Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

1 VHTK 69a Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
  
VUI HỌC THÁNH KINH 69a
TIN MỪNG MÁCCÔ
395 Câu Hỏi Thưa

 
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng 
yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học 
qua những câu Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ TIN MỪNG MÁCCÔ. 
Mọi  trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh  Kinh 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 
Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
 
 
 
01. Hỏi : Câu khởi đầu Tin mừng theo thánh Máccô là gì ? (Mc 1,1)
      - Thưa : Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

02. Hỏi : “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Lời này được chép trong sách ngôn sứ nào ? (Mc 1,2)
      - Thưa : Trong sách ngôn sứ Isaia.
 
03. Hỏi : “Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối thế nào để Người đi ?”(Mc 1,3)
      - Thưa : Sửa lối cho thẳng để Người đi.
 
04. Hỏi : Ai đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội ? (Mc 1,4)
      - Thưa : Ông Gioan Tẩy Giả.


05. Hỏi : Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Mc 1,4)
      - Thưa : Ơn tha tội.
 
06. Hỏi : Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng tại đâu ? (Mc 1,5)
      - Thưa : Sông Giođan.
 
07. Hỏi : Thức ăn của ông Gioan là gì ? (Mc 1,6)
      - Thưa : Châu chấu và mật ong rừng.
 
08. Hỏi : Ông Gioan mặc áo gì ? (Mc 1,6)
      - Thưa : Áo lông lạc đà.
 
09. Hỏi : Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm gì ? (Mc 1,7-8)
      - Thưa : Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
 
10. Hỏi : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Đây là lời của ai ? (Mc 1,7-8)
      - Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.
 
11. Hỏi : Ai làm phép rửa cho Chúa Giêsu ? (Mc 1,9)
      - Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.

12. Hỏi : Vừa lên khỏi nước, Chúa Giêsu liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim gì ngự xuống trên mình ? (Mc 1,10)
      - Thưa : Chim bồ câu. 
 
13. Hỏi : Vừa lên khỏi nước, tiếng từ trời phán thế nào ? (Mc 1,11)
      - Thưa : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
 
14. Hỏi : Ai đưa Chúa Giêsu vào hoang địa ? (Mc 1,12)
      - Thưa : Thần Khí.
 
15. Hỏi : Chúa Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày ? (Mc 1,13)
      - Thưa : Bốn mươi ngày.


16. Hỏi : Trong hoang địa bốn mươi ngày, Chúa Giêsu làm gì ? (Mc 1,13)
      - Thưa : Chịu Xa-tan cám dỗ. 
 
17. Hỏi : Sau khi ai bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa ? (Mc 1,14)
      - Thưa : Ông Gioan.
 
18. Hỏi : Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền nào rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa ? (Mc 1,14)
      - Thưa : Miền Galilê.
 
19. Hỏi : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đây là lời rao giảng của ai ? (Mc 1,15)
      - Thưa : Chúa Giêsu.
 
20. Hỏi : Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy làm gì ?(Mc 1,15)
      - Thưa : Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
 
21. Hỏi : Hai môn đệ được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên là ai ? (Mc 1,16)
      - Thưa : Ông Simôn và ông Anrê.


22. Hỏi : Ông Anrê làm nghề gì ? (Mc 1,16)
      - Thưa : Nghề đánh cá.
 
23. Hỏi : Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên tại đâu ? (Mc 1,16)
      - Thưa : Biển hồ Galilê.
 
24. Hỏi : Thân phụ ông Giacôbê và ông Gioan là ai ? (Mc 1,19)
      - Thưa : Ông Dêbêđê. 
 
25. Hỏi : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành người như thế nào ? (Mc 1,17)
      - Thưa : Những kẻ lưới người như lưới cá.

26. Hỏi : Những môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi là ai ? (Mc 1,6-19)
      - Thưa : Ông Simôn, ông Anrê, ông Giacôbê và ông Gioan.
 
