Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Lễ Thánh Tâm C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

 

 

Tin Mừng
 

 

3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
 


 

3 So to them he addressed this parable.

4 "What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?5 And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy6 and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me because I have found my lost sheep.'7 I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.
 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 15,6
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

 

 

 

II. TRẮC NGHIỆM


 

01. Người kia để lại bao nhiêu con chiên trong đồng hoang để đi tìm con chiên đã lạc mất (Lc 15,4)
a. 100 con.
b. 1 con.
c. 90 con.
d. 99 con.


 

02. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy làm gì? (Lc 15,5)
a. Hân hoan.
b. Ôm hôn.
c. Ôm lấy.
d. Mừng rỡ vác lên vai.


 

03. Về đến nhà người ấy kêu ai chung vui?(Lc 15,6)
a. Hàng xóm.
b. Bạn bè.
c. Các thượng tế.
d. Chỉ có a và b đúng.


 

 
04. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)
a. Nước Trời.
b. Trên trời.
c. Trên thiên đàng.
d. Trong vương quốc của Thiên Chúa.


 

05. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi thế nào? (Lc 15,7)
a. Ăn năn sám hối.
b. Cầu nguyện.
c. Nhiệt thành.
d. Tin vào Tin Mừng.


 

 

III. Ô CHỮ


 

vhtk


Những gợi ý


 

01. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)


 

02. Đây là con vật bị lạc mất. (Lc 15,1...)


 

03. Về đến nhà người ấy kêu ai những ai chung vui? (Lc 15,6)


 

04.  Người công chính không cần phải làm gì?  (Lc 15,7)


 

05. Trên trời sẽ thế nào vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)


 

06. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy kêu mời bạn bè và hàng xóm làm gì? (Lc 15,6)


 

07. Những người nào không cần phải sám hối ăn năn? (Lc 15,7)


 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối,

hơn là vì chín mươi chín người công chính

không cần phải sám hối ăn năn".

Tin Mừng thánh Luca 15,7
 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chung Vui

* Tin Mừng thánh Luca 15,6

"Xin chung vui với tôi,
vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.”

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. 99 con (Lc 15,4)
02. d. Mừng rỡ vác lên vai (Lc 15,5)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 15,6)
04. b. Trên trời (Lc 15,7)
05. a. Ăn năn sám hối (Lc 15,7)

 

 

III. Ô CHỮ

01. Trên trời  (Lc 15,7)
02. Con chiên (Lc 15,1...)
03. Bạn bè (Lc 15,6)
04. Sám hối (Lc 15,7)
05. Vui mừng (Lc 15,7)
06. Chung vui (Lc 15,6)
07. Công chính (Lc 15,7)

 

Hàng dọc : Niềm Vui
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 


LỄ THÁNH TÂM NĂM C

Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7

MỤC TỬ TỐT LÀNH


I. HỌC LỜI CHÚA


1. TIN MỪNG: Lc 15,3-7


(3) Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: (4) “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị lạc mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?”. (5) Tim được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. (6) Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. (7) Vậy tôi nói cho các ông hay: Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.


2. Ý CHÍNH:


Để trả lời cho lời phiền trch của nhĩm Pha-ri-sêu và kinh sư về lý do tại sao gần gũi với các người thu thuế v gái điếm tội lỗi..., Đức Giê-su đã dùng 3 dụ ngôn: Con chiên bị lạc, đồng bạc đánh rơi và người cha nhân hậu. Tin mừng hôm nay chỉ đề cập đến dụ ngôn con chiên bị lạc. Dụ ngôn đề cao hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót. Người xót thương kẻ lầm đường lạc lối, mau mắn đi tìm kiếm và sẽ vui mừng nếu họ thực tm sám hối trở về với Người.


3. CHÚ THÍCH:


- C 3-4: + Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà nếu mất một con: Ở đây, khi dùng hai con số 100 và 1, Đức Giê-su muốn làm nổi bật tầm quan trọng của sự mất mát. Dù chỉ bị mất một phần trăm nhưng đối với người chủ chiên cũng là mất mát to lớn. + Để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm kỳ được con chiên bị mất: Để lại ngoài đồng hoang không phải là bỏ rơi, bỏ mất vì chúng kém giá trị hơn, nhưng là giữ chúng lại trong một nơi an toàn. Chi tiết này chỉ muốn nói lên rằng: con chiên bị lạc dù chỉ là số ít, nhưng vẫn là điều quan trọng khiến chủ chiên phải nhất quyết đi tìm cho bằng được. Việc đi tìm xuất phát từ tình thương của chủ chiên, ám chỉ tình thương yêu và khoan dung của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Người không thụ động ngồi yn chờ họ tự quay về, nhưng chủ động lên đường tìm kiếm họ.


- C 5-7: +Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai: Người chủ vui mừng khi tìm thấy con chiên lạc. Niềm vui này thể hiện qua hai cử chỉ: Một là là vác chiên lên vai và hai là mở tiệc ăn mừng. Vác chiên lên vai nói lên sự thân mật gần gũi đối với con chiên lạc. + “Xin chung vui với tôi”: Mời bạn bè đến chung vui cho thấy ông chủ muốn chia sẻ niềm vui cho nhiều người khác nữa. + “Trên trời cũng thế”: Niềm vui tột đỉnh của Thiên Chúa là muốn cho mọi người trần gian đều được ơn cứu độ. Chỉ những ai xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, thể hiện qua thái độ cứng lòng không tin Chúa Giê-su, cố tình không muốn tái sinh trong phép rửa tội, chọn theo ma quỷ lm sự gian ác chống lại Thiên Chúa v tha nhn... mới không được cứu độ.


4. CÂU HỎI: 1- Trong dụ ngôn này phải chăng người chủ chiên đành hy sinh 99 con chiên ở ngòai đồng hoang, mặc chúng cho sói rừng cắn xé, dể đi tìm một con chiên lạc kia sao? 2- Người chủ chiên đã làm gì để thể hiện tình thương và niềm vui khi tìm lại được con chiên bị lạc mất? 3- Những người bị lọai ra khỏi ơn cứu độ hoặc phai sa hỏa ngục là những ai?

II. SỐNG LỜI CHÚA:


1.LỜI CHA: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn ăn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính” (Lc 15,7).


2. CÂU CHUYỆN: ÔNG CHỦ CHIÊN TỐT LÀNH
 

Trong cuộc họp của những nhà giáo dục, một vị giáo sư đã kể lại câu chuyện về một con chiên bị lạc mất như sau: Một người kia có nuôi một đàn chiên nhốt trong chuồng ở ngay sau nhà ông. Một hôm có một con chiên non trông thấy một lỗ hổng ở hàng rào và tò mò chui qua. Khi đã ra ngoài chuồng, con chiên vội chạy thật xa để tận hưởng thú vui được tự do giữa đất trời bao la. Nó chạy đến một cánh rừng rộng lớn và không nghĩ đến nguy hiểm đang chờ. Trời tối dần và đột nhiên con chiên nhìn thấy bóng dáng của một con sói đang rình núp ở một lùm cây gần đó. Vô cùng sợ hãi, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về chuồng. Nhưng con sói vẫn không ngừng bám sát phía sau. Khi con sói tiến đến gần và sắp vồ được chiên, thì may mắn thay ông chủ chiên cũng vừa xuất hiện. Ông dùng gậy đánh đuổi con sói hung dữ kia để cứu con chiên khỏi chết trong gang tấc. Sau đó ông vác con chiên non đang run sợ trên vai và đưa về chuồng băng bó những vết trầy xước. Rồi nhiều người nhắc ông phải rào kín lỗ hổng ngay để tránh cho chiên khỏi tiếp tục chui ra khỏi chuồng. Nhưng ông không nghe và cứ để lại lỗ hổng ở hàng rào như trước.
 

3. SUY NIỆM:
 

+ Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông đều có mục nhắn tin tìm người lạc. Người đi lạc thường là một đứa con bỏ nhà đi hoang hoặc chồng bỏ vợ con đi theo người đàn bà khác... Lại cũng có người đi lạc vì mắc bệnh thần kinh, có người đi lạc vì lỡ phạm tội nghiêm trọng...
 

+ Chiên lạc thời Đức Giê-su chính là những người thu thuế, trộm cướp và gái điểm, những bệnh nhn mù què câm điếc... Đức Giê-su sẵn sàng ngồi ăn đồng bàn với bọn người này và đã bị bọn đầu mục Do Thái trách cứ. Cuối cùng họ đã lm p lực bắt tổng trấn Phi-la-tô kết án tử hình thập giá cho Người.
 

+ Ngày nay vẫn còn vô số các con chiên lạc: Theo Thượng Hội Đồng Giám mục Á châu họp tại Rôma gần đây thì Á châu hiện có trn ba tỷ năm trăm triệu dân. Thế mà mới chỉ có một trăm mười triệu là người Ki-tô hữu. Còn tới ba tỷ bốn trăm triệu người vẫn đang ở ngoài đoàn chiên Hội thánh. Đó là chưa kể biết bao Kitô hữu theo đạo nhưng không hành đạo, lười biếng đi lễ nhà thờ hoặc phạm phải những tội ác lớn lao khác... Những người này cũng là những con chiên lạc cần được chng ta phụ gip tìm kiếm v đưa về địan chin Cha là Hội thánh.
 

4. THẢO LUẬN: 1- Bạn có đồng ý với quyết định của ông chủ chin trong câu chuyện trên l không rào lại lỗ hổng ở hng ro? Tại sao? 2- Bạn nghĩ thế nào về lời khẳng định của thánh Au-gút-ti-nô: “Chúa dựng nên bạn không cần đến bạn, nhưng Chúa không thể cứu độ bạn, nếu bạn không cộng tác với Người”? 3- Noi gương vị chủ chiên trong Tin mừng hôm nay, bạn quyết tâm sẽ làm gì để đưa các người thân hay bạn bè đang lạc xa Chúa trở về với Người?
 

5. NGUYỆN CẦU:
 

- LẠY THÁNH TÂM CHA GIÊ-SU. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã sẵn sàng hy sinh chịu chết để cứu chuộc chúng con, và da mỏ tri tim ra đê ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc, nhất là ơn được làm con cái Chúa.
 

- LẠY CHA GIÊ-SU MỤC TỬ NHÂN LÀNH. Chúa luôn dẫn dắt chúng con từng ngày, luôn tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Chúa cũng sẵn sàng đến ở với chúng con trong bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con nhận biết tình thương của Chúa, để luôn sống tin yêu phó thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng những việc bác ái cụ thể phục vụ tha nhân, nhất là quảng đại chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói bệnh tật v khim nhương phục vụ họ là hiện thân của Chúa.
 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. -Đ) XIN CHA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH-HHTM