Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, gd. 02.5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân

Ngày 02 tháng 05

 

Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

 

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

 

25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.

 

26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 12,26b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)

a. Bờ hồ

b. Vườn nho

c. Lòng đất

d. Cả a, b và c đúng

 

a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất ? (Ga 12,25)

a. Của cải

b. Con cái

c. Vinh hoa

d. Mạng sống

 

a3. Ai phục vụ thầy thì làm gì ? (Ga 12,26)

a. Hãy theo thầy

b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy

c. Hãy vác thập giá mình theo thầy

d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian

 

a4. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ có thái độ nào với người ấy (Ga 12,26)

a.  Yêu thương

b.  Quý trọng

c.  Tha thứ

d.  Chiều chuộng

 

a5. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho điều gì ở đời đời ? (Ga 12,25)

a.  Niềm vui

b.  Ơn cứu độ

c.  Sự sống

d.  Linh hồn

 

B. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu

 

b1. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long, Trùm họ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Chết rũ tù

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu chịu tử đạo tại Vĩnh Long vào năm nào ?

a. Năm 1838                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1854                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 08             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 02 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ? (Ga 12,24)

 

02. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống ... ... ... . (Ga 12,25)

 

03. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất ? (Ga 12,25)

 

04. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ có thái độ nào với người ấy ? (Ga 12,26)

 

05. Hạt lúa được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)

 

06. Ai … … … Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. (Ga 12,26)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai phục vụ Thầy,

Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Tin mừng thánh gioan 12,26b

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

 Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu

 

* Tin mừng thánh Gioan 12,26b

 

“Ai phục vụ Thầy,

Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Lòng đất (Ga 12,24)

a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)

a3. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)

a4. b. Quý trọng (Ga 12,26)

a5. c. Sự sống (Ga 12,25)

 

B. Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Lựu

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Chết rũ tù

b3. c. Năm 1854

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. d. Ngày 02 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hạt lúa (Ga 12,24)

02. Đời đời (Ga 12,25)

03. Mạng sống (Ga 12,25)

04. Quý trọng (Ga 12,26)

05. Lòng đất (Ga 12,24)

06. Phục vụ (Ga 12,26)

 

Hàng dọc : Tín Thác

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Giuse Nguyễn Văn Lựu (1790 -1854)

 

 

Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước Ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 2/05.

 

Một cuộc đời tốt đẹp

 

Sáu mươi tư tuổi đời, bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là niềm vui, bai nhiêu là tình thương. 64 tuổi đời với những trách vụ và công việc xen lẫn với những khó khăn gian khổ, đói khát và bệnh tật của một người dân bình thường. Ông trùm Giuse Lựu tạ ơn Chúa vì 64 năm đó, và rồi ông chỉ còn chờ giây phút sau cùng để "Trả lại những quãng đời trần gian Chúa đã ban cho mình". Giây phút đó đã đến sớm hơn lòng ông mong chờ. Sau cuộc tra tấn trong ngục tối im lặng âm thầm ông cảm thấy rõ giây phút đó từ từ đến. 64 tuổi đời sống làm con Chúa, còn lại chút hơi thở cuối cùng, ông cũng muốn thành kính dâng lên trọn vẹn chi Ngài. Ông bám vào bờ tường, cố gắng đứng dậy ngước mắt lên trời kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và Đức Maria ba lần, và từ từ ngã xuống nền nhà ngục, hoàn tất 64 năm dương thế một cách tốt đẹp.

 

Sống để phục vụ

 

Chào đời năm 1790 tại họ Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ thời niên thiếu, cậu Giuse Nguyễn Văn Lựu đã được hấp thụ một nền giáo dục gia đình Công Giáo đạo đức. Nhờ vậy sau này khi kết hôn, Giuse Lựu đã đem lại cho gia đình một nề nếp cao quý, môt bầu khí đầm ấm, yêu thương thấm nhuần tinh thần đạo hạnh Kitô giáo.

