Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ba nhà chiêm tinh và tôi

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

Lễ Hiển Linh

Bài đọc 1 : ( Is 60:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 3: 2-3a,5-6). Tin Mừng : ( Mt 2: 1-12)

 

BA NHÀ CHIÊM TINH VÀ TÔI

 

Sau khi giải thích cho tín hữu Êphêxô mầu nhiệm về sự hòa giải giữa người Do thái và người ngoại, giữa loài người với Thiên Chúa, thánh Phaolô đã viết: “ Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ, và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với ngưới Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.”( Ep 3: 5-6) Mầu nhiệm ấy đã được minh chứng qua đoạn Tin Mừng hôm nay nói về các nhà chiêm tinh từ phương Đông tìm đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi.

 

Những nhà chiêm tinh cũng như những nhà bác học hay khoa học, nhìn thấy những vì “sao lạ” qua vũ trụ, nơi sự hiện diện của con người; và qua đó, có người nhận ra và tin có Đấng Sáng Tạo, nhưng cũng có người vẫn cố tình phủ nhận Đấng ấy. Trong cuộc sống mỗi ngày, nếu có một chút ngạc nhiên đối với thiên nhiên, đối với con người, người ta sẽ khám phá ra những vì sao mặc khải.

 

Trước hết, cuộc hành trình của ba nhà chiêm là một cuộc hành trình đức tin. Với một niềm khao khát Vị Cứu Tinh, khi nhận ra ngôi sao báo hiệu Đấng Cứu Thế đã ra đời, ba vị đã mau mắn lên đường đi tìm để bái lạy, bất kể khó khăn gian khổ thế nào.

 

Chẳng cần biết dựa vào kiến thức chuyên môn nào mà ba nhà chiêm tinh đã nhận ra ngôi sao xuất hiện bên phương Đông là ngôi sao báo cho họ biết : Đức Vua dân Do thái mới sinh ra. Vua Do thái mới sinh ra thì có gì quan trọng đối với dân ngoại, một dân sống thù nghịch với dân Do thái! Thế mà họ đã mau mắn lên đường tìm đến Vua Do Thái mới sinh còn đỏ hỏn cùng với những lễ vật qúy giá để thờ lạy. Không biết họ có phải là những người mù quáng, bốc đồng hay không nhỉ! Không. Họ là những người đang khát vọng có một Đấng Cứu Tinh đến để giải thoát họ khỏi cuộc sống vô vọng. Đó là niềm khát vọng vô tận khi con người chưa tìm được một lẽ sống cho cuộc đời mình. Họ đã mau mắn lên đường, bất chấp những khó khăn trước mắt. Chính niềm tin và hy vọng đã thôi thúc họ lên đường. Họ đã xóa tan mặc cảm ngăn cách. Họ quyết chí lên đường để tìm đến Vị Vua có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ.

 

Là vua thì phải ở chốn cao sang. Không ai khác có thể chỉ cho họ ngoài vua Hêrôđê: “ Đức Vua Dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay!

 

Nghe tin ấy, dân chúng cả thành Giêrusalem xôn xao, vua Hêrôđê thì bối rối. Ai cũng biết ông bối rối vì sao. Thế là ông triệu tập các thượng tế và kinh sư lại để hỏi cho ra Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Cũng không khó khăn gì lắm. Chỉ việc lật giở Kinh thánh ra thì họ đã biết ngay là “tại Bê lem, miền Giuđê” Và ngôi sao lại xuất hiện đưa ba vị chiêm tinh đến tận nơi Hài Nhi mới sinh ra. Thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, họ “ liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” Rồi được báo mộng, ba vị không trở lại gặp vua Hêrôđê, nhưng “ đã đi lối khác mà về nhà mình.” Còn tôi, một người Kitô hữu, đã có ánh sao Tin Mừng dẫn đường, nhưng tôi đã theo hay để lạc mất ánh sao?

 

Thiên Chúa đã mặc khải về Ngài cho dân Do Thái qua Kinh Thánh, nhưng Ngài lại mặc khải cho dân ngoại qua thiên nhiên. Một nghịch lý là dân Do thái có Kinh Thánh lại không nhận ra Đấng Mêsia, trong khi đó qua thiên nhiên và qua sự giúp đỡ của Kinh Thánh, dân ngoại đã nhận ra Đấng ấy.

 

Giống như ba nhà chiêm tinh, chúng ta cũng đang đi trong cuộc hành trình đức tin. Khởi đầu cuộc hành trình bằng bí tích Rửa Tội để trở thành con cái Thiên Chúa, chúng ta đón nhận ánh sao đức tin. Nhưng ngôi sao ban đầu ấy có thể bị lu mờ hay bị biến mất vì những đám mây dục vọng tội lỗi, đám mây của gian nan thử thách che khuất. Ba nhà chiêm tinh cũng đã lạc mất ánh sao, nhưng họ không nản lòng bỏ cuộc. Họ vẫn vững niềm tin. Mỗi người Kitô hữu phải bước theo ánh sao bằng cách suy niệm, học hỏi và thực hành Tin Mừng; đồng thời phải trở thành ánh sao để chiếu ánh sáng Tin Mừng cho người khác. Đừng để lạc mất Ánh Sao để trở thành ánh sao.