Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vai trò của Chúa Thánh Thần

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Bài đọc 1 : (Cv 2:1-11). Bài dọc 2 : (1Cr 12: 3b-7). Tin Mừng: (Ga 20:19-23 ) hay( Ga 15:26-27;16:12-15)

 

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo TRợ, là Thần khí sự thật, là Thần Chân lý. Ngài từ Chúa Cha mà ra. Ngài xuống thế để làm chứng về Đức Kitô. Chúa Thánh Thần được trình bày khi thì như một cơn gió mạnh cuốn đi và tàn phá, khi thì như một cơn gió nhẹ làm mát dịu, tẩy xóa, khi thì như ngọn lửa đốt cháy, thanh luyện, chiếu sáng và sưởi ấm. Thánh Thần là năng lượng, là sức mạnh tàn phá và xây dựng và không ngừng đánh thức những cái tốt đẹp nơi con người : “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu một nơi, bổng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đẩy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” ( Cv 2:1-4)

 

Đang khi các môn đệ đang ẩn nấu, cửa đóng then càivì sợ người Do thái,Thánh Thần đã ngự xuống trên họ và làm cho họ hết đờ đẫn và giải thoát họ khỏi sợ hãi.  Và vào ngày ấy, cũng chính các môn đệ đã mạnh mẽ bước ra khỏi  sự cô lập. Họ đã mở cửa và đi loan báo Tin Mừng Phục sinh trước mặt người Do thái.Họ không thể làm được điều này, nếu họ không đón nhận ‘ sức mạnh trên cao’, sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

 

Chúa Thánh Thần được sai đến nhân ngày lễ Ngũ Tuần là ngày khai sinh Giáo Hội trần thế. Chính Ngài là Đấng thực hiện sự hiệp nhất trong hỗn độn, là Đấng được giao phó cho Giáo Hội để tập họp mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa trở thành một dân tộc huynh đệ. Ngài phá vỡ những trở ngại, những ranh giới, những rào chắn để kết nối con người lại với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt và những nét đặc thù của nhau. Ngài làm cho chúng ta nhận ra kẻ xa lạ, kẻ khác biệt thành người anh em. Tất cả những người có mặt hôm ấy tại Giêrusalem đều hiểu được ngôn ngữ của Thánh Linh, đó là tiếng nói của tình yêu,là ơn Thánh Thần đổ xuống tràn đầy trên các môn đệ.

 

Chúa Thánh Thần chính là ngôn ngữ chung của toàn thể nhân loại. Đó là ngôn ngữ tình yêu, vì Ngài là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu lấp đầy mọi ngăn cách. Nhờ Chúa Thánh Thần, Tin Mừng của Đấng Phục sinh được loan báo khắp cùng trái đất như Đức Kitô đã nói: “ Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha,Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”( Ga 15:26)

 

Chúa Thánh Thần liên kết mọi người trong một đức tin, trong một thân thể Đức Ki tô. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể để nói về Giáo Hội: “ Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.”( 1Cr 12:4-6) Năng lực để thân thể hoạt động, chính là Chúa Thánh Thần. Ngài nối kết và làm cho những khác biệt trở nên hiệp nhất trong Giáo Hội.  Chúa Thánh Thần là nguồn sống mãnh liệt, là sự đổi mới của Giáo hội, là năng lực cải tạo thế giới.

 

Mỗi Kitô hữu, sau khi nhận các Bí tích Rửa rội và Thêm sức, chúng ta cũng đón nhận được Chúa Thánh Thần, cũng phải có nhiệm vụ như các tông đồ xưa kia là hăng hái ra đirao giảng Tin Mừng cứu độ cho khắp thế giới bằng đức tin và tình yêu :“ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầytại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari  và cho đến tận cùng trái đất.”( Cv 1: 8)  đồng thời tạo một cuộc sống yêu thương, tha thứ và hiệp nhất: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”( Ga 20:21b-23)

 

Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta khả năng trở thành môn đệ của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta với nhau, và giúp chúng ta làm chứng cho Đức Kitô trong thế giới hôm nay.