Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, gd. 06.10

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân

Ngày 06 tháng 10

 

Tin mừng Mátthêu 10,17-22

 

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)

a. Thượng tế

b. Các hội đường

c. Vua chúa

d. Quân La mã

 

a2. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

a. Khinh bỉ

b. Thù ghét

c. Chế nhạo

d. Loại trừ

 

a3. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

a.  Thầy

b.  Thiên Chúa

c.  Thần Khí

d.  Giáo Hội

 

a4. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

a.  Chúa Kitô

b.  Danh Thầy

c.  Giáo Hội

d.  Thiên Chúa

 

a5.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Cộng đoàn

c.  Dân Ítraen

d.  Thượng Hội đồng Do thái

 

 

B. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung

 

b1. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung, Sinh năm 1825 tại Phan Xã, Quảng Trị, Cai đội, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b4. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung chịu tử đạo tại An Hòa vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1861

 

b4. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phanxicô Trần Văn Trung được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 06 tháng 10

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai ?  (Mt 10,27)

 

04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,20)

 

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết?  (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

 Thánh Phanxicô Trần Văn Trung

 

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Các hội đường (Mt 10,17)

a2. b. Thù ghét (Mt 10,21)

a3. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)

a4. b. Danh Thầy (Mt 10,22)

a5. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)

 

B. Giáo dân Phanxicô Trần Văn Trung

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. d. Bị xử lăng trì

b3. c. Năm 1858

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. b. Ngày 06 tháng 10

 

III. Ô CHỮ

 

01. Cứu thoát (Mt 10,22)

02. Thiên Chúa (Mt 10,19)

03. Người đời (Mt 10,27)

04. Thần Khí (Mt 10,20)

05. Dân ngoại (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Tử Đạo

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

++++++++++++++++++++++++++

 

Phanxicô Trần Văn Trung (1825-1858)

 

Phanxicô Trần Văn Trung, Sinh năm 1825 tại Phan Xã, Quảng Trị, Giáo dân, Cai đội, bị xử trảm ngày 6/10/1858 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn ông đội Phanxicô Trần Văn Trung lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/10.

 

Đánh Tây thì đánh, bỏ đạo thì không

 

"Tên trung làm cơ đội Tuyên văn Phong, trước đây bị cáo về tội gian lận trong kỳ thi sát hạch, phải giáng chức và xử trọng tội, nay xin gia nhập sổ lính đi đánh giặc nhưng lại không chịu quá khóa nên đáng xử trảm".

 

Đọc lại bản án của ông cai đội Phanxicô Trần Văn Trung trên đây, mọi người hiểu ngay tấm lòng của vị thánh. Cũng như hầu hết những người công giáo thời vua Tự Đức, ông Trung tình nguyện tham gia việc chống ngoại xâm bảo vệ quê hương, nhưng vẫn trung thành với Thiên Chúa.

 

Phanxicô Trần Văn Trung, sinh khoảng năm 1825 tại Phan Xá, tỉnh Quảng Trị, dưới thời vua Minh Mạng, thuộc gia đình Công Giáo. Thân phụ cậu trước cũng là cai đội. Khoảng năm 24 tuổi, anh Trung kết hôn với một thiếu nữ cùng làng, và sinh được bốn người con. Như các gia đình Công Giáo khác, ông cai đội chu toàn trách vụ Kitô hữu.

 

Vì một lý do đặc biệt, ông đã bị giam trong tù. Một lần kia, cùng với mười một bạn đồng ngũ, ông phải dự cuộc khảo thí. Trong tình hình bất an thời bấy giờ, muốn việc thi cử trót lọt dễ dàng, phải hối lộ với quan trên. Dù đủ điều kiện trúng tuyển, ông không thể làm khác hơn. Không may, vì việc chia tiền không đồng đều, các quan tranh cãi với nhau. Vua Tự Đức biết tin liền cho cả 12 cai đội vào ngồi tù.

