệnh cùi biến mất và

 

anh ta được sạch. 43Lập tức Chúa Giêsu bảo anh đi  44và căn dặn: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai về việc này, nhưng hãy đi trình diện với tư tế và dâng lễ vật như luật Môsê dạy, để làm chứng với họ rằng anh đã được sạch”. 45Thế nhưng vừa ra đi, anh ta đã nói tứ tung và loan truyền rộng rãi tin này, đến nỗi Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào, nhưng Ngài ở nơi thanh vắng ngoài thành, và từ khắp nơi, người ta kéo đến với Ngài.

 

=================

§ Mc 1, 10 “Thần Khí”: (x. Mt 4, 1).