 

Được đề cử làm trùm họ, ông tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm. Quý mến của mọi người. Đặc biệt ông có tài hòa giải những cuộc xích mích. Nhờ uy tín cá nhân, ông phân tích rõ ràng ai phải, ai trái, rồi dẫn lời Chúa dạy trong Phúc Âm, ông mời gọi mọi người hãy tha thứ và làm hoà với nhau. Thế là mọi người nghe theo các lời chí tình, chí thiết của ông. Hơn nữa trong trách vụ này, ông còn thể hiện một tâm hồn nhiệt thành với việc tông đồ, một Kitô hữu đầy lòng bác ái. Cộng tác với các linh mục trong việc điều hành họ đạo, coi sóc các em thiếu nhi, giúp đỡ người nghèo. Ông đã hiến tất cả vườn ruộng để xây dựng một nữ tu viện. Hằng ngày ông vẫn rộng tay làm phúc cho những người nghèo khó. Cuộc đời của ông thật giống những người tôi tớ trung tín luôn luôn làm sinh lời những nén bạc Chúa ban.

 

Những nguy hiểm gây ra do sắc chỉ cấm đạo không làm cho ông Trùm họ Mặc Bắc sợ hãi. Trước biết bao hiểm nguy khó khăn, ông vẫn lo liệu để các linh mục có nơi ẩn náu, hầu có thể cử hành và trao ban các bí tích cho giáo hữu.

 

Ý chí sắt đá

 

Ngày 26-03-1853, quan quân vây làng Mặc Bắc để tìm bắt cha Lựu (thực ra bấy giờ cha Minh đã thay thế cha Lựu mà quan quân không biết), nhưng ngay lúc đó ông trùm Lựu can đảm trả lời : "Thưa các quan không có đạo trưởng Lựu ở đây. Lựu chính là tên tôi làm trùm họ này". Quan quân nhìn ông chỉ thấy dáng dấp một nông dân nhà quê không có vẻ gì là đạo trưởng. Họ bèn lục soát kỷ hơn. Biết không thể trốn được cha Minh liền ra trình diện, mà họ nghĩ là cha Lựu và 6 giáo hữu bị giải về tỉnh Vĩnh Long.

 

Những hình khổ trong tù đã làm bốn người thối chí, họ muốn sống dễ dãi hơn. Những người yếu lòng ấy không chỉ phản bội Thiên Chúa họ còn đổ tội cho ông trùm Mặc Bắc là người tiếp đón và cho đạo trưởng chú ẩn. Họ nguyền rủa ông như là người gây ra mọi tang tóc, mọi khổ cực của họ. Riêng ông trùm Lựu, trước sau vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa, ông đón nhận những lời sĩ nhục và mọi đau khổ một cách khiêm tốn để đền bù những tội lỗi mình. Ông sẵn sàng đón nhận tất cả vì ông tin tưởng vào Thiên Chúa. Tín thác hoàn toàn nơi Ngài, lời tâm sự cùng linh mục cùng bị giam cho thấy ông có một niềm tin vững mạnh và tấm lòng hy sinh cao cả : "Thưa cha, xin cha cầu nguyện cùng Chúa để Chúa ban cho con sức mạnh và can đảm cần thiết. Con sắp phải đi đày, con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con, con bằng lòng dâng cho Ngài hy sinh lớn lao hơn hết là gia đình vợ con, chính Chúa sẽ săn sóc vợ con của con."

 

Còn gì cao quý và giá trị cho bằng một tình yêu trong Thiên Chúa. Đấng chính là Tình Yêu…

 

An nghỉ trong Chúa

 

Những hình khổ lao tù cuối cùng chỉ thắng được thân xác. Vì tuổi già sức yếu phải mang gông mang xiềng, nên đêm mùng một rạng mùng 02-05-1854. ông Trùm Giuse Lựu đã trút hơi thở cuối cùng. Vị chứng nhân trung thành đã xứng đánh lãnh nhận cành lá vạn tuế tử đạo, dù không bị trảm quyết.

 

Đám tang ông trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu là trường hợp họa hiếm trong thời cấm đạo. Bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến, bốn linh mục và gần 2000 tín hữu đã tiễn đưa linh cửu đến an táng trong khu thánh đường họ Mặc Bắc.

 

Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước Ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ Tu viện Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Nguyễn Văn Lựu quê hương Gia Ðịnh

Sinh Tân Mùi (1790) thanh lịch mẹ cha

Một nền giáo dục Nho gia

Gia đình Công giáo thật là mẫu gương

 

Ơn Chúa gọi theo đường gia thất

Hai vợ chồng rất thật yêu thương

Tinh thần đạo đức đồng hương

Ðược bầu Trùm họ thánh đường trông coi

 

Ông đặc biệt sáng soi hòa giải

Thật công minh trái phải rõ ràng

Phúc âm lời Chúa trao ban

Làm hòa tha thứ, sẵn sàng dấn thân

 

Ông làm phúc người dân nghèo khổ

Ðến viếng thăm những chỗ lâm nguy

Tông đồ can đảm ông đi

Nơi đâu cần đến ông thì tới ngay

 

Các Tu Sĩ đêm ngày lẩn trốn

Ông sẵn sàng, từ tốn nhiệt tình

Mời Cha, ở lại nhà mình

Hay đi nơi khác tình hình khẩn trương

 

Một lần nọ, đảm đương lãnh nhận

Quân vây làng tên Nhẫn tay sai

Truy lùng đạo trưởng các Ngài

Chúng không bắt được, Cha khai trong làng

 

Ông Trùm Lựu cả gan đại diện

Việc nhà thờ thực hiện mình tôi

Phút sau lính đã trói rồi

Giải về tống ngục trước tôi bốn người

 

Chúng tra tấn tơi bời khổ cực

Bốn người kia quả thực khiếp kinh

Bước qua Thánh Giá khổ hình

Còn ông Trùm Lựu một mình kiên trung

 

Ông sẵn đón tột cùng xỉ vả

Một niềm tin Cha Cả trên Trời

Phát lưu bản án khơi khơi

Cha đến giải tội ban lời nhủ khuyên

 

Rồi Ngài chúc bình yên phó thác

Thánh Giá mình hãy vác cho nên

Vợ con chăm sóc ơn trên

Vui lòng dâng Chúa vững bền niềm tin

 

Ngày ra đi hướng nhìn vô tận

Roi đòn thù tra tấn nặng nề

Tuổi già sức yếu thảm thê

Lại thêm bệnh hoạn gông kề xiềng đeo

 

Ông Trùm Lựu ngặt nghèo hơi thở

Chốn ngục tù ai đỡ giúp cho

Bám tường ông cố lò dò

Kêu tên Cực Trọng xin cho chết lành

 

Rồi ngã xuống thật nhanh nhà ngục

Xin quân cai thủ tục lãnh ra

Thi hài đón nhận người nhà

Vẫn luôn mềm mại, người ta lạ lùng

 

Lễ án táng vô cùng trọng thể

Có bốn Cha đồng tế trang nghiêm

Quan tài gỗ quý đắt tiền

Ðô tùy năm chục người khiêng trai làng

 

Các di vật phải mang xiềng xích

Cũng được chôn di tích nhà thờ

Tuy rằng cục mịch thô sơ

Thánh nhân tử đạo đón chờ ơn thiêng

 

Năm Giáp Dần (1854) ơn riêng tử đạo

Chết rũ tù diện mạo trung kiên

Xác chôn hồn thánh quy thiên

Suy tôn Kỷ Dậu (1909) bình yên Nước Trời

 

Lời bất hủ: Ông trùm Lựu can đảm trả lời: "Thưa các quan, không có đạo trưởng Lựu nào ở đây. Lựu chính là tên tôi làm trùm họ này".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm