Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các bài giảng tuần 32TN trên Youtube

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

https://youtu.be/3qv-xtaNrCI

 

 

 

Thứ Sáu tuần XXXII TN

Cánh Chung

https://youtu.be/dSFGeDD3LZc

 

 

Thứ Bảy tuần XXXII TN

Kiên trì cầu nguyện

https://youtu.be/W5Mnf_pHONc