Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mỗi Ngày Một Câu kinh Thánh

Tác giả: 
Pt Nguyễn Văn Định

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

 

                               Từ 16-12 đến 31 tháng 12

 

Ngày 16-12: “Ông Gioan là đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.”  (Ga 5,35)

 

   Lạy Chúa, thánh Gioan đã kể mình như không đáng cởi quai dép cho Chúa. Xin giúp con luôn khiêm tốn, quên mình khi phục vụ.

 

 

Ngày 17-12 “ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.”   (Mt 1, 16)

   Đức Giêsu vì yêu con đã xuống thế làm người qua lòng Đức Maria. Xin cho con luôn sống ca ngợi lòng thương xót kỳ diệu của Chúa.

 

 

Ngày 18-12: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”   (Lc 1, 38)

 

   Mẹ Maria đã tỏ thái độ tin kính, làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Xin Mẹ dạy con biết khiêm tốn và lắng nghe tiếng Chúa nói.

 

 

Ngày 19-12: Sứ thần bảo ông:“Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.”   (Lc 1, 13)

 

   Ông Da-ca-ri-a đã tỏ ra bối rối khi đứng trước mầu nhiệm cao cả. Xin dạy con biết khôn ngoan, bình tĩnh đón nhận những biến cố.

 

 

Ngày 20-12: Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.”   (Lc 1, 34)

 

   Đức Maria đã đặt vấn đề với sứ thần, còn ông Da-ca-ri-a tỏ vẻ hoài nghi. Xin Mẹ giúp con có một lòng tin yêu khi đang tìm Chúa.

 

 

Ngày 21-12: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”   (Lc 1,45)

 

   Mẹ Maria đã tin vào Lời Chúa nói, là người Tín hữu gương mẫu đầu tiên. Xin Mẹ dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.

 

 

Ngày 22-12: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.”   (Lc 1, 45)

 

   Đức Mẹ đã hát lên trong kinh Ngợi khen, tỏ niềm tri ân Thiên Chúa. Con quyết luôn ca ngợi lòng thương xót Chúa suốt đời con.

 

 

Ngày 23-12: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.   (Lc 1,63)

 

   Ông Gia-ca-ri-a chứng tỏ lòng tin của ông là vâng lệnh sứ thần. Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa để đem áp dụng vào đời sống.

 

 

Ngày 24-12: “Chúa tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.”   (Lc 1,68)

 

   Ông Da-cari-a, được đầy Thánh Thần đã ca tung sứ mệnh của Đức Giêsu. Cho con luôn cảm nhận tình Chúa thương con suốt đời.

 

 

Ngày 25-12: “Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-ne-en.”   (Mt 1,23)

 

   Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang đá nghèo hèn. Xin dạy con biết sống đơn sơ khó nghèo, để Chúa lớn lên trong con.

 

 

Ngày 26-12: “Vì danh Thầy, anh sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền chí đến cùng người ấy sẽ được cứu.”   (Mt 10,22)

 

   Bị ghen ghét, bách hại để chứng tỏ lòng trung thành của người theo Chúa. Xin cho con được bền chí và hãnh diện theo Chúa luôn.

 

 

Ngày 27-12: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.”   (Mt 10,28)

 

   Các môn đệ đã mạnh dạn và tin tưởng khi rao giảng Tin Mừng . Xin giúp con sẵn sàng quên mình  và khôn ngoan khi theo Chúa.

 

 

Ngày 28-12: “Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đem hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập.”   (Mt 2, 14)

 

   Gương can đảm và vâng lời của ông Giuse là gương mẫu cho các người cha. Con xin chu toàn sứ vụ Chúa đang trao phó hôm nay.

 

Ngày 29-12: “Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa.”   (Lc 2,22)

 

   Cha mẹ Đức Giêsu đã chu toàn sứ mạng cao cả của mình. Xin Thánh gia ban cho các cha mẹ biết sống Lời Chúa trong gia đình.

 

 

Ngày 30-12: “Còn Hài Nhi, càng ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và được ân nghiã cùng Chúa.”  (Lc 2,40)

 

   Hài nhi càng lớn càng khôn ngoan  là phẩm cách của Chúa Giêsu. Xin cho tuổi trẻ hôm nay được học hỏi đầy đủ giáo lý của Chúa .

 

 

Ngày 31-12: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, chẳng có gì được tạo thành.”   (Ga 1,3)

 

   Được tạo thành chính là có sự sống nơi Thiên Chúa là ánh sáng cho nhân loại. Xin cho con có sự đời đời trong  Chúa Thánh Thần.

 

 

 

                      Phó tế: GB Maria Nguyễn văn Định

****************************************************************