Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 57 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh Năm C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

MÙA PHỤC SINH NĂM C

57 Câu Hỏi Thưa 

 

 

 

Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

Chúa Nhật 4 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

Lễ Thăng Thiên : Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++++++++++

 

57 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh Năm C

 

 

01. Hỏi : Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai ? (Ga 20,1)

- Thưa :  Bà Maria Mácdala.
 

02. Hỏi : Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ ? (Ga 20,1)

- Thưa :  Bà Maria Mácdala.
 

03. Hỏi : Lời bà Maria Mácdala nói với ông Phêrô thế nào ? (Ga 20,2)

- Thưa :  Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu.
 

04. Hỏi : Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên ? (Ga 20,6)

- Thưa :  Ông Phêrô.

 

05. Hỏi : Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì ? (Ga 20,6-7)

- Thưa :  Ngôi mộ trống, những băng vải và khăn che đầu Đức Giêsu.
 

06. Hỏi : Khi đứng giữa các ông, Đức Giêsu đã nói gì ? (Ga 20,19)

- Thưa :  Bình an cho anh em.
 

07. Hỏi : Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

- Thưa :  Thánh Thần.
 

08. Hỏi : Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra trước ? (Ga 20,24)

- Thưa :  Ông Tôma.

 

09. Hỏi : Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

- Thưa :  Cạnh sườn Người.
 

10. Hỏi : Khi gặp được Đức Giêsu, ông Tôma đã thưa Người : (Ga 20,28)

- Thưa :  Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
 

11. Hỏi : Ông Tôma, vị tông đồ đã vắng mặt trong lần hiện ra thứ nhất của Đức Giêsu với các tông đồ, còn được gọi là gì ? (Ga 20,24)

- Thưa :  Điđymô. 
 

12. Hỏi : Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người ? (Ga 20,31) 

- Thưa :  Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. 
 

13.  Hỏi : Sau khi ông Tôma tuyên xưng, Đức Giêsu bảo gì ? (Ga 20,29}

- Thưa :  “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
 

14. Hỏi : Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô ? (Ga 21,1)

- Thưa :  Tại Biển Hồ Tibêria.

 

15. Hỏi : Lưới đầy cá, các môn đệ đếm được bao nhiêu con ? (Ga 21,11)

- Thưa :  153 con.
 

16. Hỏi : Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, ngài đã trao gì cho các ông ăn ? (Ga 21,13)

- Thưa :  Cá và bánh.
 

17. Hỏi : Đức Giêsu hỏi ông Phêrô : “Này anh simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người này không ?” (Ga 21,15-19)

- Thưa :  3 lần.
 

18. Hỏi : Sau khi hỏi Phêrô: “Anh có mến thầy hơn các người này không ?”, Đức Giêsu đã làm gì ? (Ga 21,15-19)

- Thưa :  Nói với Phêrô : “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy”.

 

19. Hỏi : Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy." ? (Ga 21,19)

- Thưa :  Ông Phêrô.
 

20. Hỏi : Ông Nathanaen người quê miền miền nào ? (Ga 21,2) 

- Thưa :  Miền Galilê.
 

21. Hỏi : Tại Biển Hồ Tibêria, đây là lần thứ mấy Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 21,14).

- Thưa :  Lần thứ ba.
 

22. Hỏi : Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai  ? (Ga 21,15) 

- Thưa :  Ông Gioan.  
 

23. Hỏi : Đối với đoàn chiên của Đức Giêsu, thì chúng thế nào ? (Ga 10,27)

- Thưa :  Nghe tiếng Đức Giêsu, đi theo Đức Giêsu và Đức Giêsu biết chúng.

 

24. Hỏi : Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

- Thưa :  Sự sống đời đời.
 

25. Hỏi : Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)

- Thưa :  Chúa Cha.
 

26. Hỏi : Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì ? (Ga 10,28)

- Thưa :  Bị diệt vong.
 

 

27. Hỏi : Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay ai ? (Ga 10,29)

- Thưa :  Khỏi tay Chúa Cha.
 

28. Hỏi : Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly ? (Ga 13,31)

- Thưa :  Ông Giuđa.
 

29. Hỏi : Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn vinh ?” (Ga 13,31)

- Thưa :  Con Người.
 

30. Hỏi : Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì ? (Ga 13,34)

- Thưa :  Điều răn mới.
 

31. Hỏi : Điều răn mới là gì ? (Ga 13,34)

- Thưa :  Là anh em hãy yêu thương nhau. 
 

32. Hỏi : Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào ? (Ga 13,35)

- Thưa :  Anh em có lòng yêu thương nhau.
 

33. Hỏi : Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)  

- Thưa :  Tôn vinh. 
 

34. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23)

- Thưa :  Giữ lời Thầy.
 

35. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy ? (Ga 14,23)

- Thưa :  Yêu mến người ấy.
 

36. Hỏi : Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)

- Thưa :  Thánh Thần.
 

37. Hỏi : Đấng bảo trợ được ai sai đến ? (Ga 14,26)

- Thưa :  Được Chúa Cha sai đến.
 

38. Hỏi : Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em ? (Ga 14,26)

- Thưa :  Dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
 

39. Hỏi : Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng có thái độ gì ? (Ga 14,27)

- Thưa :  Đừng xao xuyến và sợ hãi. 

 

40. Hỏi : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì thế nào ?(Ga 14,23-24)

- Thưa :  Không giữ lời Thầy. 
 

41. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì ? (Ga 17,20-21)

- Thưa :  Nên một.
 

42. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai Con ? (Ga 17,21)

- Thưa :  Để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.
 

43. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện :  Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ làm gì ? (Ga 17,24)

- Thưa :  Chiêm ngưỡng vinh quang của Con.
 

44. Hỏi : Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì ? (Ga 17,25)

- Thưa :  Là Đấng Công Chính.
 

45. Hỏi : Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành ? (Ga 17,24)

- Thưa :  Yêu thương.
 

46. Hỏi : Lạy Cha là Đấng công chính, ai đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con ? (Ga 17,25)

- Thưa :  Thế gian đã không biết Cha. 
 

47. Hỏi : Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

- Thưa :  Ơn tha tội.

 

48. Hỏi : Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô ? (Lc 24,46)

- Thưa :  Người phải chịu khổ hình và ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại.
 

49. Hỏi : Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại trong thành cho đến khi nào ? (Lc 24,49)

- Thưa :  Đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.
 

50. Hỏi : Đang khi được đem lên trời, Đức Giêsu làm gì cho các môn đệ ? (Lc 24,51)

- Thưa :  Giơ tay chúc lành cho các môn đệ.
 

51. Hỏi : Nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời là tại đâu ? (Lc 24,50)

- Thưa :  Tại Bêtania.

 

52. Hỏi : Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46) 

- Thưa :  Đấng Kitô.
 

53. Hỏi : Phải nhân danh Người (Đấng Kitô) mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

- Thưa :  Sám hối.
 

54. Hỏi : Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

- Thưa : Trở lại Giêrusalem.

 

55. Hỏi : Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14, 16)

- Thưa :  Một Đấng Bảo Trợ.
 

56. Hỏi : Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì ? (Ga 14,15)

- Thưa :  Điều răn của Thầy.
 

57. Hỏi : Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em ? (Ga 14,26)   

- Thưa :  Mọi điều.

 

 Nguyễn Thái Hùng