Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Xuân Kỷ Hợi 2019

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

XUÂN KỶ HỢI

2019

 

 

vhtk 

Những gợi ý

01. Tại đâu lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi con người và nhập vào đàn heo rồi lao xuống biển? (Lc 8,30)

 

02. Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ chết cả lũ – Đây là sấm ngôn của ai ? (Is 66,17)

 

03. "Của thánh, đừng quăng cho chó; cài gì chớ liệng cho heo ? (Mt 7.6)

 

04. Khi nười con thứ phung phí hết tiền của nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng làm gì ? (Lc 15,15)

 

05. Ông vua nào đã bắt bảy anh em cùng với bà mẹ, cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm ? (2 Mcb 7,1)

 

06. Đến ngày lễ kính thần gì, ông Êlada, một trong những kinh sư quan trọng thà chết vinh hơn sống nhục, không chịu tham dự bữa tiệc cúng thần, ông không ăn thịt heo theo như Lề Luật cấm và can đảm tự ý tến ra nơi hành hành ? (2 Mcb 6,1-8)

 

07. Ông Êlada, một người Do thái can đảm, thà chết vinh hơn sống nhục, không chịu tham dự bữa tiệc cúng thần, ông không ăn thịt heo theo như Lề Luật cấm và can đảm tự ý tến ra nơi hành hành, là ai ? (2 Mcb 6,1-8)

 

08. Theo sách Lêvi, con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi nó là loài gì ? (Lv 11,7)

 

09. Tại Ghêraxa, lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi con người và nhập vào đàn heo tên là gì ? (Lc 8,30)

 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 +++++++++++++++

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

XUÂN KỶ HỢI

2019

 

 

01. Ghêraxa (Lc 8,30)

02. ĐỨC CHÚA (Is 66,17)

03. Ngọc trai (Mt 7.6)

04. Chăn heo (Lc 15,15)

05. Antiôkhô (2 Mcb 7,1)

06. Điônyxô (2 Mcb 6,1-8)

07. Kinh sư (2 Mcb 6,1-8)

08. Ô uế (Lv 11,7)

09. Đạo binh (Lc 8,30)

 

Hàng dọc : Xuân Kỷ Hợi

 

 Nguyễn Thái Hùng