27. Hỏi : Khi Chúa Giêsu kêu gọi ông Giacôbê và ông Gioan, hai ông này đang làm gì ? (Mc 1,19-20)
      - Thưa : Đang vá lưới ở trong thuyền.

28. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ... ... ... .”  (Mc 1,24)
      - Thưa : Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !
 
29. Hỏi : Tại hội đường thành nào, thần ô uế đã kêu lên “Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” ? (Mc 1,21-24)
      - Thưa : Thành Caphácnaum.
 
30. Hỏi : Tại thành Caphácnaum, Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám vào ngày nào ? (Mc 1,21)
      - Thưa : Ngày sa-bát.
 
31. Hỏi : Tại thành Caphácnaum, khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến việc chữa lành một người bị quỷ ám, dân chúng bàn tán thế nào ? (Mc 1,21-27)
      - Thưa : Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền và còn ra lệnh cho cả các thần ô uế buộc chúng phải tuân lệnh !
 
32. Hỏi : Gia đình ông Simôn và Anrê cư ngụ tại thành nào ? (Mc 1,29)
      - Thưa : Thành Caphácnaum.
 
33. Hỏi : Tại Caphácnaum, Chúa Giêsu chữa cho bà mẹ vợ của ai khỏi bệnh ? (Mc 1,29-30)
      - Thưa : Ông Simôn.
 
34. Hỏi : Có những ai đi với Chúa Giêsu đến nhà nhạc mẫu ông Simôn ? (Mc 1,29)
      - Thưa : Có ông Giacôbê và ông Gioan.
 
35. Hỏi : Nhạc mẫu ông Simôn đang bị gì ? (Mc 1,30)
      - Thưa : Đang lên cơn sốt.
 
36. Hỏi : Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng để làm gì ? (Mc 1,35)
      - Thưa : Cầu nguyện.
 
37. Hỏi : Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ai và các bạn kéo nhau đi tìm ? (Mc 1,35-36)
      - Thưa : Ông Simôn.
 
38. Hỏi : Sau khi được chữa khỏi bệnh, Chúa Giêsu bảo người phong hủi hãy đi trình diện với ai để làm chứng cho người ta biết mình đã sạch ? (Mc 1,44)
      - Thưa : Với tư tế.
 
39. Hỏi : Chúa Giêsu chữa người bại liệt, có bốn người khiêng, tại thành nào ? (Mc 2,1-3)
      - Thưa : Thành Caphácnaum
 
40. Hỏi : Khi nhìn thấy người bại liệt được thả xuống từ mái nhà, Chúa Giêsu liền nói gì ? (Mc 2,5)
      - Thưa : Này con, con đã được tha tội rồi.
 
41. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu nói “Này con, con đã được tha tội rồi”, những ai nghĩ thầm trong bụng Người nói phạm thượng ? (Mc 2,5-7)
      - Thưa : Các kinh sư.
 
42. Hỏi : Các kinh sư nghĩ ai có quyền ta tội ? (Mc 2,5-7)
      - Thưa : Chỉ một mình Thiên Chúa.
 
43. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : Chúa Giêsu bảo người bại liệt “Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy,  ... ... ... .” (Mc 2,10-11)
      - Thưa : Vác lấy chõng của con mà đi về nhà !
 
44. Hỏi : Khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa người bại liệt, mọi người đều sửng sốt và tôn vinh ai ? (Mc 2,12)
      - Thưa : Tôn vinh Thiên Chúa.
 
45. Hỏi : Tại trạm thu thuế, Chúa Giêsu kêu gọi ai đi theo Người ? (Mc 2,13-14)
      - Thưa : Ông Lêvi.
 
46. Hỏi : Thân phụ của ông Lêvi là ai ? (Mc 2,13-14)
      - Thưa : Ông Anphê.
 
47. Hỏi : Câu Chúa Giêsu nói với ông Lêvi là gì ? (Mc 2,14)
      - Thưa : Anh hãy theo tôi. 
 
48. Hỏi : Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi ai ? (Mc 2,17)
      - Thưa : Kêu gọi người tội lỗi.
 
49. Hỏi : Người ta nói với Chúa Giêsu, môn đệ của ai ăn chay sao môn đệ của Thầy không ăn chay ? (Mc 2,18)
      - Thưa : Môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu.


