Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Chay Năm C 1-4

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 01 – 04

 
 
Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 13,1-9
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Gioan 8,1-11
Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá) : Tin Mừng thánh Luca 19,28-40
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
+++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 01 MÙA CHAY C

 

Những gợi ý 
 
01. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem? (Lc 4,31)
 
02. Theo sách gì, người phụ nữ ngoại tình này thì bị ném đá? (Ga 8, 5) 
 
03. Người con thứ xin chia phần gì mà anh ta được hưởng? (Lc 15,12) 
 
04. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8) 
 
05. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2) 
 
06. Khi con trở về, người cha bắt dê mở tiệc để làm gì? (Lc 15, 24) 
 
07. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)
 
08. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13) 
 
09. Đức Giêsu nói nếu các ông không làm gì thì các ông cũng sẽ chết như vậy? (Lc 13,3) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 01 MÙA CHAY C
 
01. Xuất hành ? (Lc 4,31)
02. Sách luật (Ga 8, 5) 
03. Tài sản (Lc 15,12) 
04. Thờ phượng (Lc 4,8) 
05. Thánh Thần (Lc 4,2) 
06. Ăn mừng (Lc 15, 24) 
07. Cầu nguyện (Mt 6,5)
08. Đức Giêsu (Lc 4,1-13) 
09. Sám hối (Lc 13,3) 
 
Hàng dọc : Thập Tự Giá
 
 Nguyễn Thái Hùng  
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 02 MÙA CHAY C


 
Những gợi ý 
 
01. Với tội ngoại tình, ông Môsê truyền phải làm gì? (Ga 8,5)
 
02. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35) 
 
03. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
04. Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13, 1-15)
 
05. Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1) 
 
06. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,15)
 
07. Nơi Đức Giêsu sẽ hoàn thành cuộc xuất hành của người là đâu? (Lc 4,31) 
 
08. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ thế nào như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ? (Mt 6,16)
 
09. Ai xầm xì khi Đức Giêsu đón tiếp những người tội lỗi? (Lc 15,2) 
 
10. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3) 
 
11. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
12. Người môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu bị đâm vào cạnh sườn tên là gì ?  (Ga 19,31-37) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 02 MÙA CHAY C
 
01. Ném đá  (Ga 8,5)
02. Con lừa (Lc 19,35) 
03. Rửa chân (Ga 13,5) 
04. Đức Giêsu (Ga 13, 1-15)
05. Đức Giêsu (Lc 13,1) 
06. Chăn heo (Lc 15,15)
07. Giêrusalem (Lc 4,31) 
08. Rầu rĩ (Mt 6,16)
09. Kinh sư (Lc 15,2) 
10. Thiên Chúa (Lc 4,3) 
11. Philatô (Ga 19,12-16)
12. Gioan (Ga 19,31-37) 
 
Hàng dọc : Đức Giêsu Kitô
 
 Nguyễn Thái Hùng  
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 03 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8) 
 
02. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)
 
03. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3) 
 
04. Với cây vả không ra trái, người làm vườn sẽ làm gì để sang năm nó ra trái? (Lc 13,8)  
 
05. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)
 
06. Ai đã mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để quấn xác Đức Giêsu?(Ga 18,39)
 
07. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1) 
 
08. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)
 
09. Trong sách Luật, ai truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà ngoại tình ? (Ga 8,5) 
 
10. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
11. Người này đã đưa người phụ nữ phạm tội đến với Đức Giêsu. (Ga 8,3) 
 
12. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 03 MÙA CHAY C
 
01. Thờ phượng (Lc 4,8) 
02. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
03. Thiên Chúa (Lc 4,3) 
04. Bón phân (Lc 13,8)  
05. Sống lại (Lc 15,24)
06. Nicôđêmô (Ga 18,39)
07. Yêu thương (Ga 13,1) 
08. Cầu nguyện (Mt 6,5)
09. Môsê (Ga 8,5) 
10. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
11. Kinh sư (Ga 8,3) 
12. Trầm hương (Ga 19,32) 
 
Hàng dọc : Hiến Lễ Hy Sinh
 
Nguyễn Thái Hùng  
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 04 MÙA CHAY CNhững gợi ý 
 
01. Người con thứ nghĩ mình thế nào đối với Trời và với cha? (Lc 15, 18) 
 
02. Đức Giêsu chịu đóng đinh vào đâu ? (Ga 19,16)
 
03. Người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội gì? (Ga 8, 4)
 
04. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu rửa chân cho? (Ga 13,6)
 
05. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
06. Ai đưa các môn đệ lên núi và tỏ hiện vinh quang cho các ông thấy? (Lc 4,28) 
 
07. Quỷ nói với Đức Giêsu: Nếu ông là ai thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!? (Lc 4,3)
 
08. Ngọn tháp đã đè chết 18 người. (Lc 13,4) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 04 MÙA CHAY C
 
01. Đắc tội (Lc 15, 18) 
02. Thập giá (Ga 19,16)
03. Ngoại tình (Ga 8, 4)
04. Simon Phêrô (Ga 13,6)
05. Áo choàng (Lc 19,35)
06. Đức Giêsu (Lc 4,28) 
07. Con Thiên Chúa (Lc 4,3)
08. Silôác (Lc 13,4)
 
Hàng dọc : Thánh Giá
 
 Nguyễn Thái Hùng