Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dấu địa đàng

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Dấu địa đàng

 

Tự thuở làm người theo Thánh Ý,

Ta vào đời với tiếng khóc hành trang,

Ta say sưa tìm dấu vết địa đàng

Với ý nghĩ và việc làm ảo tưởng.

 

Ta lang thang từng bước chân mòn mỏi,

Ta vu vơ đôi tay héo rã rời,

Mảnh linh hồn sa đắm đuối chơi vơi,

Để lần mòn chết dần theo mộng tưởng.

 

Khi mắt mỏi trông chờ từ xa vắng,

Miệng môi khô bao vị đắng cuộc đời,

Ta nhìn lại dòng đời hồn câm lặng,

Và chợt nhớ chuyện Cựu Ước xa xôi.

 

Dấu địa đàng còn tì vết kiêu căng

Của Quỷ dữ lời ngọt ngào cám dỗ,

Của loài người tham lam cùng ích kỷ,

Của tìm về với hoa trái Thiên Đàng.

 

Jos. Tú Nạc, Nguễn Minh Sơn