50. Hỏi : Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu thế nào ? (Mc 2,22)
      - Thưa : Bầu cũng phải mới.
 
51. Hỏi : Các môn đệ Chúa Giêsu bứt lúa vào ngày nào ? (Mc 2,23)
      - Thưa : Ngày sa bát.
 
52. Hỏi : Ai nói với Chúa Giêsu : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép !”? (Mc 2,24)
      - Thưa : Người Pharisêu.
 
53. Hỏi : Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa ? (Mc 2,26)
      - Thưa : Thượng tế Abiatha.
 
54. Hỏi : Dưới thời thượng tế Abiatha, ai vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế ? (Mc 2,25-26)
      - Thưa : Ông Đavít.
 
55. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó  ... ... ... .”  (Mc 2,27-28)
      - Thưa : Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.
 
56. Hỏi : Ai nói với dân chúng “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” ? (Mc 3,4)
      - Thưa : Chúa Giêsu.
 
57. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người ... ... ... ? (Mc 3,4)
      - Thưa : Hay giết đi? 
 
58. Hỏi : Khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát, nhóm Pharisêu bàn tính với ai để tìm cách giết Chúa Giêsu ? (Mc 3,1-6)
      - Thưa : Phe Hêrôđê.
 
59. Hỏi : Chúa Giêsu nói ngày gì, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ? (Mc 3,4)
      - Thưa : Ngày sa-bát.
 
60. Hỏi : Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Dân chúng từ đâu lũ lượt đến với Người ? (Mc 3,7-8)
      - Thưa : Từ miền Galilê, từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn.
 
61. Hỏi :  Các thần ô uế, hễ thấy Chúa Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên thế nào ? (Mc 3,11)
      - Thưa : “Ông là Con Thiên Chúa!”.

62. Hỏi : Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để làm gì ? (Mc 3,14)
      - Thưa : Để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.
 
63. Hỏi : Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền gì ? (Mc 3,14-15)
      - Thưa : Quyền trừ quỷ.


64. Hỏi : Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simôn là gì ? (Mc 3,16)
      - Thưa : Phêrô.
 
65. Hỏi : Nhóm Mười Hai là những ai ? (Mc 3,16-19)
      - Thưa : Ông Simôn còn gọi là Phêrô, ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông, ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simôn và Giuđa Ítcariốt.
 
66. Hỏi : Chúa Giêsu gọi ai là con của thiên lôi ? (Mc 3,17)
      - Thưa : Ông Giacôbê và ông Gioan con ông Dêbêđê.
 
67. Hỏi : Ông Anphê là thân phụ của tông đồ nào ? (Mc 3,18)
      - Thưa : Tông đồ Giacôbê.
 
68. Hỏi : Ai là người thuộc nhóm quá khích trong Nhóm Mười Hai ? (Mc 3,19)
      - Thưa : Ông Simôn.
 
69. Hỏi : Kẻ nộp Chúa Giêsu là ai ? (Mc 3,19)
      - Thưa : Ông Giuđa.


70. Hỏi : Theo Tin mừng Máccô, tông đồ Anrê được xếp đứng vị trí thứ mấy ? (Mc 3,18)
      - Thưa : Thứ tư.
 
71. Hỏi : Theo Tin mừng Máccô, vị trí thứ bảy là ai ? (Mc 3,18)
      - Thưa : Ông Mátthêu.
 
72. Hỏi : Có những tông đồ nào bắt đầu bằng mẫu tự G ? (Mc 3,13-19)
      - Thưa : Ông Giacôbê và ông Gioan con ông Dêbêđê, ông Giacôbê con ông Anphê và Giuđa Ítcariốt.
 
