Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Chay Năm C 9 - 12

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 09 – 12

 
 
Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 13,1-9
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Gioan 8,1-11
Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá) : Tin Mừng thánh Luca 19,28-40
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42

 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 09 MÙA CHAY C

 

Những gợi ý
 
01. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6) 
 
02. Ngọn tháp đã đè chết 18 người tên là gì? (Lc 13,4) 
 
03. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
04. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2) 
 
05. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)
 
06. Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1) 
 
07. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)  
 
08. Người con thứ xin chia phần gì mà anh ta được hưởng? (Lc 15,12) 
 
09. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
10. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu la gì? (Ga 19,32) 
 
11. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
 
12. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
13. Theo sách gì, người phụ nữ ngoại tình này thì bị ném đá? (Ga 8, 5) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 09 MÙA CHAY C

 
01. Đức Giêsu (Ga 13,2-6) 
02. Silôác (Lc 13,4) 
03. Áo choàng (Lc 19,35)
04. Thánh Thần (Lc 4,2) 
05. Sống lại (Lc 15,24)
06. Đức Giêsu (Lc 13,1) 
07. Lễ Vượt Qua. (Ga 13,1)  
08. Tài sản (Lc 15,12) 
09. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
10. Trầm hương (Ga 19,32) 
11. Ma quỷ (Ga 13,2) 
12. Giôxếp (Ga 19,38)
13. Sách Luật (Ga 8, 5) 
 
Hàng dọc : Giọt Lệ Tình Yêu
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 10 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Người đầy tớ vị thượng tế bị thnhs Phê rô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,10)
 
02. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1) 
 
03. Theo sách gì, người phụ nữ ngoại tình này thì bị ném đá? (Ga 8, 5) 
 
04. Một môn đệ đến hạ xác Đức Giêsu. (Ga 19,39)  
 
05. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
06. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
07. Sau khi đánh đòn Đức Giêsu, bọn lính kết một vòng gai làm gì đặt lên đầu Ngài? (Ga 19,2)
 
08. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)  
 
09. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 10 MÙA CHAY C

 
01. Mankhô (Ga 18,10)
02. Yêu thương (Ga 13,1) 
03. Sách Luật (Ga 8, 5) 
04. Nicôđêmô (Ga 19,39)  
05. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
06. Rửa chân (Ga 13,5) 
07. Vương miện (Ga 19,2)
08. Lễ Vượt Qua. (Ga 13,1)  
09. Philatô (Ga 19,12-16)
 
Hàng dọc : Khúc Cảm Tạ
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 11 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)  
 
03. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)
 
04. Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt ai một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình? (Ga 8,11)
 
05. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35) 
 
06. Người môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu bị đâm vào cạnh sườ tên là gì ?  (Ga 19,31-37) 
 
07. Mẹ Đức Giêsu, người đứng dưới chân thập giá tên là gì ? (Ga 19,25) 
 
08. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 11 MÙA CHAY C


01. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
02. Lễ Vượt Qua. (Ga 13,1)  
03. Sống lại (Lc 15,24)
04. Đức Giêsu (Ga 8,11)
05. Con lừa (Lc 19,35) 
06. Gioan (Ga 19,31-37) 
07. Maria (Ga 19,25) 
08. Yêu thương (Ga 13,1) 
 
Hàng dọc : Thống Hối
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 12 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8) 
 
03. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1) 
 
04. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu rửa chân cho? (Ga 13,6)
 
05. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32) 
 
06. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
07. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
08. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6) 
 
09. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
10. Đức Giêsu nói với người phụ nữ từ nay đừng làm gì nữa? (Ga 8,11) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 12 MÙA CHAY C

 

01. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
02. Thờ phượng (Lc 4,8) 
03. Yêu thương (Ga 13,1) 
04. Simon Phêrô (Ga 13,6)
05. Trầm hương (Ga 19,32) 
06. Philatô (Ga 19,12-16)
07. Giôxếp (Ga 19,38)
08. Đức Giêsu (Ga 13,2-6) 
09. Áo choàng (Lc 19,35)
10. Phạm tội (Ga 8,11) 
 
Hàng dọc : Hy Tế Thập Tự
 
 Nguyễn Thái Hùng