Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Gioan Ðạt, lm. 28.10

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Gioan Ðạt, linh mục

Ngày 28 tháng 10

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ?(Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

a3.  Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

a. Ác thần 

b. Vua Chúa

c. Giáo Hội

d. Tín hữu

 

a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ?(Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a5. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Yêu thương

b. Ghét

c. Hy vọng

d. Che chở

 

B. Linh mục Gioan Ðạt

 

b1. Linh mục Gioan Ðạt, Sinh năm 1765 tại Ðồng Chuối, Thanh Hóa, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Gioan Ðạt chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Linh mục Gioan Ðạt chịu tử đạo tại Chợ Rạ vào năm nào ?

a. Năm 1798                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Gioan Ðạt được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Gioan Ðạt được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 08             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 28 tháng 10

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)

 

02. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

 

03. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

04. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

05. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

06. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu nói Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

09. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Gioan Ðạt, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Thánh Gioan Ðạt

 

*  Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

a3. a. Ác thần (Ga 17,15)

a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a5. b. Ghét (Ga 17,14)

 

B. Linh mục Gioan Ðạt

 

b1. d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

b2. b. Bị xử trảm

b3. a. Năm 1798

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. d. Ngày 28 tháng 10

 

III. Ô CHỮ

 

01.  Lời Cha (Ga 17,17)

02. Ghét (Ga 17,14)

03. Ác thần (Ga 17,15)

04. Gìn giữ (Ga 17,15)

05. Kinh Thánh (Ga 17,12)

06. Thánh hiến (Ga 17,17)

07. Truyền lại (Ga 17,14)

08. Thế gian (Ga 17,15)

09. Hư hỏng (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Lễ Tình Yêu

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++++++

Gioan Ðạt (1764-1798)

Gioan Ðạt, linh mục; sinh khoảng 1764 tại Ðồng Chuối, Thanh Hóa; chết ngày 28/10/1798. Thánh Ðạt, được mô tả là một người rất bình thản, được thụ phong linh mục năm 1798. Sau khi bị bắt vì tội làm linh mục bất hợp pháp, ngài bị tù 3 tháng, rồi bị xử trảm (chém đầu). Ngài và thánh Emmanuel Triệu là những vị linh mục triều đầu tiên mà cuộc tử đạo đã được ghi chép và lưu trữ. Phong Á Thánh 1900. Lễ kính ngay 28 tháng 10

Thánh Hiến mạng vì đòan chiên.

"Người mục tử nhân lành hiến mạng sống cho đòan chiên" (Ga 10,11b). Đó là lời Đức Giêsu, đã được thánh Gioan Đạt đem ra thực hiện một cách tuyệt hảo. Đang khi quân lính truy bắt, cha có thừa cơ hội trốn thoát, nhưng vì thương các tín hữu đang bị tra khảo, thấy quân lính tàn nhẫn đánh đập họ vì mình, cha đã tình nguyện ra trình diện.

Gioan Đạt mở mắt chào đời năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện Bình Lục, Thanh Hóa, giáo phận Tây Đàng Ngoài. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu Đạt xin phép mẹ để hoàn toàn hiến thân cho Chúa dưới sự chăm sóc đầy tình thương của cha Loan xứ Đồng Chuối. Năm 18 tuổi, cậu xin vào chủng viện, sau đó, đi giúp xứ một thời gian. Đến năm 1798, thày mơí thụ phong linh mục.

Cha Gioan Đạt được phái đến xứ Hảo Nho, Thân Phú. Vị tân linh mục hết sức lo lắng cho các tín hữu nên được mọi người yêu quý. Cha chính giáo phận Tây Đàng Ngoài nhận xét : "Cha Đạt có nhiều nhân đức, nhất là đức tuân phục và khó nghèo. Cha luôn chu toàn mọi bổn phận, nên Đức cha và các vị thừa sai đều qúy mến. Lời cha giảng có sức mạnh đặc biệt, có sức thuyết phục lòng người".

