Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ap-ba Cha ơi !

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

LỄ CHÚA BA NGÔI

Bài đọc 1 : ( Đnl 4: 32-34). Bài đọc 2 : (Rm 8:14-17). Tin Mừng : (Mt 28:16-20)

 

“ ÁP-BA! CHA ƠI!”

 

Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm nền tảng của Kitô  giáo, và là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa. Ba Ngôi phân biệt nhau do các mối tương quan về nguồn gốc: Chúa Cha là Đấng sinh ra, Chúa Con là Đấng được Chúa Cha sinh ra, Chúa Thánh Thần là Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi.Trong thời Cựu Ước, chưa có mặc khải nào nói về sự sống nội tại của Thiên Chúa, nghĩa là về quan hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm một Chúa  Ba Ngôi được mặc khải trong thời Tân Ước.

 

Mầu nhiệm Một Chúa ba Ngôi được mặc khải qua những biến cố cuộc đời của Đức Giêsu, và qua những lời giảng dạy của Ngài: Sự kiện Ngài thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần trong lòng trinh nữ Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà; vì thế, Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi Con Thiên Chúa”( Lc 1:35),sự kiện Ngài được ông Gioan làm phép rửa trong  sông Giodan: “ Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “ Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”( Mt 3: 16-17), và sự kiện hiển dung trên núi Tabo: “ Ông ( Phê rô) còn đang nói, thì kìa có một đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” ( Mt 17: 5)Chúa Cha và Chúa Thánh Thần giữ những vai trò quan trọng trong việc nhập thể của Ngôi Lời. Phép rửa tội trên sông Giođan đánh dấu việc khởi đầu sứ  vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời, và biến cố hiển dung trên núi Tabo là chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn, nhục nhã trên đồi Canvê.

 

Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài biểu lộ tình yêu qua từng Ngôi: Ngôi Cha dựng nên con người và vũ trụ vạn vật. Ngài tiếp tục quan phòng để các tạo vật ấy được tồn tại và phát triển mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

 

Ngôi Con đã xuống thế làm người để cứu chuộc con người, để loan báo Tin Mừng cứu độ và vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá vì yêu thương con người và ngày thứ ba sống lại và được suy tôn làm Chúa muôn loài.

 

Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, là Đấng bảo Trợ, là Thần Khí sự thật mà Đức Giêsu đã sai xuống thế gian để thánh hóa và đưa con người vào cuộc sống toàn vẹn và đi rao giảng Tin Mừng.

 

Sứ mệnh của Đức Giêsu cũng như của Giáo Hội không phải là áp đặt trật tự, luân lý, lề luật, nhưng là mặc khải cho con người biết rằng: chỉ có tình yêu được chấp nhận một cách tự do mới có thể giải quyết các vấn đề của thế giới. Sức mạnh của tình yêu Ba Ngôi là thích hợp cho chúng ta biến đổi thế giới hơn là sức mạnh của vật lý, của vũ khí hay của tiền bạc.

 

Thiên Chúa của chúng ta là sự liên lạc, sự hiệp thông, sự hài hòa, sự hy sinh giữa Ba Ngôi Vị, mời gọi chúng ta đi vào dòng chảy của tình yêu đang lưu thông trong lòng Ba Ngôi. Sự phong phú và sức mạnh của dòng chảy ấy thực sự là toàn năng. Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống: “ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.”( Ga 14: 6)

 

Đức Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa  ở giữa loài người.Đức Giêsu muốn mình là người tôi tớ, chết trên thập giá, nạn nhân của lòng căm thù, của hèn nhát, và  hung bạo của con người. Thiên Chúa nơi Đức Giêsu là một Thiên Chúa tự hạ mình làm tôi tớ. Ngài từ chối quyền lực, sống khó nghèo và khiêm tốn. Ngài chối từ lên án và kêu gọi tha thứ cho tội nhân, và yêu thương kẻ thù. Đức Giêsu mặc khải cho chúng  ta một Thiên Chúa tình yêu, Đấng không thể sống như một nhân vật cô độc chỉ biết thỏa mãn với chính mình.

 

Con người được sống hòa nhập với Ba Ngôi Thiên Chúa Tình yêu , nên phải sống yêu thương theo gương của Ba Ngôi Thiên Chúa: “ Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”( 1 Ga 4:16b) “ Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em.”( 1 Ga 4: 20-21) Là một thành viên trong Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta cũng phải mến Chúa và yêu thương anh em.