73. Hỏi : Tông đồ nào có 9 mẫu tự ? (Mc 3,18)
      - Thưa : Tông đồ Philípphê, Batôlômêô.
 
74. Hỏi : Tông đồ nào có hai cặp mẫu tự trùng nhau ? (Mc 3,18)
      - Thưa : Tông đồ Philípphê.
 
75. Hỏi : Tông đồ nào có các mẫu tự đọc từ cuối lên ? (Mc 3,)
      - Thưa : Tông đồ Tôma.
 
76. Hỏi : Tông đồ nào có 3 mẫu tự trùng nhau? (Mc 3,18)
      - Thưa : Tông đồ Philípphê, Batôlômêô.


77. Hỏi : Thân nhân Chúa Giêsu đi bắt Người về vì họ nghĩ Người bị gì ? (Mc 3,20-21)
      - Thưa : Bị mất trí. 
 
78. Hỏi : Các kinh sư từ đâu xuống thì lại nói rằng Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ ? (Mc 3,22)
    - Thưa : Từ Giêrusalem.
 
79. Hỏi : Ai từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ ? (Mc 3,22)
      - Thưa : Các kinh sư.
 
80. Hỏi : Xatan làm sao trừ Xatan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, thì thế nào ? (Mc 3,24-25)
      - Thưa : Nhà ấy không thể vững.
 
81. Hỏi : Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến ai, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời ? (Mc 3,28-29)
      - Thưa : Đến Thánh Thần.
 
82. Hỏi : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa người ấy thế nào ? (Mc 3,34-35)
      - Thưa : Người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.
 
83. Hỏi : Dụ ngôn Người gieo giống được Chúa Giêsu giảng dạy tại đâu ? (Mc 4,1)
      - Thưa : Ven Biển Hồ.
84. Hỏi : Những hạt giống được gieo rơi xuống vệ đường bị gì ? (Mc 4,4)
      - Thưa : Chim chóc đến ăn mất.
 
85. Hỏi : Những hạt rơi ở đâu, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô ? (Mc 4,5-6)
      - Thưa : Rơi trên sỏi đá.
 
86. Hỏi : Hạt rơi vào đâu bị bóp nghẹt, không sinh hoa kết quả ? (Mc 4,7)
      - Thưa : Rơi vào bụi gai.


87. Hỏi : Những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả được bao nhiêu ? (Mc 4,8)
      - Thưa : Hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.
 
88. Hỏi : Chúa Giêsu nói với các môn đệ điều gì đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn ? (Mc 4,11)
      - Thưa : Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.
 
89. Hỏi : Những kẻ ở đâu, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ ? (Mc 4,15)
      - Thưa : Bên vệ đường.
 
90. Hỏi : Những kẻ được gieo ở đâu là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,16-17)
      - Thưa : Trên sỏi đá.
 
91. Hỏi : Những kẻ được gieo vào đâu : là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì ? (Mc 4,18-19)
      - Thưa : Vào bụi gai.
 
92. Hỏi : Những người được gieo vào đất tốt thì thế nào ? (Mc 4,20)
      - Thưa : Những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả.
 
93. Hỏi : Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải thế nào ? (Mc 4,22)
      - Thưa : Là để đưa ra ánh sáng.
 
94. Hỏi : Anh em đong đấu nào, thì ai cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa ? (Mc 4,24)
      - Thưa : Thiên Chúa.
 
95. Hỏi : Ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì thế nào ? (Mc 4,25)
      - Thưa : Ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.


96. Hỏi : Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Đây là dụ ngôn gì ? (Mc 4,26-29)
      - Thưa : Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên.

97. Hỏi : Nước Thiên Chúa giống như hạt gì, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng ? (Mc 4,31-32)
      - Thưa : Hạt cải.
 
98. Hỏi : Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước, trong khi đó, Chúa Giêsu đang làm gì ? (Mc 4,37-38)
      - Thưa : Đang ngủ.


99. Hỏi : Tại đâu, Chúa Giêsu chữa ngươi bị quỷ ám và cho nhập vào đàn heo ? (Mc 5,1)
      - Thưa : Tại Ghêrasa.
 
100. Hỏi : Tại Ghêrasa, khi thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, người bị thần ô uế ám liền chạy đến làm gì ? (Mc 5,6)
      - Thưa : Bái lạy Chúa Giêsu.
 
101. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : Tại Ghêrasa, người bị thần ô uế ám nói với Chúa Giêsu :  “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi ... ... ... .”  (Mc 5,7)
      - Thưa : Van ông đừng hành hạ tôi !
 
102. Hỏi : Đàn heo lao xuống biển chừng bao nhiêu con ? (Mc 5,13)
      - Thưa : Chừng hai ngàn con.
 
103. Hỏi : Khi nghe kể về việc Chúa Giêsu chữa người bị thần ô uế ám tại Ghêrasa, dân chúng lên tiếng nài xin Người điều gì ? (Mc 5,17)
      - Thưa : Xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
 
104. Hỏi : Chúa Giêsu bảo với người bị thần ô uế ám : Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã làm gì cho anh ? (Mc 5,19)
      - Thưa : Người đã thương anh như thế nào.
 
105. Hỏi : Người bị thần ô uế ám được chữa khỏi ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền nào tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ? (Mc 5,20)
      - Thưa : Miền Thập Tỉnh.

106. Hỏi : Ông trưởng hội đường đến xin Chúa Giêsu cứu chữa con gái ông gần chết tên là gì ? (Mc 5,22)
      - Thưa : Tên là Gia-ia.
 
107. Hỏi : Người phụ nữ bị băng huyết bao nhiêu năm ? (Mc 5,25)
      - Thưa : Mười hai năm. 
 
108. Hỏi : Người phụ nữ bị băng huyết nghĩ gì khi sờ được vào áo Chúa Giêsu ? (Mc 5,28)
      - Thưa : Là sẽ được cứu.
 
109. Hỏi : Chúa Giêsu nói với người bị băng huyết thế nào ? (Mc 5,34)
      - Thưa : Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.
 
110. Hỏi : Khi nghe người nhà ông trưởng hội đường nói ‘con bé chết rồi’, Chúa Giêsu nói gì với ông ? (Mc 5,35-36)
      - Thưa : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”
 
111. Hỏi : Những môn đệ nào được Chúa Giêsu đem theo đến nhà ông trưởng hội đường ? (Mc 5,37)
      - Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan.
 
112. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu nói ‘Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !’, những người hiện diện có phản ứng gì ? (Mc 5,39)
      - Thưa : Chế nhạo Chúa Giêsu.
 
113. Hỏi : Vào phòng đứa bé, Chúa Giêsu cầm lấy tay nó và nói gì ? (Mc 5,41)
      - Thưa : “Ta-li-tha kum.”
 
114. Hỏi : Cầm tay đứa bé, Chúa Giêsu nói gì ? (Mc 5,41)
      - Thưa : Này bé, Thầy truyền cho con : Trỗi dậy đi!


115. Hỏi : Đứa bé Chúa Giêsu làm cho sống lại được bao nhiêu tuổi ? (Mc 5,42)
      - Thưa : Mười hai tuổi.
 
116. Hỏi : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Chúa Giêsu nói câu này tại đâu ? (Mc 6,1-4)
      - Thưa : Thành Nadarét.
 
117. Hỏi : Những anh em của Chúa Giêsu là những ai ? (Mc 6,3)
      - Thưa : Các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn.
 
118. Hỏi : Khi sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng, Chúa Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường ? (Mc 6,7-8)
      - Thưa : Không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng và không được mặc hai áo.
 
119. Khi sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng, Chúa Giêsu cho phép các ông được mang gì đi đường ? (Mc 6,7-8)
      - Thưa : Cây gậy và được đi dép.
 
120. Hỏi : Nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý gì ? (Mc 6,11)
      - Thưa : Phản đối họ. 

121. Hỏi : Nhóm Mười Hai đi rao giảng, kêu gọi người ta làm gì ? (Mc 6,12)
      - Thưa : Ăn năn sám hối.
 
122. Hỏi : Nhóm Mười Hai đi rao giảng, các ông làm được gì ? (Mc 6,13)
      - Thưa : Trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
 
123. Hỏi : Khi nghe biết Chúa Giêsu có nhiều quyền năng, dân chúng nghĩ Ngài là ai ? (Mc 6,14-15)
      - Thưa : Dân chúng nghĩ Chúa Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, hay là ông Êlia hoặc một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.
 
124. Hỏi : “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy !” Ai đã nói câu này ? (Mc 6,16)
      - Thưa : Vua Hêrôđê.
 
125. Hỏi : Bà Hêrôđia là vợ của ai ? (Mc 6,17)
      - Thưa : Vua Philípphê.
 
126. Hỏi : Lý do nào vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục ? (Mc 6,17)
      - Thưa : Vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh.
 
127. Hỏi : Bà Hêrôđia có thái độ gì với ông Gioan ? (Mc 6,19)
      - Thưa : Căm thù ông Gioan và muốn giết ông.
 
128. Hỏi : Vì sao vua Hêrôđê chưa giết ông Gioan ? (Mc 6,20)
      - Thưa : Vì vua biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông.
 
129. Hỏi : Ông Gioan bị giết vào dịp nào ? (Mc 6,21-27)
      - Thưa : Sinh nhật vua.
 
130. Hỏi : Ông Gioan bị giết thế nào ? (Mc 6,27)
      - Thưa : Bị chặt đầu.


131. Hỏi : Trong phép lạ bánh hoá nhiều lần thứ nhất, Chúa Giêsu dùng bao nhiêu chiếc bánh ? (Mc 6,38)
      - Thưa : Năm chiếc bánh.


132. Hỏi : Trong phép lạ bánh hoá nhiều lần thứ nhất, Chúa Giêsu dùng bao nhiêu con cá ? (Mc 6,38)
      - Thưa : Hai con cá. 
 
133. Hỏi : Trong phép lạ bánh hoá nhiều lần thứ nhất, có bao nhiêu người được ăn no nê ? (Mc 6,44)
      - Thưa : Năm ngàn người đàn ông.
 
134. Hỏi : Trong phép lạ bánh hoá nhiều lần thứ nhất, sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy ? (Mc 6,43)
      - Thưa : Mười hai thúng đầy.
 
135. Hỏi : Sau khi dân chúng ăn no nê, Chúa Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền đi về phía thành nào ? (Mc 6,45)
      - Thưa : Thành Bếtxaiđa.
 
136. Hỏi : Sau khi giải tán đám đông và từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu lên núi làm gì ?(Mc 6,45-46)
      - Thưa : Người lên núi cầu nguyện.
 
137. Hỏi : Khoảng canh mấy đêm ấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông ? (Mc 6,48)
 
138. Hỏi : Khi Chúa Giêsu đi trên biển đến với các môn đệ, các ông đều nhìn thấy Người và hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông điều gì ? (Mc 6,50)
      - Thưa : Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !
 
139. Hỏi : Sau khi lên thuyền với các môn đệ, Chúa Giêsu và các ông ghé vào đất liền tại đâu ? (Mc 6,53)
      - Thưa : Tại Ghennêxarét.
 
140. Hỏi : Những ai hỏi Chúa Giêsu : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” (Mc 7,5)
      - Thưa : Người Pharisêu và kinh sư.
 
141. Hỏi : “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” Đây là lời của ngôn sứ nào ? (Mc 7,6-7)
      - Thưa : Ngôn sứ Isaia.
 
142. Hỏi : Chúa Giêsu nói các ông gạt bỏ điều gì của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm ? (Mc 7,8)
      - Thưa : Điều răn.
 
143. Hỏi : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !” Đây là lời dạy của ai ? (Mc 7,10)
      - Thưa : Ông Môsê.
 
144. Hỏi : Ông Môsê dạy kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì bị gì ? (Mc 7,10)
      - Thưa : Phải xử tử.
 
145. Hỏi : “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” Đây là lời của ai ? (Mc 7,15)
      - Thưa : Chúa Giêsu.
 
146. Hỏi : Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đó là những gì ? (Mc 7,20-22)
      - Thưa : Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
 
147. Hỏi : Tại đâu, Chúa Giêsu chữa cho đứa con gái nhỏ bị quỷ ám của người đàn bà gốc Phênixi thuộc xứ Xyri ? (Mc 7,24-26)
      - Thưa : Tại Tia.
 
148. Hỏi : Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho ai ? (Mc 7,27)
      - Thưa : Cho chó con.
 
149. Hỏi : Chó con ở dưới gầm bàn lại điều gì ? (Mc 7,28)
      - Thưa : Được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.
 
150. Hỏi : Sau khi nghe người mẹ nói ‘chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con’, Chúa Giêsu đã nói gì ? (Mc 7,29)
      - Thưa : Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.
 
151. Hỏi : Tại miền nào, Chúa Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng ? (Mc 7,31-32)
      - Thưa : Miền Thập Tỉnh.
 
152. Hỏi : Chúa Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng thế nào ? (Mc 7,32-35)
      - Thưa : Đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh và kêu lên Épphatha.

153. Hỏi : Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Người đã bao nhiêu ngày rồi mà không có gì ăn ? (Mc 8,2)
      - Thưa : Ba ngày.
 
154. Hỏi : Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, Chúa Giêsu dùng bao nhiêu chiếc bánh ? (Mc 8,5)
      - Thưa : Bảy chiếc bánh.
 
155. Hỏi : Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu giỏ ? (Mc 8,8)
      - Thưa : Bảy giỏ.
 
156. Hỏi : Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, có khoảng bao nhiêu người ăn ? (Mc 8,9)
      - Thưa : Khoảng bốn ngàn người.
 
157. Hỏi : Sau khi giải tán 4000 người ăn no nê, Chúa Giêsu và các môn đệ đến miền nào ? (Mc 8,10)
      - Thưa : Miền Đanmanutha.
 
158. Hỏi : Nhóm người nào tranh luận với Chúa Giêsu và đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người ? (Mc 8,11)
      - Thưa : Nhóm người Pharisêu.
 
159. Hỏi : Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải coi chừng, phải đề phòng men gì ? (Mc 8,15)
      - Thưa : Men Pharisêu và men Hêrôđê.
 
160. Hỏi : Chúa Giêsu cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không ?”. Người mù này ở tại đâu ? (Mc 8,22-23)
      - Thưa : Tại Bếtxaiđa.
 
161. Hỏi : Tại đâu, ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô ? (Mc 8,27-29)
      - Thưa : Tại Xêdarê Philípphê.
 
162. Hỏi : Ai tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô ? (Mc 8,29)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
162. Hỏi : Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết ai phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại ? (Mc 8,31)
      - Thưa : Con Người.
 
164. Hỏi : Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị ai loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại ? (Mc 8,31)
      - Thưa : Các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ.
 
165. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh, ai liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người ? (Mc 8,32)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
166. Hỏi : Chúa Giêsu gọi ai là ‘Xatan’ ? (Mc 8,33)
      - Thưa : Ông Phêrô.


167. Hỏi : “Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của ai ?” (Mc 8,33)
      - Thưa : Của loài người.

168. Hỏi : Ai muốn theo Chúa Giêsu, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì mình mà theo ? (Mc 8,34)
      - Thưa : Thập giá.
 
169. Hỏi : “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì thế nào ?(Mc 8,35)
      - Thưa : Thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
 
170. Hỏi : “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì thế nào ?” (Mc 8,36)
      - Thưa : Thì người ta nào có lợi gì ?
 
171. Hỏi : Giữa thế hệ gì, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)
      - Thưa : Ngoại tình và tội lỗi.


172. Hỏi : Những môn đệ nào được chứng kiến việc Chúa Giêsu biến đổi hình dạng ? (Mc 9,2)
      - Thưa : Các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.
 
173. Hỏi : Trong cuộc biến hình, những ai hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu ? (Mc 9,5)
      - Thưa : Ông Môsê và ông Êlia.