Mới thi hành tác vụ linh mục được 6 tháng, vua Cảnh Thịnh ra sắc lệnh bắt đạo gắt gao hơn trước. Quan trấn ra lệnh cho quân lính tầm nã các tín hữu, nhất là các đạo trưởng. cha Đạt phải trốn lên rừng một thời gian. khi thấy tình hình có vẻ lắng dịu, cha thường lén về giáo xứ ban các bí tích.

Một hôm cha vừa hoàn tất thánh lễ an táng tại tư gia thì quân lính ập đến. Giáo hữu đưa cha ra sau nhà, và chỉ lối cho cha thoát thân. Thế nhưng cha không đành lòng bỏ rơi họ ra đi. Vì khi đó, lính đã tìm thấy chén thánh và áo lễ, nên đang tra tấn chủ nhà, ông Trùm Mới và một số tín hữ khác. Như Đức Giêsu xưa yêu cầu quân Do Thái để các tông đồ được an toàn, cha cũng tự nguyện ra trình diện. Ngài nói: "Vẫn biết tôi có thể trốn thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ khổ nhiều".

Quân lính trói cha lại, rồi đánh đập tàn nhẫn cùng với thày Tâm và ba vị trong Ban chức giáo xứ. Các giáo hữu ở đó định cậy đông người dùng sức mạnh giải vây cứu cha, nhưng cha biết ý, cản họ lại : "Cứ để tôi vâng theo thánh ý Chúa, anh chị em ở lại bình yên, kiên trung giữ đạo, nhớ cầu nguyện cho tôi được vững vàng đến cùng". Trên đường áp giải cha về Thanh Hóa, khi ngang qua làng Kẻ Dừa, có người cầm nón đưa cha đội, nhưng quân lính không cho.

Chứng tá trong tù

Hai tháng tù tại Đình Đang, cha Đạt làm mọi người bỡ ngỡ, vì thấy cha trong hoàn cảnh đó mà vẫn bình tĩnh vui vẻ. Khi các tín hữu đến thăm và khóc thương, cha nói chuyện vui cho mọi người bớt ưu sầu và an ủi khích lệ họ. Cha nói : "Tử đạo là phúc cao trọng An Nam ta chưa được mấy người. Nếu được tử đạo, tôi mừng lắm".

Lương dân sống gần trại giam cũng cảm mến thương cha. Một thiếu phụ lòng ngay đưa cha một chai độc dược để kết liễu cuộ cđời khổ đau trong tù ngục. Cha từ chối và giải thích cho bà biết: "Người Công Giáo chân chính, dù trong hoàn cảnh nào cũng không chấp nhận việc tự tử". Đặc biệt cha còn cảm hóa được cả đám lính canh ngục. Mới dầu họ hay làm khó dễ, cứ mỗi lần đổi ca gác, họ lại bắt các tín hữu đút lót tiền, nếu không họ sẽ hành hạ tù nhân. Sau thấy được lòng bác ái yêu thương của cha Đạt, đám lính canh đã có thiện cảm và dễ dàng hơn với các tín hữu. Một lần cha bênh vực cho một người lính ăn cắp nải chuối giáo dân gởi vào cho cha. Lần khác, cha nói với họ rằng: "Khi nào tôi được phúc lên trời, tôi sẽ chẳng quên anh em dưới thế".

Ông Thiềng, cai ngục, tỏ lòng quý mến cha cách đặc biệt. Khi gặp riêng, ông nói với cha rằng: "Tôi thấy cụ khôn ngoan, đạo nghĩa thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm, ngặt vì cụ sắp bị kết án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quí cụ".

Nhiều lần, cha Đạt và các tín hữu bị lôi ra quỳ trước tòa, tay chân mang xiềng xích, cổ đeo gông. Ông Hoàng Đệ là em vua Cảnh Thịnh, đích thân chủ tọa phiên tòa. Ông bắt các anh hùng đức tin chối đạo hoặc chà Thánh Giá, và dù đã áp dụng nhiều hình thức tra tấn dã man, nhưng ông vẫn hoàn toàn thất bại. Có hôm ông yêu cầu cha Đạt cắt nghĩa tấm ảnh phán xét chung, rồi nói cha đạp lên tấm ảnh đó thì sẽ được tha. Nhưng cha cúi xuống cầm lấy ảnh và hôn kính cách sốt sắng.

Hiến lễ dâng Thiên Chúa

Trung tuần tháng 10, ông Hoàng Đệ gọi cha ra công đường tuyên án xử tử. Ông tưởng nghe bản án, cha sẽ kinh sợ và đổi ý, không ngờ cha lại tỏ ra hân hoan khác thường. Về trại giam cha thuật cho các bạn tù nghe án xử như một tin mừng đến với cha. Cha Huấn xứ Bạch Bát giả làm cụ đồ bạn cũ đến thăm, giải tội và đem cho cha Mình Thánh Chúa.

Đúng ngày hành xử, trời bỗng đổ cơn mưa như trút. Cha Đạt, cổ đeo gông nặng trĩu, phải lẽo đẽo chạy theo lính dưới cơn mưa tầm tã tiến ra pháp trường Tinh hà. Tại đây, giáo dân đã trải chiếu hoa, cha bình tĩnh quỳ xuống cầu nguyện. Khi các quan cho phép, tìn hữu ùa đến bên cha lãnh phép lành cuối cùng. Cha khuyên họ : "Là Kitô hữu, chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý, nhưng trước hết, phải tôn trọng lề luật Chúa".

Một hồi chiêng nồi lên, mọi người phải lui ra xa. Lý hình vung gươm kết liễu cuộc đời vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết và can đảm. Giáo hữu và lương dân đều xúm lại thấm máu vị chứng nhân đức tin. Đó là ngày 28.10.1798, khi đó cha Đạt mới 33 tuổi, với chưa đầy một năm phục vụ trong chức linh mục.

Đời sống cha Gioan Đạt là mẫu gương sáng ngời về tình yêu. Yêu lý tưởng, cha hiến thân tu hành, yêu anh em, cha tự nguyện nộp mình, và yêu Thiên Chúa, cha hiến tế chính mạng sống vô giá không thương tiếc. Thi hài vị tử đạo được đưa về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc (Phát Diệm).

Đức Lêo XIII suy tôn cha Gioan Đạt lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

Nguồn từ Tu Viện Đa Minh

Trường thi tử Đạo.

Gioan Ðạt sinh năm Ất Dậu (1765)