 

Yêu nước và tin chúa

 

Sau khi cửa Hàn bị quân Pháp dưới sự chỉ huy của đô đốc Rigault de Genouilly đánh chiếm ngày 01.09.1858, vua Tự Đức liền cho phóng thích các binh lính giam giữ để bổ sung vào số quân bảo vệ kinh thành Huế. Ông cai đội Trung và các bạn hăng hái hưởng ứng. Nhưng khi sắp được xuất trận các quan bắt ép các ông phải bước qua Thập Giá. Mười một người kia liền theo lệnh, còn ông Trung nhất định không chịu nghe. Các quan hỏi : - Tại sao không chịu đạp lên Thập Giá ? Có phải mi theo đạo không ?

 

- Thưa phải, tôi là người Công Giáo. Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi lại bỏ đạo.

 

Câu nói khẳng khái trọn vẹn đôi đàng của người công dân tổ quốc và người con của Thiên Chúa ấy đã đưa ông cai đội Trung trở lại nhà ngục. Một tháng bị giam, ông bị điệu ra tra hỏi nhiều lần, bị tra tấn ba lần, mỗi lần 50 roi. Những trận đòn đó không làm cho người chiến sĩ đức tin bỏ cuộc. Dự đoán mình sẽ bị xử tử, ông chẳng những không sợ lại tỏ ra chờ mong ngày đó nữa.

 

Người gia trưởng gương mẫu

 

Dầu sắp chịu án tử, ông đội Trung đã bình tĩnh thu xếp việc gia đình cách khéo léo. Ông căn dặn vợ: "Tôi có bị chết, mình lo săn sóc các con nhé ! Hãy hết lòng yêu thương các con, đừng tái hôn với ai nữa nhé !". Đứa con nhỏ tám tuổi của ông tên là Catarina Thông được phép ở lại giúp đỡ ông một tháng. Đến khi nghe tin ở xứ nhà để theo học giáo lý và khuyên con vâng lời dạy bảo của các linh mục.

 

Khi nhớ ra còn thiếu nợ một vài người, ông tỏ vẻ lo lắng vì sợ các chủ nợ bắt các con mình ở đợ để trừ nợ, vừa cực khổ lại vừa có thể quên cả đạo nghĩa nữa, nên ông căn dặn vợ rất kỹ lưỡng, những đồ đạc nào trong nhà phải bán đi và thanh toán nợ nần cho chu đáo.

 

Thánh Giá trên cổ

 

Khi không còn hy vọng làm cho ông đội Trung mất niềm tin, các quan liền làm án tâu xin vua Tự Đức cho lệnh trảm quyết. Nhà Vua liền châu phê. Sáng 06.10.1858, ông đội Trung được dẫn ra pháp trường An Hòa (Huế). Năm viên quan cưỡi ngựa và 60 lính đi bộ hộ tống. Cha Anrê Thoại ở họ dương sơn biết tin, liền cải trang đi với một thày giảng tới giải tội cho ông. Cha nhắn một người bà con của ông tín hiệu nhận ra cha: người sẽ cầm một điếu thuốc giơ cao ngang mặt. Ông đội đã chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Giải tội lần cuối cùng.

 

Nhưng sự việc lại diễn tiến thể khác : các quan đình việc xử lại, và cho người về xin nhà vua tha cho ông, lấy cớ việc xử án có thể bị hiểu lầm là khiêu khích quân Pháp, họ sẽ đánh thì nguy. Đoàn người chờ đến 18 giờ chiều vẫn chưa có tin, liền kéo nhau vào quán nghỉ ngơi, và dẫn ông đội Trung đã bị trói cẩn thận đi theo. Chờ đến khoảng 20 giờ tối, chiếu chỉ vua Tự Đức gởi tới nơi ra lệnh xử tức khắc và đe phạt những quan đã dám xin ân xá cho ông.

 

Được tin, ông đội Trung hỏi tìm cha Thoại nhưng cha đã trở về vì tưởng ngày mai mới xử án. Lúc đó, ông liền quỳ xuống nền đất, xin đao phủ lấy vôi vẽ trên cổ hình Thánh Giá, để chứng tỏ mình trung kiên với Đức Kitô đến cùng. Sau đó, ông hiên ngang đưa cổ cho lý hình chém. Thủ cấp ông bị bêu ba ngày để làm gương, rồi mới được đem chôn. Hiện nay thi hài của vị chứng nhân được lưu giữ ở nhà thờ họ Dương Sơn.

 

Đức Piô X suy tôn ông đội Phanxicô Trần Văn Trung lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Cửa Hàn bị quân Pháp chiếm đóng

Vua Tự Ðức mau chóng đổi thay

Tù nhân tình nguyện đánh Tây

Kèm theo điều kiện sau đây đăng trình

 

Ðể Thánh Giá tự mình quá bước

Trần Văn Trung mực thước đó mà

Ngang nhiên tự ý nói ra

Trần Trung không bước nói là bất tuân

 

Các quan hỏi mày cần nói rõ

Trả lời ngay đạo có hay không

Trần Trung Công giáo thưa ông

Xâm lăng đi đánh, nhưng không chối trời

 

Liền bị dẫn vào nơi tù ngục

Năm mươi roi liên tục ba lần

Nhiều trận đòn nát cả thân

Trần Trung chịu đựng chẳng cần thở than

 

Các quan thấy khó làm đổi ý

Trần Văn Trung quyết chí kiên gan

Các quan hội ý họp bàn

Tâu Vua Tự Ðức xin ban lệnh truyền

 

Ngài phê chuẩn ban liền trảm quyết

Ra pháp trường mãi miệt An Hòa

Năm nhân viên cưỡi ngựa ra

Sáu mươi lính võ thật là trang nghiêm

 

Nhưng diễn tiến đột nhiên đổi khác

Các quan đình, nhốn nhác xin vua

Tha cho ông, thần xin thưa

Sợ là khiêu khích vào hùa địch quân

 

Trung bị trói lại gần quán nghỉ

Tám giờ tối chỉ thị của vua

Hãy trừng phạt kẻ a dua

Xử ngay tức khắc thắng thua đâu cần

 

Ðấng tử đạo quỳ gần tới đất

Xin đao phủ hoàn tất giúp tôi

Vẽ cây Thánh Giá bằng vôi

In hình trên cổ xong rồi chém luôn

 

Phan sinh dòng máu tuôn ra chảy

Ðầu phải bêu hết thảy ba ngày

Dương Sơn chôn cất đông thay

Thừa Thiên xứ Huế hiện nay kính thờ

 

Nơi sinh trưởng ấu thơ Phan Xá

Khi trưởng thành ông đã kết hôn

Con sinh được bốn lớn khôn

Vô tù lần trước nghe đồn tiền chia

 

Về thi cử mũ hia trót lọt

Phải biết lo đút lót quan trên

Bất đồng cãi vã đôi bên

Ông Trung lãnh đủ, cho nên vô tù

 

Gặp vợ con trong khu ngục thất

Ông nhủ khuyên rất thật ước mong

Vững tin vào Chúa bền lòng

Gia đình thu xếp vui trong đẹp ngoài

 

Tôi có chết tương lai con cái

Mình hãy lo rộng rãi yêu thương

Tái hôn lỗi đạo sai đường

Ðứa con tám tuổi ngục đường giúp ông

 

Cháu còn nhỏ tên Thông con út

Một tháng trời giây phút cuối đời

Khuyên con ngoan ngoãn vâng lời

Học hành giáo lý, nhờ thời quý cha

 

Ông ngồi nhớ mình đà còn nợ

Liền nhờ người nhắn vợ vào ngay

Bán đồ đạc trả nợ thay

Tôi được thanh thản, đợi ngày xử thôi

 

Trần Văn Trung sinh thời Ất Dậu (1825)

Tại Phan Xá, Phú Hậu miền Trung

Là quân nhân thích vẫy vùng

Ðánh Tây tình nguyện xin đừng bỏ cha

 

Phúc tử đạo ban ra Mậu Ngọ (1858)

Bỏ thế gian để tậu Nước Trời

Vinh danh Thiên Chúa sáng ngời

Suy tôn Kỷ Dậu (1909) tuyệt vời thánh nhân

 

Lời bất hủ: Các quan hỏi: "Tại sao không bước lên Thánh giá. Có phải mi theo đạo không?". Cai đôi Trung trả lời: "Thưa phải, tôi là người Công giáo. Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo". Ông căn dặn vợ: "Tôi có bị chết, mình lo săn sóc các con nhé! Hãy hết lòng yêu thương các con, đừng tái hôn với ai nữa nhé".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm