Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa Hôm Nay tháng 02/2019

SÁCH LỜI CHÚA HÔM NAY

Tháng 02/2019

 

- Sách Lời Chúa Hôm Nay dạng Word .doc

- Sách Lời Chúa Hôm Nay dạng Acrobat .pdf

 

Ghi chú: Sách dạng Acrobat pdf đã sắp sẵn để in ra 2 mặt, xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

Về trang sách Lời Chúa Hôm Nay enlightened