Tại Ðồng Chuối Khê Cầu tỉnh Thanh

Cha mất lúc tuổi còn xanh

Mẹ già vất vả độc hành nuôi con

Khi còn nhỏ nỉ non với mẹ

Con muốn tu thỏ thẻ xin đi

Thương con mẹ nói hãy thì

Cha Loan đã nhận gởi đi nhà tràng

Mười tám tuổi lên đàng tu học

Rất thông minh hiểu đọc Latinh

Thầy lên kẻ giảng đăng trình

Thừa sai theo giúp nhiệt tình khắp nơi

Ðược ơn gọi rạng ngời Linh mục

Lễ thụ phong diễm phúc biết bao

Ðược Cha Chính chọn hồi nào

Làm Cha phụ tá giảng rao khắp miền

Cha Ðạt thích có duyên đọc sách

Hay vâng lời đặc trách siêng chăm

Tình thương nhân đức khó khăn

Dù khi đau ốm chẳng nhăn nhó gì

Các Cha Cố rất thì quý mến

Việc lớn lao tìm đến nhờ Cha

Giảng rao sốt sắng nhất mà

Bao người tội lỗi nghe là hồi tâm

Cha dẫn dắt kẻ lầm lạc lối

Lời Thánh Kinh Tám mối nhủ khuyên

Siêng năng đạo đức tài hiền

Giáo dân quý mến khắp miền tin yêu

Vác Thập Gia Thiên Triều trao phó

Chức chủ chăn gặp gió phong ba

Thụ phong bốn tháng bắt cha

Lễ dâng hoàn tất lính đà đến vây

Vào làng truy tìm thầy Ðạo Trưởng

Các giáo dân chỉ hướng trốn đi

Cha Ðạt ngài nói tức thì

Ðể mình tôi chịu chạy đi khổ làng

Ngài nộp mình hiên ngang cho bắt

Lính trói ngay vả mặt đánh đòn

Giáo dân buồn thảm héo hon

Nhưng mà bọn chúng lại còn rủa cha

Lại bắt buộc bước qua Thập Giá

Nhưng ngài ôm Cha Cả kính tôn

Quan Trấn tra hỏi đổ dồn

Tây phương đọc sách sớm hôm thì thầm

Cha hãy đọc nội tâm trong đó

Cả giáo dân nghe có điều gì

Sách này lời Chúa khắc ghi

Nếu ta có đọc quan thì hiểu đâu

Sách tiếng Việt ngõ hầu thấy rõ

Mười điều răn trong đó nhủ khuyên

Cha Ðạt lớn tiếng rao truyền

Quan nghe phật ý nên liền bắt ngưng

Hai tên lính cầm thừng để đánh

Chúng đòi tiền nói mánh dầu đèn

Thầy Tâm xin giúp một phen

Cha Ðạt ngài cởi áo đen thay tiền

Thay gông nặng đeo liền vào cổ

Moi thêm tiền làm khổ cha hơn

Huyền Trang y sĩ van lơn

Chuyển tù nơi khác dễ hơn chốn này

Ðô Uý Thiềng lên thay đảm trách

Dọn riêng phòng đặc trách cho cha

Giáo dân thăm viếng vào ra

Ðược hơn hai tháng tạm là tự do

Ngài đã giúp lo cho bổn đạo

Phần linh hồn loan báo niềm tin

Quan đội chỉ đứng ngó nhìn

Tháo gông cụ hứa, không tìm trốn đi

Ý quan muốn hãy thì thực hiện

Không bao giờ làm chuyện hại ai

Nhưng quan chẳng dám tin ngài

Sau lại thay đổi đeo hoài cổ gông

Ðược tin án xử ông Cha Ðạt

Ngài mừng vui ca hát tạ ơn

Nguyện cầu can đảm thêm hơn

Theo gương Cha Triệu chẳng hờn quan cai

Rồi sau đó là ngài tâm sự

Mồ côi cha từ thuở ấu thơ

Ở với mẹ anh nương nhờ

Một vinh dự lớn tôn thờ Chúa trên

Tin loan báo giờ lên án lệnh

Ngày hai mươi số mệnh chém đầu

Cha Ðạt mong đợi từ lâu

Hân hoan đón nhận phép mầu hồng ân

Khắp lương giáo xa gần kéo đến

Tuổi thanh xuân mộ mến tài danh

Hiền hòa can đảm chân thành

Giáo dân thủ lãnh lừng danh đạo đời

Lính dẫn giải tới nơi xử trảm

Cha đứng yên bình thản nguyện cầu

Giáo dân khóc lóc hồi lâu

Ðộng lòng ngài đã ngẩng đầu xua tay

Lý hình bước tới ngay để chém

Ðầu cha rơi tung ném lên Trời

Hồn về Thiên quốc nghỉ ngơi

Giáo dân đem xác về thời băng ca

Tại Phúc Nhạc nhà cha an táng

Còn hồ nghi ngao ngán kẻ gian

Giáo dân góp ý họp bàn

Nhà tư lãnh nhận khói nhang kính thờ

Năm tử đạo bấy giờ Mậu Ngọ (1798)

Chết hiên ngang tuổi thọ ba ba

Canh Tý(1900) Toà Thánh Roma

Suy tôn Á thánh hồn cha Nước Trời

Lời bất hủ: Cha nói khích lệ mọi người: "Tử đạo là phúc cao trọng, An Nam ta chưa được mấy người. Nếu được Tử Ðạo tôi mừng lắm". Gặp tín hữu cha khuyên: "Là Kitô hữu, chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý, nhưng trước hết phải tôn trọng lề luật Chúa".

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm