Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Maria người Mẹ phổ quát

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

Lễ MẸ THIÊN CHÚA ( Lc. 2: 16-21)
ĐỨC MARIA, NGƯỜI MẸ PHỔ QUÁT

 

 

Những gì Hội Thánh Công Giáo tin về Đức Maria đều đặt nền tảng trên những gì Hội Thánh tin về Chúa Kitô, nhưng đồng thời giáo huấn về Mẹ Maria lại soi sáng thêm cho lòng tin vào Chúa Kitô.

 

Trong mục nói về Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có đoạn viết: “ Trong các sách Tin Mừng, Đức Maria được gọi là “ Mẹ Đức Giêsu” ( Ga 2,1;19,25). Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Mẹ được xưng tụng là “ Mẹ của Chúa tôi” ( Lc. 1,43 ) ngay cả trước khi Con Mẹ sinh ra. Quả thế, Đấng mà Mẹ cưu mang làm người bởi Thánh Thần, Đấng thực sự là Con Mẹ theo xác phàm, chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria thực sự là “ Mẹ Thiên Chúa”.( Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Số 495)

 

 

Để xứng đáng được chọn làm mẹ Con Thiên Chúa, làm mẹ Đấng Cứu Thế , làm mẹ của “ một hậu duệ sẽ chiến thắng ma qủy” và là “ mẹ của chúng sinh”, thì chắc chắn người phụ nữ ấy không thể là một phụ nữ bình thường, nhưng phải là một phụ nữ tuyệt vời về mọi phương diện.

 

Suốt thời cựu ước, trong số các phụ nữ từ Eva cho đến Sara, Hanna, Đêbôra, Rút, Giuđitha, Êtte và các phụ nữ khác, sứ mạng làm mẹ Con Thiên Chúa đã được chuẩn bị  từ trước, vì Đức Maria “ vượt trên tất cả những người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và được cứu độ.”  Đức Maria là người thiếu nữ thích hợp nhất để làm Mẹ Con Thiên Chúa và Thiên Chúa đã ban cho trinh nữ Maria nhiều ơn huệ xứng đáng với nhiệm vụ cao cả ấy.

 

Lúc truyền tin, chính thiên sứ Gabrien đã chào Maria: “ Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ; trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Và bà Elisabéth cũng đã có lời chúc mừng cho Maria: “ Em được chúc phúc giữa các phụ nữ và con lòng em được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”.

 

Và với quyền năng của Thiên Chúa thì những việc Đức Maria là người được tiền định làm mẹ Con Thiên Chúa, là Đấng vô nhiễm nguyên tội, là người mẹ đồng trinh, là Đấng được cả hồn lẫn xác lên trời là những việc chẳng khó khăn gì, vì “ đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

 

Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa như Công đồng Êphêsô đã tuyên bố. Danh hiệu “ Mẹ Thiên Chúa” đã đặt Đức Maria ở một vị trí duy nhất trong lịch sử cứu chuộc; và đồng thời qua xác quyết ấy cũng nói lên rằng Chúa Giêsu thực sự là “ Thiên Chúa ở giữa chúng ta” và rằng trong sự nhập thể, Ngài đã có một người mẹ nhân bản, vì thế Ngài cũng là một hữu thể nhân bản như chúng ta. Mẹ Maria đã là người nuôi dạy tính nhân bản cho Con Thiên Chúa từ lúc sơ sinh đến thời thanh thiếu niên của người Con Thiên Chúa giống như chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi. Mẹ đã dạy cho người con ấy ăn uống, nói năng, đi đứng, cầu nguyện…Chính Mẹ Maria là người đã đem lại cho Con Thiên Chúa tính nhân bản trọn vẹn khi người con ấy mang lấy xác thịt của chúng ta để cất nhắc chúng ta lên làm con thiên Chúa.

 

Có câu kinh nào súc tích ca tụng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa bằng kinh: “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng đầy phúc lạ!”

 

Từ lúc “ Xin vâng” cho đến khi Con Thiên Chúa phục sinh và lên trời, Đức Maria đã cùng đồng hành với Chúa Kitô trên con đường cứu độ.

 

Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin mừng, đã thiết lập một cộng đoàn có cơ cấu. Để cộng đoàn này sẽ tồn tại mãi cho đến lúc Nước Trời được hoàn thành,

 

Ngay sau ngày Chúa Kitô lên trời, Đức Maria luôn sống trong đợi chờ Thánh Thần ngự đến như lời Con Mẹ đã hứa: “ Chính vì lợi ích của anh em mà Thầy ra đi. Vì nếu Thấy không ra đi Thánh Linh sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ phái Đấng ấy đến với anh em”.( Ga 16,7). Đức Maria đã sống hiệp nhất với con mình bằng việc cầu xin Chúa Cha và Chúa con sai phái Chúa Thánh Thần xuống.

 

Hội Thánh đã được khai sinh vào ngày Lễ Hiện xuống. Hội Thánh là Mầu nhiệm Chúa Kitô, là Cây Nho và Ngành Nho, gồm có Đầu là Chúa Kitô, Linh hồn là Chúa Thánh Thần và các chi thể là dân Thiên Chúa. Như Đức Maria tin tưởng đón nhận lời Thiên Chúa, nên Hội Thánh, vì “tin tưởng đón nhận lời Thiên Chúa, nên cũng được như mẹ. Thực vậy, nhờ việc rao gảng và ban phép rửa, Hội Thánh sinh hạ những người con được thụ thai bởi Thánh Thần. Họ được Thiên Chúa sinh ra để lãnh nhận đời sống mới bất diệt. Hội Thánh cũng là trinh  nữ, bởi đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghiã đối với phu quân”.  ( GLHTCG. số 507)

 

“ Đức Trinh Nữ Maria đã “cộng tác vào việc cứu độ nhân loại, nhờ lòng tự do tin và tự do vâng phục”. Mẹ đã nói lên lời xin vâng “ nhân danh toàn nhân loại”. Nhờ vâng phục, Mẹ đã trở thành Evà mới, mẹ của chúng sinh”. ( GLHTCG. số 511)

 

 

Như thế Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta, một người Mẹ phổ quát.

 

 

Mừng Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy cùng Mẹ học cách nói “ xin vâng” của chúng ta để đón nhận trong đức tin Đấng đã “ chỉ biết xin vâng” và đã vâng lời cho đến chết để giải thoát chúng ta khỏi sự chết. Cuộc sống sinh ra từ thánh gía Chúa Kitô và lòng trắc ẩn của Mẹ Maria là một cuộc sống mới và vĩnh cửu, và trong cuộc sống ấy sự chết không còn quyền lực nữa, một cuộc sống ngay từ bây giờ được kêu gọi đến sự Phục sinh.

 

Mẹ là một mẫu mực về đức tin. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ để xin Mẹ giúp chúng ta sống trong đức tin những biến cố hằng ngày, những khó khăn trong gia đình, nơi công sở..và tất cả những vấn đề của thế giới hôm nay.

 

Mẹ Maria không chỉ là người mẹ ban cho chúng ta Bánh sự sống nơi Chúa Kitô; Mẹ còn là điểm tuyệt vời của Phép Thánh Thể, là hoa trái tốt đẹp nhất của sự hy sinh của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống mình cho tất cả anh em của Ngài. Cuộc sống cuả Mẹ là một sự ưng thuận hoàn toàn của tự do, của trái tim và của ý muốn đối với Thiên Chúa, luôn luôn hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng hiệp thông với Chúa Cha. Mẹ là mẫu mực về thái độ thiêng liêng; để từ đó rút ra được nhiều hoa trái, chúng ta cũng phải cử hành và sống Phép Thánh Thể bằng nhưng thái độ ấy.

 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trối lại:

 

“ Này là con Bà.Này là mẹ con”.

 

Chúng ta có hai người mẹ, một người mẹ sinh ra thân xác trong cuộc sống này và một Người Mẹ thiêng liêng trong cuộc sống mai sau, đó là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội thánh và Mẹ hết thảy chúng ta.

 

“…

 

Mẹ như trời sương mai

 

Mẹ như muôn thảm ngọc

 

Lóng lánh cả một trời

 

Lung linh bốn phương lộc

 

 

Lòng Mẹ như đại dương

 

Ắp dầy ơn Thiên Chúa

 

Mẹ là cửa Thiên đường

 

Thênh thang và lộng lẫy”. ( Xuân ly Băng. Dâng Mẹ )

 

“ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử . Amen.”

 

 

 Lm Trịnh Ngọc Danh