Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bị vợ đánh nhưng cha xứ có tội

Bị vợ đánh nhưng cha xứ có tội

 

Ông chồng mếu máo bước vào tòa giải tội:
- Thưa cha con bị vợ táng cho 2 cái trong lúc cãi nhau.

 

Cha xứ nổi nóng:
- Việc đền tội con đọc 50 kinh.

 

Ông chồng phản đối:
- Thưa cha, Con bị vợ đánh có tội gì mà phải đền tội?

 

Cha xứ:
- Tội nhu nhược. Con bị đánh thì có quyền tự vệ, táng lại cho nó sợ, chứ sao lại để nó đánh.

 

Ông chồng:
- Thưa cha, con bị cụt hai tay.

 

Cha xứ đấm ngực:
- Giêsu, vậy thì cha có tội, để cha đọc 5 chục kinh thay cho con.

 

Ông chồng: ???!!!...

Mimosa phụ trách