Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Huyết tộc mới

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN X TN / B

Bài đọc 1 : ( St 3: 9-15). Bài đọc 2 : ( 2 Cr 4:13-5:1 ). Tin Mừng : ( Mc 3: 20-35)

 HUYẾT TỘC MỚI

 

Sau khi ông Ađam và bà Eva bị con rắn cám dỗ ăn trái cấm trong vườn địa đàng, Đức Chúa đã lên án con rắn: “ Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đạp vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó.” ( St 3: 14-15)

 

Bắt đầu cuộc công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã trải qua những giây phút ngỡ ngàng của dân chúng và ngay cả đến người thân của Ngài qua các hoạt động rao giảng Tin Mừng, chữa bệnh và trừ quỷ. Đám đông đã bám sát đến nỗi Ngài đã phải yêu cầu các môn đệ dành cho Ngài một chiếc thuyền để khỏi bị đám đông chen lấn. Nhiều bệnh nhân đã đổ xô đến sờ vào Ngài. Các thần ô uế, hễ thấy Ngài, thì sấp mình dưới chân Ngài và kêu lên : “ Ông là Con Thiên Chúa!” Rồi Ngài lập nhóm Mười Hai để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Danh tiếng nổi lên như cồn. Khi trở về nhà, đám đông lại kéo đến thành thử Ngài và các môn đệ không sao ăn uống được. Trước tình hình như thế, thân nhân của Ngài liền đi bắt Ngài vì họ nói rằng Ngài mất trí. Còn các kinh sư  từ Giêrusalem đến khi thấy Ngài trừ qủy thì lại bảo Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ qủy. Vì thế, đang giảng dạy cho dân chúng, nghe tin mẹ và anh em đến tìm Ngài, Đức Giêsu không mấy quan tâm, vì Ngài biết họ đến với Ngài không phải vì mục đích  chính đáng. Nhưng qua đó, Ngài lại muốn giới thiệu cho đám đông biết những người thân thuộc đích thực của Ngài là những ai. Đưa tay chỉ những người đang ngồi nghe Ngài giảng dạy, Ngài nói: “ Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.” ( Mc 3:34-35)

 

Bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu gần như  đáng mất quan hệ tự nhiên, nhưng Ngài  lại có một mối tương quan gia đình khác, đó là gia đình các môn đệ. Sứ vụ của Đức Giêsu với Cha trên trời còn quan trọng và cần thiết hơn. Nhớ lại lúc mới 12 tuổi, nhân dịp cả gia đình trẩy hội lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua, cậu bé Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ không hay biết. Khi tìm thấy con, Mẹ Ngài trách: “ Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Và Ngài đáp lại: “ Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Hôm nay, khi nghe tin có mẹ và anh em tìm Ngài, không phải vô tình, nhưng qua đó, Ngài muốn cho chúng ta thấy ngoài quan hệ về thể xác, Ngài còn có một quan hệ khác quan trọng hơn đó lá nhiệm vụ đối với Cha trên trời. Nhiệm vụ ấy là chứng minh cho dân chúng thấy: tất cả những tạo vật đều thuộc về gia đình Thiên Chúa. Người nghe và thực hành ý muốn của Cha trên trời là thuộc gia đình Thiên Chúa và những ai thuộc về gia đình ấy mới thực sự là mẹ và anh chị em của Đức Giêsu. Không biết đây có phải là dịp cho Thiên Chúa nhắc lại lời mà Ngài đã nói với con rắn xưa kia chăng!

 

Đức Giêsu đã hoàn toàn đánh đổ quyền lực của Satan và thiết lập Nước Thiên Chúa. Những người tin vào Thiên Chúa và thi hành ý muốn của Ngài, đã hình thành một mối thân tộc mới trong gia đình Thiên Chúa. Với hiệu quả của ơn cứu chuộc, chúng ta không chỉ là tạo vật của Thiên Chúa mà còn là thành viên của gia đình Thiên Chúa. Mối dây liên kết thân tình và mật thiết trong gia đình Thiên Chúa là nghe lời Thiên Chúa và thực thi ý muốn của của Ngài: “ Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” ( Mc 3:31-35) Huyết tộc của gia đình Thiên Chúa là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Đức Giêsu luôn vâng nghe và thực thi ý muốn của Chúa Cha. Ngài là người Con yêu dấu và đẹp lòng Chúa Cha. Để trở thành anh chị em trong gia đình Thiên Chúa, chúng ta cũng phải mang huyết tộc của gia đình ấy là thi hành thánh ý Thiên Chúa.