174. Hỏi : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Đây là lời của ai ? (Mc 9,5)
      - Thưa : Ông Phêrô. 
 
175. Hỏi : Trong cuộc hiển dung, có tiếng phán từ trời thế nào ? (Mc 9,7)
      - Thưa : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
 
176. Hỏi : Ở trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ đâu sống lại ? (Mc 9,9)
      - Thưa : Từ cõi chết sống lại.

177. Hỏi : “Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !” Đây là lời của ai ? (Mc 9,23)
      - Thưa : Người cha có đứa con bị quỷ ám mắc bệnh động kinh.

178. Hỏi : Với giống quỷ ám mắc bệnh động kinh, chỉ có điều gì mới trừ được ? (Mc 9,29)
      - Thưa : Cầu nguyện. 
 
179. Hỏi : Đang ở miền nào, Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó và Phục Sinh ? (Mc 9,30)
      - Thưa : Miền Galilê.
 
180. Hỏi : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, thì thế nào ?” (Mc 9,31)
      - Thưa : Người sẽ sống lại.
 
181. Hỏi : Tại thành nào, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy” ? (Mc 9,33)
      - Thưa : T hành Caphácnaum.


182. Hỏi : Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người thế nào ? (Mc 9,35)
      - Thưa : Làm người phục vụ mọi người.
 
183. Hỏi : Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón ai ? (Mc 9,37)
      - Thưa : Tiếp đón Đấng đã sai Thầy.
 
184. Hỏi : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đây là lời của ai ?(Mc 9,38)
      - Thưa : Ông Gioan.
 
185. Hỏi : Quả thật, ai không chống lại chúng ta là thì thế nào ? (Mc 9,40)
      - Thưa : Ủng hộ chúng ta.
 
186. Hỏi : Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ thế nào ? (Mc 9,41)
      - Thưa : Sẽ không mất phần thưởng đâu.
 
187. Hỏi : Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thế nào ? (Mc 9,42)
      - Thưa : Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
 
188. Hỏi :  Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào đâu còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục ? (Mc 9,47)
      - Thưa : Nước Thiên Chúa.
 
189. Hỏi : Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống thế nào ? (Mc 9,50)
      - Thưa : Hoà thuận với nhau.
 
190. Hỏi : Ai đã hỏi Chúa Giêsu “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” (Mc 10,2)
      - Thưa : Người Pharisêu.
 
191. Hỏi : Ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ ? (Mc 10,4)
      - Thưa : Ông Môsê.
 
192. Hỏi : Vì điều gì mà ông Môsê đã cho phép ly dị ? (Mc 10,5)
      - Thưa : Vì các ông lòng chai dạ đá.
 
193. Hỏi : Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; vì thế, người đàn ông sẽ  làm gì ? (Mc 10,6-8)
      - Thưa : Sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.
 
194. Hỏi : Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người thì thế nào ? (Mc 10,9)
      - Thưa : Không được phân ly.
 
195. Hỏi : Các môn đệ có thái độ gì khi người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu, để Người đặt tay trên chúng ? (Mc 10,13)
      - Thưa : La rầy chúng.
 
196. Hỏi : Chúa Giêsu nói điều gì là của những ai giống như trẻ em ? (Mc 10,14)
      - Thưa : Nước Thiên Chúa.


197. Hỏi : “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Câu nói này của ai ? (Mc 10,15)
      - Thưa : Chúa Giêsu.
 
198. Hỏi : Người thanh niên giàu có đã tuân giữ những giới răn nào từ thưở nhỏ ? (Mc 10,19-20)
      - Thưa : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.
 
199. Hỏi : Chúa Giêsu bảo người thanh niên giàu có bán tất cả những gì anh có để làm gì ? (Mc 10,21)
      - Thưa : Để cho người nghèo.
 
200. Hỏi : Chúa Giêsu bảo người thanh niên giàu có bán tất cả những gì anh có để cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng ở đâu ? (Mc 10,21)
      - Thưa : Trên trời.

 Còn tiếp

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG